SOŠ a SOU Hustopeče

Maturitní zkoušky

Témata a literatura k maturitním zkouškám

Časový harmonogram maturitních zkoušek obor
Veřejnosprávní činnost

Didaktické testy

2. – 3. 5. 2024

Písemná praktická zkouška

9. 5. 2024

Ústní zkouška

23.5. - 24. 5. 2024

Jarní termín 
Termín odevzdání seznamu literárních děl k MZ – jarní termín27.3.2024
Profilová část – písemná práce ČJ11.4.2024
Profilová část – písemná práce AJ12.4.2024
Pedagogická rada VČ426.4.2024
Vydání vysvědčení30.4.2024
Společná část MZ – didaktický test – anglický jazyk, matematika2.5.2024
Společná část MZ – didaktický test – český jazyk a literatura3.5.2024
Písemná praktická MZ9.5.2024
Studijní volno VČ413.-17.5.2024
Ústní profilová ústní část MZ23.–24.5.2024
Podzimní termín 
Podání přihlášky k podzimnímu termínu 25.6.2024
Termín odevzdání seznamu literárních děl k MZ – podzimní termín30.6.2024

Časový harmonogram maturitních zkoušek obor
Informační technologie

Odevzdání maturitní práce

13. 4. 2024

Didaktické testy

2. – 3. 5. 2024

Ústní zkouška

16. – 22. 5. 2024

Jarní termín  
Termín odevzdání seznamu  literárních děl k MZ – jarní termín 27.3.2024
Maturitní zkouška IT – termín odevzdání maturitní práce elektronicky – třída IT4 13.4.2024
Maturitní zkouška IT – termín odevzdání maturitní práce elektronicky – třída IT4 13.4.2024
Maturitní zkouška IT – termín odevzdání maturitní práce listinná podoba – třída IT4  15.4.2024
Profilová část – písemná práce ČJ 11.4.2024
Profilová část – písemná práce AJ  12.4.2024
Pedagogická rada IT4 26.4.2024
Vydání vysvědčení 30.4.2024
Společná část MZ – didaktický test – anglický jazyk , matematika 2.5.2024
Společná část MZ – didaktický test – český jazyk a literatura 3.5.2024
Termín předání posudků maturitní práce žákům 2.5.2024
Studijní volno  6.–13.5.2024
Ústní profilová ústní část MZ 16.–22.5.2024
Podzimní termín  
Podání přihlášky k podzimnímu termínu   25.6.2024
Termín odevzdání seznamu  literárních děl k MZ – podzimní termín 30.6.2024
Maturitní zkouška IT – termín odevzdání maturitní práce elektronicky – třída IT4 28.8.2024
Maturitní zkouška IT – termín odevzdání maturitní práce listinná podoba – třída IT4  30.8.2024