SOŠ a SOU Hustopeče

Školní jídelna

Ceník obědů pro žáky

žáci 11–14 let: 32,- Kč
žáci 15 a více let: 34,- Kč
žáci (pracoviště Diváky): 33,- Kč

Celodenní stavování: 89,- Kč
z toho:
snídaně, přesnídávka: 24,- Kč
oběd: 34,- Kč
svačina: 9,- Kč
večeře: 22,- Kč

Provozní informace

PROVOZNÍ DOBA Školní jídelny SOŠ a SOU Hustopeče, p.o
Kuchyň: 5.30 hod. – 15,30 hod.
Kancelář ved. stravování: 10,00 hod. – 14,00 hod.
+420 518 389 104
+420 601 361 431

chrastinova@sou-hustopece.cz
OBĚDY SE ODHLAŠUJÍ A PŘIHLAŠUJÍ DO 24,00 HOD. NA DALŠÍ DEN
v objednávkovém terminálu nebo on-line.

Výdej obědů

cizí strávníci, jídlonosiče:10,30 hod. – 11,00 hod.
(jídlo, vydané do vlastních nádob, je určené k okamžité spotřebě!)
cizí strávníci ve školní jídelně: 10,45 hod. – 11,15 hod.
žáci teorie, zaměstnanci: 11,20 hod. – 11,50 hod.
žáci praxe, zaměstnanci: 11,45 hod. – 12,15 hod.

žáci gymnázia, cizí strávníci ve ŠJ: 12,15 hod. – 14,15 hod.

Aktuality ze školní jídelny

Z důvodu rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně byla zahájena dne 18.11. 2020 investiční akce, která ovlivní poskytování stravovacích služeb žáků, zaměstnanců i cizích strávníků. V důsledku realizace stavebních prací bude provozovna školní jídelny od 30.11.2020 do odvolání uzavřena. Náhradní stravování bude zajištěno pouze pro žáky …

Žáci:  Žáci mají v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci, studenti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat a to v časeod 11.30hod – 13.30hod. Žáci a studenti dodržují při pobytu ve ŠJ stanovená hygienická opatření. Cizí strávníci: …

Speciální režim ve školní jídelně SOŠ a SOU Hustopeče v době epidemie COVID-19

  1. Výdej obědů v době od 11.00 – 14.15 hod
    dle stanovených časů a pravidel.
  2. Ústa i nos musí být při vstupu chráněny rouškou.
  3. Při vstupu do jídelny nutné použít dezinfekci rukou.
  4. Celý oběd včetně příboru a nápojové sklenice bude vydán na tácku u výdejního okénka.
  5. Roušku odložit pouze při samotné konzumaci jídla a pití.
  6. Ve školní jídelně se zdržovat pouze za účelem stravování.
  7. Objednávání stravy přednostně přes internet- bezkontaktně, popřípadě používat dotykový terminál ve ŠJ, který bude průběžně dezinfikován.

Mimořádné opatření platí od 3.5.2021 do odvolání.

Zpracovala dne 3.5.2021

Chrastinová Lenka, vedoucí školní jídelny