SOŠ a SOU Hustopeče

Organizace školního roku 2021/2022

září 2021
1.9.2021 Zahájení školního roku (8:00 hod – 2. – 4. ročníky, 9:00 hod – 1. ročníky)
1.9.2021 Pedagogická rada – zahájení školního roku
2.9.2021 Maturitní zkouška – návrh témat maturitní práce – IT4
6. – 8. 9. 2021 Adaptační kurz pro 1. ročníky studijních oborů
1. – 10. 9. 2021 Maturitní zkoušky – opravný a náhradní termín – společná státní písemná část
7.9.2021 Maturitní zkoušky – opravný a náhradní termín – praktická písemná část třídy VČ4
9.9.2021 Maturitní zkoušky – opravný a náhradní termín – profilová část třída VČ4
13.9.2021 Závěrečné zkoušky – opravný a náhradní termín – písemná část
14. – 15. 9. 2021 Závěrečné zkoušky – opravný a náhradní termín – praktická část
15. – 16. 9. 2021 Maturitní zkoušky – opravný a náhradní termín – profilová část třída IT4
15.9.2021 Maturitní zkouška – volba tématu maturitní práce – IT4
22.9.2021 Rada žáků – I. termín
24.9.2021 Závěrečné zkoušky – ústní část, vyřazení úspěšných absolventů
28.9.2021 Státní svátek – Den české státnosti
říjen 2021
19.10.2021 Maturitní zkouška IT – Termín odevzdání přihlášky maturitní práce – IT4
22.10.2021 Maturitní zkouška IT – schválení přihlášek maturitních prací ředitelem – IT4
20.10.2021 Den otevřených dveří – I. termín 8:00 hod – 17:00 hod
28.10.2021 Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
27. – 29. 10. 2021 Podzimní prázdniny
listopad 2021
1.11. – 12. 11. 2021 Odborná praxe – obor Veřejnosprávní činnost – třída VČ3
4.11.2021 Maturitní zkouška – kontrolní den maturitní práce – IT4
10.11.2021 Pedagogická rada – I. čtvrtletí
10.11.2021 Třídní schůzky za I. čtvrtletí – 15:30 hodin
11.11.2021 Rada žáků – II. termín
24.11.2021 Den otevřených dveří – II. termín 8:00 hod – 17:00 hod
22.11. – 3. 12. 2021 Odborná praxe – Veřejnosprávní činnost – třída VČ4, Informační technologie – IT4
prosinec 2021
1.12.2021 Maturitní zkouška – podání přihlášky k jarnímu termínu třídy IT4, VČ4
1.12.2021 Závěrečné zkoušky –  náhradní a opravný termín – písemná část – II. termín
2. – 3. 12. 2021 Závěrečné zkoušky – náhradní a opravný termín praktická část – II. termín
8.12.2021 Den otevřených dveří – III. termín 8:00 hod – 17:00 hod
13.12.2020 Závěrečné zkoušky – náhradní a opravný termín – ústní část, vyřazení úspěšných absolventů
15.12.2021 Maturitní zkouška – předání přihlášek ředitelem do CERMATU
21.12.2021 Maturitní zkouška – předání výpisu z přihlášky žákům třídy IT4, VČ4
23.12.2021 – 2.1.2021 Vánoční prázdniny
leden 2022
23.12.2021 – 2.1.2021 Vánoční prázdniny
5.1.2022 Konzultační odpoledne pro rodiče za I. pololetí 14:30 hod – 16:30 hod
12.1.2022 Den otevřených dveří – IV. termín 8:00 hod – 17:00 hod
14.1.2022 Maturitní zkouška IT – kontrolní den maturitní práce – IT4
26.1.2022 Pedagogická rada – I. pololetí
27.1.2022 Rada žáků – III. termín
31.1.2022 Vydání vysvědčení (výpis vysvědčení) za I. pololetí
únor 2022
1.2.2022 Zahájení II. pololetí školního roku
