SOŠ a SOU Hustopeče

Aktuality

co se děje na naší škole

Ve čtvrtek 15.9. jsme uvítali 14 lektorů z celé Evropy, kteří do Hustopečí zavítali v rámci projektu Erasmus+. Připravili pro nás program s aktivitami, u kterých jsme odhalovali, co vše můžeme dělat pro zdraví naší planety, řekli jsme si, co můžeme dělat pro „Zero Waste“ – bezodpadový život. Uvědomili jsme si vlastní odpovědnost za změny klimatu. Důležitá byla nejen komunikace v anglickém jazyce, a tím i rozšíření slovní zásoby, ale hlavně komunikace tváří v tvář, která se v poslední době velmi často ztrácí v online prostředí. Programu se účastnily třídy IT4, ITV3, IT2
a VČ1.

Stanislava Gergelová

Prvního září se žáci prvního ročníku oboru Veřejnosprávní činnost poprvé setkali v nové třídě. To jsme se ještě neznali, ale hned v pondělí 5. září jsme se s naším panem učitelem třídním Mgr. Janem Svobodou vydali na adaptační kurz. Byl dvoudenní a většinu času probíhal v Centru volného času Pavučina Hustopeče. 

První den dopoledne jsme hráli různé seznamovací hry. Například jsme měli za úkol obalit vejce tak, aby vydrželo pád z dvou metrů a jediné materiály, které jsme na to měli, bylo pár papírů, brčka a lepicí páska. Bohužel vejce vydrželo jen jednomu týmu a zbytku se rozbilo. Další aktivita spočívala v tom, že jsme museli projít skoro celý areál, abychom mohli napsat odpovědět na otázky, které jsme dostali. Třeba jaké rostou v areálu stromy, nebo jaké rostliny v zahrádce. Úkol byl ztížen tím, že u zjišťování odpovědí byl každý svázán s jiným spolužákem za nohu, ale naštěstí nikdo z nás neutrpěl žádné zranění. Samozřejmě neměl chybět všemi oblíbený kroužek ze židlí, ve kterém jsme byli donuceni o sobě něco říct,         a věřte nebo ne – takový úkol není pro každého úplně jednoduchý. Odpoledne jsme museli namíchat správně parfém, ale ingredience jsme získali vždy až potom, když jsme splnili nějaký úkol, ať už to bylo zpívání nebo vodění se navzájem v kolečku. Všechno jsme to zvládli a parfém úspěšně namíchali. 

Druhý den ráno jsme vyrazili na Křížový kopec, kde jsme se nejdřív všichni společně protáhli a rozcvičili, pak jsme se naučili házet frisbee a nakonec jsme si i zahráli disc golf, o kterém většina z nás dosud ani neslyšela. Bohužel ale začalo pršet a po obědě jsme museli jít zase na Pavučinu. Tam jsme dělali různé aktivity, jako třeba prolézání pavučinou ze švihadel atd. 

Adaptační kurz nám rozhodně velmi pomohl  nejen se zapamatováním jmen našich spolužáků a získáním informací o nich, ale také v navázání nových přátelství. Měli jsme první společné zážitky, na které budeme určitě rádi vzpomínat. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na tomto projektu podíleli, a to zejména lektorům Centra volného času Hustopeče. 

Studentka 1. ročníku Veřejnosprávní činnost SOŠ a SOU Hustopeče Bibiana Duchoňová.

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Vzdělávací exkurze do Rakouska

Závěrečný běh školního roku jsme zpestřili poznávací exkurzí do Rakouska. Tentokrát jsme vyjeli netradičně přes Slovensko, abychom už před devátou hodinou mohli vnímat vzhled, vůni, ale i chuť čokoládových pochoutek výrobny Hauswirth Konditor v Kittsee. Z čokoládovny jsme přejeli do městečka Hinterbrühl, kde se nachází bývalý sádrový důl, ve kterém byla během druhé světové války umístěna tajná továrna na výrobu proudových stíhaček Heinkel. V podzemí se nachází největší evropské jezero, po kterém jsme se na lodi projeli. Po tomto netradičním zážitku už nás čekalo centrum Vídně se svými historickými budovami. Na zpáteční cestě jsme přestávku v době bouřky využili k návštěvě nákupního centra G3 Gerasdorf. Výlet byl nejen inspirací pro rodinné prázdninové putování, ale i návnadou pro další poznávání se školou.

Stanislava Gergelová

Dne 18. 5. 2022 se v naší škole uskutečnila soutěž odborných dovedností oboru Malíř a lakýrník.

Klání se zúčastnilo pět škol – SOU Uherský Brod, SOU Hlučín, SOŠ Kyjov, SOU Brno a SOŠ a SOU Hustopeče. Každou školu reprezentovali dva zástupci, od nás to byli žáci 3. ročníku Malíř a lakýrník Hynek Toman a Denisa Danhoferová. V povinné části zadání měli soutěžící namalovat plastickou římsu a fládr, logo Hustopečí s nápisem „Hustopeče – srdce vinic a mandloní „. Dále jim byl ponechán prostor na vlastní vyjádření a fantazii, zde šlo o tzv. volnou tvorbu. Naši žáci úspěšně zvládli povinné zadání a na volnou tvorbu si vybrali siluetu baletky na barevném pozadí. Malba se jim velmi povedla a zaslouženě získali 1. místo v soutěži.

Pavla Medlová, učitelka odborného výcviku

 

V květnu finišujeme s další aktivitou projektu Jihomoravského kraje iKAP II. Celá akce začínala velmi pozvolna žertováním žáků školy o možném využití části pozemku v blízkosti školního hřiště. Postupně se o různých možnostech začalo diskutovat a ubytovaní žáci na Domově mládeže vytvořili konkrétní plánek včetně zakreslení a popisu rostlin a zařazení dalších prvků.

Schválením projektu na podzim 2021 odstartovalo naše snažení. Bez přehánění můžeme říct, že k realizaci přispěli žáci všech oborů. Začínali jsme vyčištěním pozemku, což nás oproti plánu hodně zdrželo. V zimních měsících jsme připravovali vyvýšené záhonky a hmyzí domečky. Na jaře se už pozemek začínal podobat našemu plánku. Přidali jsme cestičky a další různé povrchy, které nabídnou smyslové vnímání. Posledním krokem bylo umístění vyvýšených záhonů a osázení prostoru rostlinami, které chceme využít při vaření nebo přípravě nápojů. Velký dík patří všem, kteří se ujali jednotlivých úkolů a přidali ruku k dílu, především Andrey Božkové, studentce druhého ročníku oboru Veřejnosprávní činnost, za její kreativní přístup.

Stanislava Gergelová