SOŠ a SOU Hustopeče

Přijímací řízení

Zjisti, jak začít studovat na naší škole.

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.

Jednotná přijímací zkouška 2023

Konáme jednotnou přijímací zkoušku pro přijímání do čtyřletých oborů 
18-20-M/01 Informační technologie
 a 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost.
Na úřední desce školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup www.sou-hustopece.cz bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů 
pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

Termín pro podání přihlášky: 1. března 2023

1. řádný termín zkoušky: 13. dubna 2023
2. řádný termín zkoušky: 14. dubna 2023

1. náhradní termín: 10. května 2023
2. náhradní termín: 11. května 2023

Více informací k přijímacím zkouškám na portálu Cermat.​

Vyber si z nabízených oborů

Název oboru

Elektrikář silnoproud

Kód oboru

26-51-H/02

Délka studia

3

Forma studia denní

Způsob ukončení

závěrečná zkouška

Počet přijímaných žáků

24

Přijímací zkoušky

ne

Potvrzení lékaře

ano

Název oboru

Instalatér

Kód oboru

36-52-H/01

Délka studia

3

Forma studia denní
Způsob ukončení

závěrečná zkouška

Počet přijímaných žáků 24
Přijímací zkoušky

ne

Potvrzení lékaře

ano

Název oboru

Malíř a lakýrník

Kód oboru

39-41-H/01

Délka studia

3

Forma studia denní
Způsob ukončení

závěrečná zkouška

Počet přijímaných žáků 24
Přijímací zkoušky

ne

Potvrzení lékaře

ano

Název oboru

Strojní mechanik

Kód oboru

23-51-H/01

Délka studia

3

Forma studia denní
Způsob ukončení

závěrečná zkouška

Počet přijímaných žáků 24
Přijímací zkoušky

ne

Potvrzení lékaře

ano

Název oboru

Zedník

Kód oboru

36-67-H/01

Délka studia

3

Forma studia denní
Způsob ukončení

závěrečná zkouška

Počet přijímaných žáků 24
Přijímací zkoušky

ne

Potvrzení lékaře

ano

Název oboru

Informační technologie

Kód oboru

18-20-M/01

Délka studia

4

Forma studia denní
Způsob ukončení

maturitní zkouška

Počet přijímaných žáků

30

Přijímací zkoušky

ano

Potvrzení lékaře

ne

Název oboru

Veřejnosprávní činnost

Kód oboru

68-43-M/01

Délka studia

4

Forma studia denní
Způsob ukončení

maturitní zkouška

Počet přijímaných žáků

30

Přijímací zkoušky

ano

Potvrzení lékaře

ne

Název oboru

Elektrikář

Kód oboru

26-51-H/01

Délka studia

1

Forma studia denní
Způsob ukončení

závěrečná zkouška

Počet přijímaných žáků 20
Přijímací zkoušky

ne

Potvrzení lékaře

ano

Název oboruKód oboruDélka studiaForma studiaZpůsob ukončeníPočet přijímaných žákůPřijímací zkouškyPotvrzení lékaře
Elektrikář silnoproud26-51-H/023dennízávěrečná zkouška24neano
Instalatér36-52-H/013dennízávěrečná zkouška24neano
Malíř a lakýrník39-41-H/013dennízávěrečná zkouška24neano
Strojní mechanik23-51-H/013dennízávěrečná zkouška24neano
Zedník36-67-H/013dennízávěrečná zkouška24neano
Informační technologie18-20-M/014dennímaturitní zkouška30anone
Veřejnosprávní činnost68-43-M/014dennímaturitní zkouška30anone
Elektrikář26-51-H/011dennízávěrečná zkouška20neano

Přihlášky k přijímacímu řízení

 

Maturitní obory čtyřleté 
Informační technologieDOCXPDF
Veřejnosprávní činnostDOCXPDF
Obory tříleté – učební
Elektrikář – silnoproud DOCXPDF
Instalatér DOCXPDF
Malíř a lakýrník DOCXPDF
Strojní mechanik DOCXPDF
Zedník DOCX PDF
Jednoleté obory
Elektrikář – zkrácený DOCX PDF

Co je potřeba vědět?

Učební obory

Chceš se hlásit na učební obor? Přijímačky dělat nebudeš, ale budeme přihlížet ke tvým výsledkům na základní škole a účasti v soutěžích.

Maturitní obory

Chceš se hlásit na maturitní obor? Připrav se na jednotnou přijímací zkoušky formou písemného testu z českého jazyka a matematiky. Pomoct ti můžou i dobré studijní výsledky ze základní školy
a účast v soutěžích.

Zkrácené studium

Hlásíš se na jednoleté studium oboru elektrikář? Musíš mít dokončený učební nebo maturitní obor
a potvrzení lékaře. Přijímací zkoušky se nekonají,
o přijetí rozhodují studijní výsledky dosažené v předchozích oborech.

Podej přihlášku

Do 1. března 2022 musíš odevzdat vyplněnou přihlášku ke studiu, která bude potvrzená od tvé základní školy. U některých oborů bude potřeba
i potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře.

Přijď na přijímací zkoušku

Pokud se hlásíš na maturitní obor, budeš dělat jednotnou přijímací zkoušku (písemný test
z českého jazyka a matematiky). Pro přijetí na učební obor, žádné testy neděláš.

Odevzdej zápisový lístek

Jestliže jsme tě přijali, musíš ještě do 10 pracovních dní od oznámení rozhodnutí o přijetí odevzdat Zápisový lístek. Ten dostaneš na tvé základní škole.

Kam doručit přihlášku?

Adresa

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace​
​Masarykovo náměstí 136/1
693 01 Hustopeče