SOŠ a SOU Hustopeče

Maturitní zkoušky

Témata a literatura k maturitním zkouškám

Časový harmonogram maturitních zkoušek obor
Veřejnosprávní činnost

Didaktické testy

2. – 3. 5. 2024

Písemná praktická zkouška

9. 5. 2024

Ústní zkouška

20.5. - 22. 5. 2024

Jarní termín 
Termín odevzdání seznamu literárních děl k MZ – jarní termín27.3.2024
Profilová část – písemná práce ČJ11.4.2024
Profilová část – písemná práce AJ12.4.2024
Pedagogická rada VČ426.4.2024
Vydání vysvědčení30.4.2024
Společná část MZ – didaktický test – anglický jazyk, matematika2.5.2024
Společná část MZ – didaktický test – český jazyk a literatura3.5.2024
Písemná praktická MZ9.5.2024
Studijní volno VČ413.-17.5.2024
Ústní profilová ústní část MZ20.–22.5.2024
Podzimní termín 
Podání přihlášky k podzimnímu termínu 25.6.2024
Termín odevzdání seznamu literárních děl k MZ – podzimní termín30.6.2024

Časový harmonogram maturitních zkoušek obor
Informační technologie

Odevzdání maturitní práce

13. 4. 2024

Didaktické testy

2. – 3. 5. 2024

Ústní zkouška

14. – 17. 5. 2024

Jarní termín 
Termín odevzdání seznamu  literárních děl k MZ – jarní termín27.3.2024
Maturitní zkouška IT – termín odevzdání maturitní práce elektronicky – třída IT413.4.2024
Maturitní zkouška IT – termín odevzdání maturitní práce elektronicky – třída IT413.4.2024
Maturitní zkouška IT – termín odevzdání maturitní práce listinná podoba – třída IT4 15.4.2024
Profilová část – písemná práce ČJ11.4.2024
Profilová část – písemná práce AJ 12.4.2024
Pedagogická rada IT426.4.2024
Vydání vysvědčení30.4.2024
Společná část MZ – didaktický test – anglický jazyk , matematika2.5.2024
Společná část MZ – didaktický test – český jazyk a literatura3.5.2024
Termín předání posudků maturitní práce žákům2.5.2024
Studijní volno 6.–13.5.2024
Ústní profilová ústní část MZ14.–17.5.2024
Podzimní termín 
Podání přihlášky k podzimnímu termínu  25.6.2024
Termín odevzdání seznamu  literárních děl k MZ – podzimní termín30.6.2024
Maturitní zkouška IT – termín odevzdání maturitní práce elektronicky – třída IT428.8.2024
Maturitní zkouška IT – termín odevzdání maturitní práce listinná podoba – třída IT4 30.8.2024