SOŠ a SOU Hustopeče

Instalatér

Učební obor:    INSTALATÉR (36-52-H/01)

přihlášky ZDE

Délka studia: 3 roky
Kapacita oboru v I. ročníku: 24 žáků
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení: závěrečná zkouška (výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce)
Určeno pro: absolventy ZŠ, vhodné pro chlapce
Podmínky přijetí ke vzdělávání: splnění povinné školní docházky,
potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání,
přijímací zkoušky se nekonají, o přijetí rozhodují studijní výsledky dosažené při plnění povinné školní docházky

Zaměření oboru: montáž, udržování a opravování vodovodních, odpadních, plynovodních a topných rozvodů a zařízení. Spojování různých materiálů svařením, lepením a jinými technikami, osazování a připojování různých zařízení, regulace, provádění zkoušek a uvádění do provozu.

Obsah vzdělávání:

 • samostatný výkon instalatérských prací, tj. montáž, opravy a údržba vnitřních rozvodů (včetně přípojky) studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu,
 • montáž armatur, zřizovacích předmětů a spotřebičů v objektech bytové, občanské, popř. průmyslové výstavby,
 • zdroje a získávání energie,
 • rozvodné systémy a jejich uspořádání, včetně materiálu a zásad montáže,
 • princip a využití základních armatur,
 • provozní podmínky sítí,
 • orientace a čtení původní technické dokumentace, kreslení montážních náčrtů,
 • stanovení kompletní technicko – ekonomické nabídky zákazníkovi,
 • základní znalosti v oborech elektro, regulace a měření a aplikace na vnitřní instalační rozvody a zařízení,
 • orientace v materiálové a technologické nabídce výrobních a obchodních firem,
 • dodržování bezpečnosti práce,
 • používání moderních mechanizovaných nástrojů a speciálních zařízení,
 • absolvování zaškolovacího kurzu pro opracování a montáž plastových rozvodů,
 • absolvování základního kurzu svařováním plamenem a pájení.

Učební plán: kromě všeobecných předmětů – český jazyk a literatura, cizí jazyk, občanská nauka, matematika, fyzika, chemie, základy biologie a ekologie, informační a komunikační technologie, tělesná výchova, ekonomika je výuka prováděna v následujících odborných předmětech – technické kreslení, materiály, stavební konstrukce, instalace vody a kanalizace, vytápění, plynárenství, odborná cvičení a odborný výcvik.

Uplatnění: vzhledem k poptávce po stavebních profesích na trhu práce velmi dobré uplatnění ve stavebnictví ve všech typech podniků státního i soukromého sektoru jako instalatér, mechanik technického zařízení budov, má vytvořeny základní požadavky pro uplatnění v živnostenském podnikání.

Možnost dalšího vzdělávání: úspěšný absolvent se může ucházet o přijetí do nástavbového studia zakončeného maturitou nebo zkráceného studia zakončeného výučním listem v jiném oboru.