4. 2. 2022 Jednodenní pololetní prázdniny
9.2.2022 Den otevřených dveří – V. termín 8:00 hod – 17:00 hod
březen 2022
7. – 13. 3. 2022 Jarní prázdniny
30.3.2022 Maturitní zkouška IT – kontrolní den maturitní práce – IT4
31.3.2022 Maturitní zkouška – termín odevzdání seznamu povinné četby – třídy IT4, VČ4
duben 2022
6.4.2022 Pedagogická rada – III. čtvrtletí
6.4.2022 Třídní schůzky za III. čtvrtletí – 15:30 hodin
7.4.2022 Rada žáků – IV. termín
14.4.2022 Velikonoční prázdniny
15.4.2022 Státní svátek – Velký pátek
18.4.2022 Státní svátek – Velikonoční pondělí
19. 4. 2022 Maturitní zkouška – profilová část, písemná práce – český jazyk
19.4.2022 Maturitní zkouška IT – termín odevzdání maturitní práce – třída IT4
20. 4. 2022 Maturitní zkouška – profilová část, písemná práce – anglický jazyk
26.4.2022 Pedagogická rada – II. pololetí – třídy IT4, VČ4
28.4.2022 Vydání vysvědčení za školní rok 2021/2022 pro třídy IT4, VČ4
květen 2022
1.5.2022 Státní svátek – Svátek práce
2.5. – 13. 5. 2022 Odborná praxe – obor Veřejnosprávní činnost – třída VČ2
2.5.2022  Společná část MZ – didaktický test – matematika / anglický jazyk 
3.5.2022 Společná část MZ – didaktický test – český jazyk a literatura
3.5.2021 Maturitní zkouška – termín předání posudků maturitní práce žákům – třída IT4
8.5.2021 Státní svátek – Den vítězství
11. 5. 2022 Písemná praktická část maturitní zkoušky – VČ4
16.5. – 27. 5. 2022 Odborná praxe – obor Veřejnosprávní činnost – třída VČ3, IT3
Přijímací řízení – učební obory I. kolo
Přijímací řízení – studijní obory I. kolo
23. – 24. 5. 2022 Maturitní zkouška – ústní zkouška profilové části – třída IT4
25. – 26. 5. 2022 Maturitní zkouška – ústní zkouška profilové části – třída VČ4
červen 2022
1. 6. 2022 Pedagogická rada – II. pololetí – učební obory 3. ročníky
2.6.2022 Konzultační odpoledne pro rodiče za II. pololetí 14:30 hodin – 16:30 hodin
  Vydání vysvědčení za školní rok – učební obory 3. ročníky
6. 6. 2022 Závěrečné zkoušky – písemná část – učební obory
7. – 9. 6. 2022 Závěrečné zkoušky – praktická zkouška – tříleté učební obory
15.6.2022 Informační schůzka pro rodiče budoucích prvních ročníků
17.6.2022 Závěrečné zkoušky – ústní zkouška – tříleté učební obory
17. 6. 2022 Volný den vyhlášený ředitelem školy
21.6.2022 Vyřazení úspěšných absolventů – učební obory
25.6.2022 Maturitní zkouška – podání přihlášek k podzimnímu termínu
27.6.2022 Pedagogická rada za II. pololetí
30.6.2022 Vydání vysvědčení za školní rok
30. 6.2022 Maturitní zkouška – termín odevzdání seznamu povinné četby k maturitní zkoušce – podzimní termín
30.6.2022 Maturitní zkouška – předání přihlášek ředitelem do CERMATu
červenec 2022
1. 7. – 31. 8. 2022 Hlavní prázdniny
5. 7. 2022 Maturitní zkoušky – předání výpisu přihlášky k podzimnímu termínu žákům
srpen 2021
26.8.2022 Maturitní zkoušky – IT4 odevzdání MP do systému Moodle (obhajoba MP podzimní termín)
30.8.2022 Maturitní zkouška – IT4 odevzdání MP v papírově podobě (obhajoba MP podzimní termín)