SOŠ a SOU Hustopeče

Organizace školního roku 2020/2021

 

září 2020
1.9.2020 Zahájení školního roku (8:00 hod – 2. – 4. ročníky, 9:00 hod – 1. ročníky)
1.9.2020 Pedagogická rada – zahájení školního roku
2.9.2020 Maturitní zkouška – navrhnutí témat maturitní práce – IT4
3. – 4. 9. 2020 Adaptační kurz pro 1. ročníky studijních oborů
1. – 10. 9. 2020 Maturitní zkoušky – opravný a náhradní termín – společná státní písemná část
9.9.2020 Maturitní zkoušky – opravný a náhradní termín – praktická písemná část třídy VČ4
11.9.2020 Maturitní zkoušky – opravný a náhradní termín – profilová část třída VČ4
14.9.2020 Závěrečné zkoušky – opravný a náhradní termín – písemná část
15. – 16. 9. 2020 Závěrečné zkoušky – opravný a náhradní termín – praktická část
15. – 16. 9. 2020 Maturitní zkoušky – opravný a náhradní termín – profilová část třída IT4
15.9.2020 Maturitní zkouška – volba tématu maturitní práce – IT4
22.9.2020 Rada žáků – I. termín
25.9.2020 Závěrečné zkoušky – ústní část, vyřazení úspěšných absolventů
28.9.2020 Státní svátek – Den české státnosti
říjen 2020
5. – 16. 10. 2020 Odborná praxe – obor Veřejnosprávní činnost – třída VČ4, Informační technologie – IT4
19.10.2020 Maturitní zkouška IT – Termín odevzdání přihlášky maturitní práce – IT4
22.10.2020 Maturitní zkouška IT – schválení přihlášek maturitních prací ředitelem – IT4
21.10.2020 Den otevřených dveří – I. termín 8:00 hod – 17:00 hod
28.10.2020 Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
29. – 30. 10. 2020 Podzimní prázdniny
listopad 2020
5.11.2020 Maturitní zkouška – kontrolní den maturitní práce – IT4
11.11.2020 Pedagogická rada – I. čtvrtletí
11.11.2020 Třídní schůzky za I. čtvrtletí – 15:30 hodin
12.11.2020 Rada žáků – II. termín
25.11.2020 Video – den otevřených dveří – II. termín 8:00 hod – 17:00 hod
prosinec 2020
1.12.2020 Maturitní zkouška – podání přihlášky k jarnímu termínu třídy IT4, VČ4
1.12.2020 Závěrečné zkoušky –  náhradní a opravný termín – písemná část – II. termín
2. – 3. 12. 2020 Závěrečné zkoušky – náhradní a opravný termín praktická část – II. termín
9.12.2020 On-line – Den otevřených dveří – III. termín 14:00 hod – 17:00 hod
11.12.2020 Závěrečné zkoušky – náhradní a opravný termín – ústní část, vyřazení úspěšných absolventů
15.12.2020 Maturitní zkouška – předání přihlášek ředitelem do CERMATU
21.12.2020 Maturitní zkouška – předání výpisu z přihlášky žákům třídy IT4, VČ4
23. 12. 20 – 3. 1. 21 Vánoční prázdniny
leden 2021
23. 12. 20 – 3. 1. 21 Vánoční prázdniny
6.1.2021 On-line Konzultační odpoledne pro rodiče za I. pololetí 14:30 hod – 16:30 hod
13.1.2021 On-line Den otevřených dveří – IV. termín 14:00 hod – 17:00 hod
15.1.2021 Maturitní zkouška IT – kontrolní den maturitní práce – IT4
26.1.2021 Pedagogická rada – I. pololetí
27.1.2021 Rada žáků – III. termín
28.1.2021 Vydání vysvědčení (výpis vysvědčení) za I. pololetí
29.1.2021 Jednodenní pololetní prázdniny
únor 2021
1.2.2021 Zahájení II. pololetí školního roku
22. – 28. 2. 2021 Jarní prázdniny
24.2.2021 On-line Den otevřených dveří – V. termín 14:00 hod – 17:00 hod
březen 2021
30.3.2021 Maturitní zkouška IT – kontrolní den maturitní práce – IT4
duben 2021
1.4.2021 Velikonoční prázdniny
