SOŠ a SOU Hustopeče

Aktuality

co se děje na naší škole

Ve čtvrtek 14. září 2023 se žáci 1. ročníku učebních oborů instalatér, zedník a strojní mechanik zúčastnili adaptačního kurzu. První část probíhala na Pavučině a druhá na Křížovém kopci. Všechny aktivity podporovaly pozitivní třídní klima, rozvíjely komunikaci a hlavně byly zdrojem zábavy a poučení. O pestrý program se postarala zkušená lektorka Martina Horáková. Cílem jednodenní akce bylo nastartovat zdravé vztahy ve třídě a posílit kolektiv. Věříme, že se všichni dobře bavili a vynaložené úsilí bude mít kladný účinek.
Třídní učitelka Mgr. Bališová

 

V pátek 15. 9. 2023 na naši školu přijeli dva talentovaní herci z Divadélka pro školy Hradec Králové a během hodiny a půl nám předvedli Divadelní cestopis aneb Evropou od renesance po realismus. Humorně, s nadsázkou a trpělivostí představili žákům ukázky známých divadelních her, přitom vždy dbali na to, aby byly zachovány typické dramatické prvky pro vybrané období. Vše začalo u Hamleta a končilo závěrečnou scénou Maryši. Mezi jednotlivými ukázkami nás aktéři seznamovali i s literárním a historickým kontextem. Během některých aktivit se zapojili i samotní žáci. Cílem bylo nejen získat nové vědomosti, starší oprášit, ale také se pobavit a snad i zažehnout jiskru zájmu o divadelní tvorbu.
Mgr. Kateřina Bališová

SOŠ a SOU Hustopeče, p.o. mění svůj název na Střední školu polytechnickou Hustopeče, p.o. Tento název odráží moderní oborovou strukturu, je svěží a zapamatovatelný. Změnou názvu chceme zatraktivnit technické obory. Naše škola i nadále nabízí studium ve dvou maturitních oborech: Informační technologie a Veřejnosprávní činnost a pěti učebních oborech: Instalatér, Malíř a lakýrník, Zedník, Strojní mechanik, Elektrikář – silnoproud. Nabízí také možnost zkráceného studia oboru Elektrikář.

Těšíme se na vás na dnech otevřených dveří 7. 11., 2. 12. 2023, 18. 1. a 8. 2. 2024.

Třída ITVČ3 se na konci června zúčastnila třídenní exkurze do hlavního města. Počasí nám přálo, a tak jsme při závěrečném sčítání nachozených kilometrů došli k překvapivému číslu 42 km!

Jelikož se exkurze v početní převaze účastnili žáci oboru Informační technologie, hned první den jsme všichni navštívili Státní zemědělský investiční fond, kde jsme se seznámili s náplní práce této organizace, v krátkých přednáškách jsme byli poučeni o několika aplikacích. Nejvíce nás zaujal Approach Monitoring Systém, který se v současné době testuje. V rutinním provozu systém AMS bude pomocí družice kontrolovat, zda žadatelé dotací opravdu využili finanční prostředky dle schválené žádosti. Na závěr všichni obdrželi štědré dárky.Další část programu jsme absolvovali ve dvou skupinách. Jedna se vydala prozkoumat Datové centrum O2, druzí obdivovali Vyšehrad s přilehlým hřbitovem a Slavínem.

Podvečerní část dne vyplnila společná procházka centrem Prahy od Obecního domu a Prašné brány, kolem Týnského chrámu, Staroměstského náměstí, přes Karlův most na Malou Stranu. Tam už někteří výletníci začali protestovat, že jsou unaveni, tak jsme cestou zpátky jen zavadili o Stavovské divadlo a Karolinum. Po večerním odpočinku se ještě skupinka zvídavých děvčat vypravila s paní učitelkou na prozkoumání krás večerní Prahy – kolem Tančícího domu na Náplavku a zpět kolem Národního divadla do hotelu na Senovážném náměstí.

Druhý den jsme zahájili návštěvou firmy Microsoft. Prohlédli jsme si prostředí nadnárodní firmy. Velkou část prezentace vyplnila AI – umělá inteligence, ta je již propojena do téměř celého kancelářského balíku MS Office 365. Je také i hlavní součástí internetového vyhledávače Bing. Dva naši žáci se aktivně zajímali o možnost stáží i případné budoucí práce v této společnosti.

Po krátkém obědovém rozchodu v centru města nás čekalo tříhodinové dobrodružství v Židovském muzeu na Josefově: nejprve přednáška o židovských zvycích, poté návštěva Staronové synagogy, Pinkasovy synagogy a židovského hřbitova. Kvůli úmornému vedru jsme program lehce zkrátili a šli se osvěžit před večerním divadelním představením. To se konalo v Divadle ABC. Žáci si sami zvolili inscenaci, kterou by chtěli vidět. Režisér Drábek chtěl Gogola ještě zvýraznit a do jevištního ztvárnění zařadil i motivy, se kterými se v původní verzi dramatu nepočítalo. Nevyhnul se ani aktuálním politickým narážkám. Výkon Václava Kopty coby hejtmana sklidil zasloužené ovace. Pobavili jsme se a spěchali vydechnout před posledním náročným dnem.

V pátek nás po brzké snídani čekala komentovaná prohlídka Národního divadla. Podívali jsme se do prostor, kde se běžný divák nedostane (základy divadla, venkovní terasa u trig), poseděli jsme v přízemí divadla i v galerii v nejvyšších řadách. Pak už nás čekala nenáročná procházka nábřežím a Malou stranou na Pražský hrad. Naše putování jsme zpečetili výstupem na 96 metrovou věž Svatovítské katedrály, ze které se otevírá nádherné pražské panorama.

Velmi unaveni, ale snad plni nových zážitků, jsme v odpoledních hodinách usedli do autobusu směr Brno.

(B. Kynclová, I. Pokorný)