SOŠ a SOU Hustopeče

Aktuality

co se děje na naší škole

Termíny profilové části maturitních zkoušek – jaro 2024
Obor: Informační technologie
Profilová část ústní maturitní zkoušky: 16. – 22. 5. 2024
Obhajoba maturitních prací: 16. – 22. 5. 2024
Obor: Veřejnosprávní činnost
Profilová část písemná maturitní zkouška: 9. 5. 2024
Profilová část ústní maturitní zkoušky: 23. – 24. 5. 2024

Ve čtvrtek 25. 4. jsme s žáky třetího ročníku oboru Instalatér navštívili veletrh Ptáček v Brně. Získali jsme zde přehledné informace o nových a moderních technologiích a produktech. Zhlédli jsme novinky od znojemské firmy Novaservis, která má nejprodávanější vodoinstalatérské baterie na českém trhu, důraz kladou na ekologii a úspory vody. Dále jsme si prohlédli baterie firmy Grohe, největšího evropského výrobce. Zaujaly nás baterie a systém GROHE RED, který nám zajistí horkou vodu 100°C přímo z kohoutku, tedy odpadá potřeba rychlovarné konvice a zákazník nečeká. Systém umí napustit i vodu vychlazenou, filtrovanou nebo různě perlivou. 

Veletrh splnil naše očekávání, seznámili jsme se s řadou novinek, které určitě použijeme ve své budoucí praxi. 

Učitel odborného výcviku Petr Dufek

Žáci čtvrtého ročníku oboru Informační technologie úspěšně absolvovali školení v oblasti kybernetické bezpečnosti, to zakončili získáním certifikátu. Kurz proběhl pod vedením Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), což představuje významný krok na jejich profesní cestě. 

I přes náročnou přípravu na maturitu se našim žákům podařilo zvládnout školení, čímž ukázali svou odbornou způsobilost a odhodlání k práci v oblasti informačních technologií. Certifikát je pro ně důležitým milníkem, otevírá jim dveře k dalším profesním příležitostem. 

Přejeme našim maturantům vše nejlepší na jejich další cestě životem a jsme hrdí na jejich úspěchy. 

Igor Pokorný

Dne 17. dubna žáci prvního ročníku učebního oboru Malíř a lakýrník navštívili Archeopark  Pavlov. Jde o archeologické muzeum, které je vybudováno na svazích Pavlovských vrchů. V expozici jsou prezentovány artefakty z kultury lovců mamutů. S touto tématikou se žáci setkávají v předmětu Reklamní tvorba, konkrétně se zaměřením na vývoj a dějiny architektury a umění. Byl pro ně vybrán výukový program „Paleolitické umění“, který si klade za cíl seznámit účastníky s komplexním uměním pravěku a s materiály, které byly používány. Přiměl je zamyslet se nad tím, co to vlastně umění je a jak moc se změnilo od pravěku do současnosti. Na chvíli se i sami stali badateli v expozici muzea.  V poslední části si vyzkoušeli jednu z výrobních uměleckých technik, a to linoryt, korespondující s pravěkými rytinami. Na vyrobené linoryty nanášeli různé barvy pomocí válečku. Barevné matrice pak byly otištěné na papír a žáci si tak sami vyrobili unikátní originální obrázky a pohlednice. 

Učitelka odborných předmětů Ing. Renata Jaborníková