SOŠ a SOU Hustopeče

Školní jídelna

Ceník obědů pro žáky

žáci 11–14 let: 36,- Kč
žáci 15 a více let: 39,- Kč
žáci (pracoviště Diváky): 36,- Kč

Celodenní stavování: 120,- Kč
z toho:
snídaně, přesnídávka: 33,- Kč
oběd: 39,- Kč
svačina: 13,- Kč
večeře: 35,- Kč

Provozní informace

PROVOZNÍ DOBA Školní jídelny SOŠ a SOU Hustopeče, p.o
Kuchyň: 5.30 hod. – 15,30 hod.
Kancelář ved. stravování: 10,00 hod. – 14,00 hod.
+420 518 389 104
+420 601 361 431

chrastinova@sou-hustopece.cz
OBĚDY SE ODHLAŠUJÍ A PŘIHLAŠUJÍ DO 24,00 HOD. NA DALŠÍ DEN
v objednávkovém terminálu nebo on-line.

Výdej obědů

cizí strávníci, jídlonosiče:10,30 hod. – 11,00 hod.
(jídlo, vydané do vlastních nádob, je určené k okamžité spotřebě!)
cizí strávníci ve školní jídelně: 10,45 hod. – 11,15 hod.
žáci teorie, zaměstnanci: 11,20 hod. – 11,50 hod.
žáci praxe, zaměstnanci: 11,45 hod. – 12,15 hod.

žáci gymnázia, cizí strávníci ve ŠJ: 12,15 hod. – 14,15 hod.

Aktuality ze školní jídelny