SOŠ a SOU Hustopeče

Organizace školního roku 2022/2023

září 2022 
1.9.2022Zahájení školního roku (8:00 hod – 2. – 4. ročníky, 9:00 hod – 1. ročníky)
1.9.2022Pedagogická rada – zahájení školního roku
2.9.2022Maturitní zkouška – návrh témat maturitní práce – IT4
1. – 2. 9. 2022Maturitní zkoušky – opravný a náhradní termín – společná státní písemná část
7.9.2022Maturitní zkouška – volba tématu maturitní práce – IT4
12.9.2022Maturitní zkoušky – opravný a náhradní termín – praktická písemná část třídy VČ4
12.9.2022Maturitní zkoušky – opravný a náhradní termín – profilová část třída VČ4
12.9.2022Závěrečné zkoušky – opravný a náhradní termín – písemná část
13. – 14. 9. 2022Závěrečné zkoušky – opravný a náhradní termín – praktická část
12.9.2022Maturitní zkoušky – opravný a náhradní termín – profilová část třída IT4
 14.9.2022Maturitní zkouška – maturitní práce, předání podepsaných zadání, schválení ředitelem školy– IT4
14.9.2022Rada žáků – I. termín
23.9.2022Závěrečné zkoušky – ústní část, vyřazení úspěšných absolventů
28.9.2022Státní svátek – Den české státnosti
říjen 2022 
5.-6.10.2022Veletrh vzdělávání Hodonín 
19. – 20. 10.2022Veletrh vzdělávání Břeclav
19.10.2022Den otevřených dveří – I. termín 8:00 hod – 17:00 hod
19.10.2022Maturitní zkouška IT – Termín odevzdání přihlášky maturitní práce – IT4
22.10.2021Maturitní zkouška IT – schválení přihlášek maturitních prací ředitelem – IT4
26. – 27. 10. 2022Podzimní prázdniny
28.10.2022

Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu

listopad 2022 
31.10. – 11. 11. 2022Odborná praxe – obor Veřejnosprávní činnost – třída VČ3
1.11.2022Maturitní zkouška – kontrolní den maturitní práce – IT4
9.11.2022Pedagogická rada – I. čtvrtletí
9.11.2022Třídní schůzky za I. čtvrtletí – 15:30 hodin
10.11.2022Rada žáků – II. termín
17.11.2022Státní svátek – Boj za svobodu a demokracii
18.11.2022Volný den vyhlášený ředitelem školy
21.11. – 2. 12. 2022Odborná praxe – Informační technologie – IT4
23.11.2022Den otevřených dveří – II. termín 8:00 hod – 17:00 hod
prosinec 2022 
1.12.2022Maturitní zkouška – podání přihlášky k jarnímu termínu třídy IT4, VČ4
5.12.2022Závěrečné zkoušky –  náhradní a opravný termín – písemná část – II. termín
6. – 7. 12. 2022Závěrečné zkoušky – náhradní a opravný termín praktická část – II. termín
7.12.2022Den otevřených dveří – III. termín 8:00 hod – 17:00 hod
15.12.2022Maturitní zkouška – předání přihlášek ředitelem do CERMATU
16.12.2022Závěrečné zkoušky – náhradní a opravný termín – ústní část, vyřazení úspěšných absolventů
20.12.2022Maturitní zkoušky – kontrolní den maturitní práce, IT4
20.12.2022Maturitní zkouška – předání výpisu z přihlášky žákům třídy IT4, VČ4
23.12.2022 – 2.1.2023Vánoční prázdniny
leden 2023 
23.12.2022 – 2.1.2023Vánoční prázdniny
4.1.2023Konzultační odpoledne pro rodiče za I. pololetí 14:30 hod – 16:30 hod
11.1.2023Den otevřených dveří – IV. termín 8:00 hod – 17:00 hod
25.1.2023Pedagogická rada – I. pololetí
26.1.2023Rada žáků – III. termín
30.1.2023Maturitní zkouška IT – kontrolní den maturitní práce – IT4
31.1.2023Vydání vysvědčení (výpis vysvědčení) za I. pololetí
únor 2023 
1.2.2023Zahájení II. pololetí školního roku
3. 2. 2023Jednodenní pololetní prázdniny
8.2.2023Den otevřených dveří – V. termín 8:00 hod – 17:00 hod
březen 2023 
13. – 17. 3. 2023Jarní prázdniny
31.3.2023Maturitní zkouška IT – kontrolní den maturitní práce – IT4
31.3.2023Maturitní zkouška – termín odevzdání seznamu povinné četby – třídy IT4, VČ4
duben 2023 
5.4.2023Pedagogická rada – III. čtvrtletí
5.4.2023Třídní schůzky za III. čtvrtletí – 15:30 hodin
6.4.2023Velikonoční prázdniny
7.4.2023Státní svátek – Velký pátek
10.4.2023Státní svátek – Velikonoční pondělí
13.4.2023Rada žáků – IV. termín
13.-14.4.2023Přijímací zkoušky – jednotná zkouška pro čtyřleté maturitní obory
16.4.2023Maturitní zkouška IT – termín odevzdání maturitní práce elektronicky – třída IT4
17.4.2023Maturitní zkouška IT – termín odevzdání maturitní práce listinná podoba – třída IT4
18. 4. 2023Maturitní zkouška – profilová část, písemná práce – český jazyk
19. 4. 2023Maturitní zkouška – profilová část, písemná práce – anglický jazyk
 22. – 30. 4. 2023Přijímací řízení – učební obory I. kolo, obory bez maturitní zkoušky
25.4.2023Pedagogická rada – II. pololetí – třídy IT4, VČ4
27.4.2023Vydání vysvědčení za školní rok 2022/2023 pro třídy IT4, VČ4
květen 2023 
1.5.2023Státní svátek – Svátek práce
2.5.2023Maturitní zkouška – termín předání posudků maturitní práce žákům – třída IT4
2.5.2023 Společná část MZ – didaktický test – matematika / anglický jazyk 
3.5.2023Společná část MZ – didaktický test – český jazyk a literatura
8.5.2023Státní svátek – Den vítězství
9. 5. 2023Písemná praktická část maturitní zkoušky – VČ4
10. – 11.5.2023Přijímací zkoušky – jednotná zkouška pro čtyřleté maturitní obory, náhradní termín 
15.5. – 26. 5. 2023Odborná praxe – obor Veřejnosprávní činnost – třída VČ2, VČ3, obor Informační technologie – třída IT3
16. – 18. 5. 2022Maturitní zkouška – ústní zkouška profilové části – třída VČ4
22. – 25. 5. 2023Maturitní zkouška – ústní zkouška profilové části – třída IT4
30.5.2023Konzultační odpoledne pro rodiče za II. pololetí 14:30 hodin – 16:30 hodin
31. 5. 2023Pedagogická rada – II. pololetí – učební obory 3. ročníky
červen 2023 
2.6.2023Vydání vysvědčení za školní rok – učební obory 3. ročníky
5. 6. 2023Závěrečné zkoušky – písemná část – učební obory
6. – 8. 6. 2023Závěrečné zkoušky – praktická zkouška – tříleté učební obory
12. – 15. 6. 2023Závěrečné zkoušky – studijní volno žáků učebních oborů
14.6.2023Informační schůzka pro rodiče budoucích prvních ročníků
16.6.2023Závěrečné zkoušky – ústní zkouška – tříleté učební obory
16. 6. 2023Volný den vyhlášený ředitelem školy
20.6.2023Vyřazení úspěšných absolventů – učební obory
23.6.2023Maturitní zkouška – podání přihlášek k podzimnímu termínu
26.6.2023Pedagogická rada za II. pololetí
30.6.2023Vydání vysvědčení za školní rok
30. 6.2023Maturitní zkouška – termín odevzdání seznamu povinné četby k maturitní zkoušce – podzimní termín
30.6.2023Maturitní zkouška – předání přihlášek ředitelem do CERMATu
červenec 2022 
1. 7. – 3. 9. 2023Hlavní prázdniny
5. 7. 2023Maturitní zkoušky – předání výpisu přihlášky k podzimnímu termínu žákům
srpen 2023 
28.8.2023Maturitní zkoušky – IT4 odevzdání MP do systému Moodle (obhajoba MP podzimní termín)
30.8.2023Maturitní zkouška – IT4 odevzdání MP v papírově podobě (obhajoba MP podzimní termín)