SOŠ a SOU Hustopeče

Organizace školního roku 2023/2024

září 2023  
1. 9. 2023 Pedagogická rada – zahájení školního roku
4. 9. 2023 Zahájení školního roku (8:00 hod – 2. – 4. ročníky, 9:00 hod – 1. ročníky)
4. – 5. 9. 2023 Maturitní zkoušky – opravný a náhradní termín – společná státní písemná část
6. 9. 2023 Maturitní zkouška – návrh témat maturitní práce – IT4
12. 9. 2023 Maturitní zkoušky – opravný a náhradní termín – profilová část třída VČ4
11. 9. 2023 Závěrečné zkoušky – opravný a náhradní termín – písemná část
12. – 13. 9.  2023 Závěrečné zkoušky – opravný a náhradní termín – praktická část
12. 9. 2023 Maturitní zkoušky – opravný a náhradní termín – profilová část třída IT4
13. 9. 2023 Studentský parlament – I. termín
23. 9. 2023 Závěrečné zkoušky – ústní část, vyřazení úspěšných absolventů
27. 9. 2023 Maturitní zkouška – maturitní práce. předání podepsaných zadání, schválení ředitelem školy – IT4
28. 9. 2023 Státní svátek – Den české státnosti
29. 9. 2023
ředitelské volno
říjen 2023  
4. – 5. 10. 2023 Veletrh vzdělávání Břeclav
16. – 20. 10. 2023
Projektový týden IT2
18. – 19. 10. 2023 Veletrh vzdělávání Hodonín
26. – 27. 10. 2023 Podzimní prázdniny
28. 10. 2023
Den vzniku samostatného Československa
listopad 2023  
1. 11. 2023 Maturitní zkouška – kontrolní den maturitní práce – IT4
7. 11. 2023
Den otevřených dveří
14. 11. 2023 Pedagogická rada – I. čtvrtletí
14. 11. 2023 Třídní schůzky za I. čtvrtletí – 15:30 hodin
15. 11. 2023 Studentský parlament – II. termín
17. 11. 2023 Státní svátek – Boj za svobodu a demokracii
24. – 25. 11. 2023 Festival vzdělávání Brno
27.11-8.12.2023
Odborná praxe – obor Informační technologie – třída IT4
prosinec 2023  
1. 12. 2023 Maturitní zkouška – podání přihlášky k jarnímu termínu třídy ITVČ4
2. 12. 2023
Den otevřených dveří
4. 12. 2023
Závěrečné zkoušky –  náhradní a opravný termín – písemná část – II. termín
5. – 6. 12. 2023
Závěrečné zkoušky – náhradní a opravný termín praktická část – II. termín
15. 12. 2023 Předání přihlášek ředitelem školy do CERMATu
15. 12. 2023
Závěrečné zkoušky – náhradní a opravný termín – ústní část, vyřazení úspěšných absolventů
15. 12. 2023 Maturitní zkouška – předání přihlášek ředitelem do CERMATU
16. 12. 2023 Závěrečné zkoušky – náhradní a opravný termín – ústní část, vyřazení úspěšných absolventů
20. 12. 2023 Maturitní zkoušky – kontrolní den maturitní práce, IT4
20. 12. 2023 Maturitní zkouška – předání výpisu z přihlášky žákům třídy IT4, VČ4
20. 12. 2023
Předání výpisu z přihlášky žákům
23. – 31. 12. 2023 Vánoční prázdniny
24. 12. 2023
Štědrý den
25. 12. 2023
1. svátek vánoční
26. 12. 2023
2. svátek vánoční
leden 2024  
1. – 2. 1. 2024 Vánoční prázdniny
1. 1. 2024
Den obnovy samostantosti českého státu
9. 1. 2024 Konzultační odpoledne pro rodiče za I. pololetí 14:30 hod – 16:30 hod
18. 1. 2024 Den otevřených dveří – IV. termín 8:00 hod – 17:00 hod
24. 1. 2024 Pedagogická rada – I. pololetí
25. 1. 2024 Studentský parlament – III. termín
30. 1 .2024 Maturitní zkouška IT – kontrolní den maturitní práce – IT4
31. 1. 2024 Vydání vysvědčení (výpis vysvědčení) za I. pololetí
únor 2024  
1. 2. 2024 Zahájení II. pololetí školního roku
2. 2. 2024 Jednodenní pololetní prázdniny
5. – 11. 2. 2024
Jarní prázdniny
8. 2. 2024 Den otevřených dveří – V. termín 8:00 hod – 17:00 hod
19. – 23. 2. 2024
Projektový týden ITVČ4
březen 2024  
27. 3. 2024
Maturitní zkouška – termín odevzdání seznamu povinné četby – třídy ITVČ4
28. 3. 2024
Velikonoční prázdniny
29. 3. 2024
Velký pátek
duben 2024  
1. 4. 2024
Velikonoční pondělí
4. 4. 2024 Pedagogická rada – III. čtvrtletí
4. 4. 2024 Třídní schůzky za III. čtvrtletí – 15:30 hodin
12.  4. 2024
Přijímací zkoušky – jednotná zkouška pro čtyřleté maturitní obory – 1. řádný termín
12. 4. 2024
Maturitní zkouška – profilová část, písemná práce – český jazyk
15. 4. 2024
Přijímací zkoušky – jednotná zkouška pro čtyřleté maturitní obory – 2. řádný termín
Maturitní zkouška – profilová část, písemná práce – anglický jazyk

