SOŠ a SOU Hustopeče

Maturitní zkoušky

Témata a literatura k maturitním zkouškám

Časový harmonogram maturitních zkoušek obor
Veřejnosprávní činnost

Didaktické testy

2. – 3. 5. 2022

Písemná praktická zkouška

11. 5. 2022

Ústní zkouška

25.5. a 26. 5. 2022

Jarní termín 
Termín odevzdání seznamu literárních děl k MZ – jarní termín31.3.2022
Profilová část – písemná práce ČJ19.4.2022
Profilová část – písemná práce AJ20.4.2022
Pedagogická rada VČ426.4.2022
Vydání vysvědčení28.4.2022
Volný den29.4.2022
Společná část MZ – didaktický test – anglický jazyk, matematika2.5.2022
Společná část MZ – didaktický test – český jazyk a literatura3.5.2022
Písemná praktická MZ11.5.2022
Studijní volno19. – 24.5.2022
Ústní profilová ústní část MZ25. – 26.5.2022
Podzimní termín 
Podání přihlášky k podzimnímu termínu 25.6.2022
Termín odevzdání seznamu literárních děl k MZ – podzimní termín30.6.2022

Časový harmonogram maturitních zkoušek obor
Informační technologie

Odevzdání maturitní práce

19. 4. 2022

Didaktické testy

2. – 3. 5. 2022

Ústní zkouška

23. – 24. 5. 2022

Jarní termín 
Termín odevzdání seznamu  literárních děl k MZ – jarní termín30.3.2022
Kontrolní den MP – poslední termín30.3.2022
Odevzdání MP do systému Moodle19.4.2022
Odevzdání MP v listinné podobě vedoucím a oponentům 19.4.2022
Profilová část – písemná práce ČJ19.4.2022
Profilová část – písemná práce AJ 20.4.2022
Pedagogická rada IT426.4.2022
Vydání vysvědčení28.4.2022
Volný den21.5.2021
Společná část MZ – didaktický test – anglický jazyk , matematika2.5.2022
Společná část MZ – didaktický test – český jazyk a literatura3.5.2022
Termín předání posudků maturitní práce žákům3.5.2022
Studijní volno 17.–20.5.2022
Ústní profilová ústní část MZ23.–24.5.2022
Podzimní termín 
Podání přihlášky k podzimnímu termínu  25.6.2022
Termín odevzdání seznamu  literárních děl k MZ – podzimní termín30.6.2022
Odevzdání MP do systému Moodle26.8.2022
Odevzdání MP v listinné podobě vedoucím a oponentům 30.8.2022