SOŠ a SOU Hustopeče

Zaměstnanci

Vedení školy
Hrabal Zdeněk, Ing. ředitel školy, statutární orgán 518 389 107
602 564 422
hrabal@sou-hustopece.cz
Horáková Věra, Ing. zástupce ředitele pro teoretické vyučování 518 389 116 horakova@sou-hustopece.cz
Schovanec Milan zástupce ředitele pro praktické vyučování a výchovu mimo vyučování, zástupce statutárního orgánu 518 389 112 schovanec@sou-hustopece.cz
Kuchynka Luboš, Ing. vedoucí úseku ekonomického a správního 518 389 118 kuchynka@sou-hustopece.cz
Kapitán Igor vedoucí úseku technického zabezpečení budov 518 389 113 kapitan@sou-hustopece.cz
Ondrák Vlastimil vedoucí úseku majetku a kontroly 518 389 113 ondrak@sou-hustopece.cz
Chrastinová Lenka vedoucí úseku školní jídelny a doplňkové činnosti 518 389 114 chrastinova@sou-hustopece.cz
 
Úsek teoretického vyučování
Bališová Kateřina Mgr. učitelka střední školy, výchovná poradkyně 518 389 128 balisova@sou-hustopece.cz
Brokeš Zdeněk, Mgr. učitel střední školy, metodik ICT 518 389 160 brokes@sou-hustopece.cz
Cabalová Zuzana Mgr. učitelka střední školy 518 389 149 cabalova@sou-hustopece.cz
Gergelová Stanislava, Ing. učitelka střední školy, školní metodička prevence 518 389 128 gergelova@sou-hustopece.cz
Jaborníková Renata, Ing. učitelka střední školy 518 389 141 jabornikova@sou-hustopece.cz
Jaborníková Renata, Ing. učitelka střední školy – Malířské centrum 722 954 069 jabornikova@sou-hustopece.cz
Jarošová Petra, Ing.arch.Ph.D. učitelka střední školy 518 389 150 jarosova@sou-hustopece.cz
Jordán Robert, Mgr. učitel střední školy 518 389 149 jordan@sou-hustopece.cz
Markovičová Martina, Mgr. učitelka střední školy 518 389 132 markovicova@sou-hustopece.cz
Nováková Oldřiška, Ing. učitelka střední školy 518 389 151 novakova@sou-hustopece.cz
Pavelka Štěpán, Ing. Bc. učitel střední školy 518 389 140 pavelka@sou-hustopece.cz
Pokorný Jiří, Mgr. učitel střední školy, koordinátor EVVO 518 389 140 pokorny@sou-hustopece.cz
Sedláková Iva, Ing. učitelka střední školy 518 389 105 sedlakova@sou-hustopece.cz
Svoboda Jan, Mgr. učitel střední školy 518 389 105 svoboda@sou-hustopece.cz
Šrůtka Miroslav, Ing. učitel střední školy 518 389 105 srutka@sou-hustopece.cz
Tinka Jiří, Ing. učitel střední školy, metodik ICT 518 389 124 tinka@sou-hustopece.cz
Valtera Pavel, Mgr. učitel střední školy 518 389 126 valtera@sou-hustopece.cz
Vaňkátová Vladimíra, Ing. učitelka střední školy 518 389 150 vankatova@sou-hustopece.cz
Veselka Antonín, Mgr. učitel střední školy, metodik ICT 518 389 124 veselka@sou-hustopece.cz
Voňková Zdenka, Ing. učitelka střední školy 518 389 150 vonkova@sou-hustopece.cz
Vrba Libor Mgr. učitel střední školy 518 389 149 vrba@sou-hustopece.cz
Otto Marcela asistentka pedagoga 518 389 149 otto@sou-hustopece.cz
Pejřová Ivana, Ing. asistentka pedagoga 518 389 149 pejrova@sou-hustopece.cz
 
Úsek praktického vyučování
Dufek Petr učitel odborného výcviku 518 389 155 dufek@sou-hustopece.cz
Dufek Petr učitel odborného výcviku – Malířské centrum 722 954 138 dufek@sou-hustopece.cz
Haan Milan Mgr. učitel odborného výcviku 518 389 155 haan@sou-hustopece.cz
Hekl Jaroslav učitel odborného výcviku 518 389 146 hekl@sou-hustopece.cz
Malinka Lubomír učitel odborného výcviku – učebna elektroměření 518 389 144 malinka@sou-hustopece.cz
Malinka Lubomír učitel odborného výcviku – dílna 518 389 109 malinka@sou-hustopece.cz
Horáková Bronislava učitelka odborného výcviku 518 389 153 horakova.b@sou-hustopece.cz
Horáková Bronislava učitelka odborného výcviku – Malířské centrum 722 954 053 horakova.b@sou-hustopece.cz
Medlová Pavla učitelka odborného výcviku – Malířské centrum 722 954 053 medlova@sou-hustopece.cz
Oslzlý František učitel odborného výcviku 518 389 159 oslzly@sou-hustopece.cz
Kříž Radoslav učitel odborného výcviku – SOV Diváky 519 324 552 kriz@sou-hustopece.cz
Kříž Radoslav učitel odborného výcviku – Malířské centrum 722 954 138 kriz@sou-hustopece.cz
 
Domov mládeže
Boumová Stanislava vychovatelka 518 389 119 boumova@sou-hustopece.cz
Malinková Ludmila vychovatelka   malinkova@sou-hustopece.cz
 
Jídelna
Chrastinová Lenka vedoucí školní jídelny 518 389 114
do 10,00
jidelna@sou-hustopece.cz
Jídelna   518 389 104 jidelna@sou-hustopece.cz
 
Provozní zaměstnanci
Režná Jana, Ing. ekonom 518 389 118 rezna@sou-hustopece.cz
Kozáková Ivana účetní, pokladna 518 389 118 kozakova@sou-hustopece.cz
Hlaváčková Dagmar mzdová účetní, administrativní pracovnice 518 389 108 skola@sou-hustopece.cz
Martinec František školník 702 842 555  
Jochýmek Milan školník 607 004 472  
uklízečky   518 389 158