SOŠ a SOU Hustopeče

Maturitní zkoušky

Témata a literatura k maturitním zkouškám

Časový harmonogram maturitních zkoušek obor
Veřejnosprávní činnost

Didaktické testy

2. – 3. 5. 2023

Písemná praktická zkouška

9. 5. 2023

Ústní zkouška

16.5. - 18. 5. 2023

Jarní termín 
Termín odevzdání seznamu literárních děl k MZ – jarní termín31.3.2023
Profilová část – písemná práce ČJ18.4.2023
Profilová část – písemná práce AJ19.4.2023
Pedagogická rada VČ425.4.2023
Vydání vysvědčení27.4.2023
Volný den28.4.2023
Společná část MZ – didaktický test – anglický jazyk, matematika2.5.2023
Společná část MZ – didaktický test – český jazyk a literatura3.5.2023
Písemná praktická MZ9.5.2022
Studijní volno10.-15.5.2023
Ústní profilová ústní část MZ16.–18.5.2023
Podzimní termín 
Podání přihlášky k podzimnímu termínu 23.6.2023
Termín odevzdání seznamu literárních děl k MZ – podzimní termín30.6.2023

Časový harmonogram maturitních zkoušek obor
Informační technologie

Odevzdání maturitní práce

17. 4. 2023

Didaktické testy

2. – 3. 5. 2023

Ústní zkouška

22. – 25. 5. 2023

Jarní termín  
Termín odevzdání seznamu  literárních děl k MZ – jarní termín 31.3.2023
Kontrolní den MP – poslední termín 31.3.2023
Odevzdání MP do systému Moodle 16.4.2023
Odevzdání MP v listinné podobě vedoucím a oponentům  17.4.2023
Profilová část – písemná práce ČJ 18.4.2023
Profilová část – písemná práce AJ  19.4.2023
Pedagogická rada IT4 25.4.2023
Vydání vysvědčení 27.4.2023
Volný den 28.4.2023
Společná část MZ – didaktický test – anglický jazyk , matematika 2.5.2023
Společná část MZ – didaktický test – český jazyk a literatura 3.5.2023
Termín předání posudků maturitní práce žákům 2.5.2023
Studijní volno  16.–19.5.2023
Ústní profilová ústní část MZ 22.–25.5.2023
Podzimní termín  
Podání přihlášky k podzimnímu termínu   23.6.2023
Termín odevzdání seznamu  literárních děl k MZ – podzimní termín 30.6.2023
Odevzdání MP do systému Moodle 28.8.2023
Odevzdání MP v listinné podobě vedoucím a oponentům  30.8.2023