SOŠ a SOU Hustopeče

Úřední deska

V souladu s Opatřením obecné povahy č.j. MSMT-43073/2020-3 ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení nejdříve 19. května 2021. Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků tj. 2.6.2021. Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel školy

Časový harmonogram maturitních zkoušek pro obor Veřejnosprávní činnost Jarní termín Termín odevzdání seznamu literárních děl k MZ – jarní termín 30.4.2021 pedagogická rada IT4/VČ4 18.5.2021 vydání vysvědčení 20.5.2024 Volný den 21.5.2021 Společná část MZ – didaktický test – anglický jazyk …

Příkaz ředitele č. 4 /2021 Nekonání školních přijímacích zkoušek V souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT č.j.:43073/2020-3, článek 4 ředitel školy rozhodl o nekonání školních přijímacích zkoušek do čtyřletých oborů 18-20-M/01 Informační technologie a 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost. Termín přijímacího řízení je pro čtyřleté …

Povinné informace

Název školy:
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace

Sídlo školy:
Masarykovo náměstí 136/1
693 01  Hustopeče

Kontaktní údaje
Tel.: +420 518 389 108
e-mail: skola@sou-hustopece.cz

ID datové schránky: a96zktj

Číslo účtu: 912506514/0600

IČ: 16355474

REDIZO: 600014291

Právní forma školy:
Příspěvková organizace

Zřizovatel školy:
Krajský úřad Jihomoravského kraje

Součásti školy:
Střední škola
Domov mládeže
Školní jídelna

Výroční zprávy a další dokumenty naleznete zde