13. 4. 2024 Maturitní zkouška IT – termín odevzdání maturitní práce elektronicky – třída IT4
15. 4. 2024 Maturitní zkouška IT – termín odevzdání maturitní práce listinná podoba – třída IT4
18. 4. 2024
Studentský parlament – IV. termín
 22. – 30. 4. 2024 Přijímací řízení – učební obory I. kolo, obory bez maturitní zkoušky
26. 4. 2024 Pedagogická rada – II. pololetí – třídy IT4, VČ4
29. 4. 2024
Maturitní zkouška – termín předání posudků maturitní práce žákům – třída IT4
30. 4. 2024 Vydání vysvědčení za školní rok 2023/2024 pro třídu ITVČ4
květen 2024  
1. 5. 2024 Státní svátek – Svátek práce
2. 5. 2024 Maturitní zkouška – termín předání posudků maturitní práce žákům – třída IT4
2. 5. 2024
Společná část MZ – didaktický test – matematika / anglický jazyk 
3. 5. 2024
Společná část MZ – didaktický test – český jazyk a literatura
8. 5. 2024 Státní svátek – Den vítězství
9. – 15.5.2024
Studijní volno IT4
9. 5. 2024 Písemná praktická část maturitní zkoušky – VČ4
9. – 10. 5. 2024 Přijímací zkoušky – jednotná zkouška pro čtyřleté maturitní obory, náhradní termín 
13. – 24. 5. 2024 Odborná praxe – obor Veřejnosprávní činnost – třída VČ2, VČ3, obor Informační technologie – třída IT2,IT3
16. – 22. 5. 2024
Studijní volno VČ4
16. – 22. 5. 2024
Maturitní zkouška – ústní zkouška profilové části – třída IT4
15. 5. 2024
Výsledky didaktických testů z Cermatu
23. – 24. 5. 2024 Maturitní zkouška – ústní zkouška profilové části – třída VČ4
28. 5. 2024 Konzultační odpoledne pro rodiče za II. pololetí 14:30 hodin – 16:30 hodin
31. 5. 2024 Pedagogická rada – II. pololetí – učební obory 3. ročníky
červen 2024  
3. 6. 2024
Pedagogická rada – II. pololetí – učební obory 3. ročníky
3. 6. 2024
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
6. 6. 2024 Vydání vysvědčení za školní rok – učební obory 3. ročníky
7. 6. 2024 Závěrečné zkoušky – písemná část – učební obory
10. – 13. 6. 2024 Závěrečné zkoušky – praktická zkouška – tříleté učební obory
12.6.2024
Informační schůzka pro rodiče budoucích prvních ročníků
13. – 18. 6. 2024 Závěrečné zkoušky – studijní volno žáků učebních oborů
19. – 20. 6. 2024
Volný den pro žáky učebních oborů
19.6.2024 Závěrečné zkoušky – ústní zkouška – I, ML, SM
20.6.2024
Závěrečné zkoušky – ústní zkouška – ES, Z
24. 6. 2024
Pedagogická rada za II. pololetí
25. 6. 2024 Vyřazení úspěšných absolventů – učební obory
25. 6. 2024 Maturitní zkouška – podání přihlášek k podzimnímu termínu
28. 6. 2024 Vydání vysvědčení za školní rok
30. 6. 2024 Maturitní zkouška – termín odevzdání seznamu povinné četby k maturitní zkoušce – podzimní termín
30. 6. 2024 Maturitní zkouška – předání přihlášek ředitelem do CERMATu
červenec 2024  
1. 7. – 1. 9. 2024 Hlavní prázdniny
5. 7. 2024 Maturitní zkoušky – předání výpisu přihlášky k podzimnímu termínu žákům
srpen 2024  
23. 8. 2024 Maturitní zkoušky – IT4 odevzdání MP do systému Moodle (obhajoba MP podzimní termín)
28. 8. 2024 Maturitní zkouška – IT4 odevzdání MP v papírově podobě (obhajoba MP podzimní termín)