2.4.2021 Státní svátek – Velký pátek
5.4.2021 Státní svátek – Velikonoční pondělí
7.4.2021 Pedagogická rada – III. čtvrtletí
7.4.2021 On-line Třídní schůzky za III. čtvrtletí – 15:30 hodin
8.4.2021 Rada žáků – IV. termín
19.4.2021 Maturitní zkouška IT – termín odevzdání maturitní práce – třída IT4
30.4.2021 Maturitní zkouška – termín odevzdání seznamu povinné četby – třídy IT4, VČ4
květen 2021
1.5.2021 Státní svátek – Svátek práce
8.5.2021 Státní svátek – Den vítězství
3.5.2021 Maturitní zkouška – termín předání posudků maturitní práce žákům – třída IT4
18.5.2021 Pedagogická rada – II. pololetí – třídy IT4, VČ4
20.5.2021 Vydání vysvědčení za školní rok 2020/2021 pro třídy IT4, VČ4
19.5.2021 Přijímací řízení – učební obory I. kolo
19.5.2021 Přijímací řízení – studijní obory I. kolo
24.5.2021 Společná část MZ – didaktický test – anglický jazyk
25.5.2021 Společná část MZ – didaktický test – český jazyk a literatura
** Do 3 dnů od konání společné části MZ – omlouvání žáku z řádného termínu a podání přihlášky k mimořádnému termínu  společné části MZ z důvodu onemocnění COVID-19 nebo nařízené karantény.
Do 1.6.2021 podání přihlášky k mimořádnému termínu do Cermatu
17. – 28. 5. 2021 Odborná praxe – obor Veřejnosprávní činnost VČ2, VČ3, Informační technologie IT3
červen 2021
2.6.2021 Konzultační odpoledne pro rodiče za II. pololetí 14:30 hodin – 16:30 hodin
7.6.2021 Maturitní zkouška – zpřístupnění výsledků didaktických testů
8.6.2021 Maturitní zkouška – písemná praktická zkouška z odborných předmětů – třída VČ4
8. – 10. 6. 2021 Maturitní zkouška – ústní zkouška profilové části – třída IT4
14. – 15. 6. 2021 Maturitní zkouška – ústní zkouška profilové části – třída VČ4
16.6.2021 Informační schůzka pro rodiče budoucích prvních ročníků
Pedagogická rada – II. pololetí – učební obory
Vydání vysvědčení za školní rok – učební obory
18.6.2021 Závěrečné zkoušky – písemná část – učební obory
22.6.2021 Vyřazení úspěšných absolventů – učební obory
24.6.2021 Pedagogická rada za II. pololetí
28.6.2021 Maturitní zkouška – žádost o přezkum DT v řádném termínu
30.6.2021 Vydání vysvědčení za školní rok
červenec 2021
1. 7. – 31. 8. 2021 Hlavní prázdniny
7.7.2021 Mimořádný termín společné části MZ – didaktický test – anglický jazyk
8.7.2021 Mimořádný termín společné části MZ – didaktický test – anglický jazyk
19.7.2021 Mimořádný termín společné části MZ- zpřístupnění výsledků didaktických testů
22. – 23. 6. 2021 Závěrečné zkoušky – praktická zkouška – tříleté učební obory
23.7.2021 Maturitní zkouška – podání přihlášek k podzimnímu termínu – didaktické testy
30.7.2021 Maturitní zkouška – podání přihlášek k podzimnímu termínu – profilová část
srpen 2021
9.8.2021 Maturitní zkouška – žádost o přezkum DT v mimořádném termínu
12.8.2021 Maturitní zkouška – žádost o přezkum profilové části v mimořádném termínu
23. – 24. 8. 2021 Závěrečné zkoušky – praktická zkouška – jednoletý učební obor Elektrikář
27.8.2021 Maturitní zkoušky – IT4 odevzdání MP do systému Moodle (obhajoba MP podzimní termín)
27.8.2021 Maturitní zkouška – náhradní a opravný termín – odevzdání seznamu literárních děl
30.8.2021 Maturitní zkouška – IT4 odevzdání MP v papírově podobě (obhajoba MP podzimní termín)