SOŠ a SOU Hustopeče

Akce školy

Firemní dny JMK

Firemní dny JMK
Ve čtvrtek 2. března 2023 se vybraní žáci naší školy zúčastnili jednodenní akce ve VIDA! science centre Brno. Od 8:00 do 16:00 h pracovali v rozmanitých studentských týmech pod dohledem zkušených mentorů. Cílem bylo vytvořit inovativní podnikatelský záměr (úspora, ekologie, nová řešení z oblasti energií – voda, elektřina, teplo – bez využití státních dotací). Do 3. ročníku soutěže pod záštitou Junior Achievement, o.p.s. a Lipky bylo přihlášeno přes 90 studentů z 12 škol Jihomoravského kraje. Součástí spolupráce, v rámci které se rozvíjely společenské a podnikatelské dovednosti, byla i prezentace výsledného projektu před odbornou porotou. Zoe Bitarová, Jan Čížek a Jan Klimeš patřili do vítězných týmů. Hodnotila se kvalita prezentace, podnikatelský záměr a obě kategorie dohromady (záměr a zpracování). Program byl nabitý a zajímavý. Určitě byl přínosem nejen v oblasti finanční gramotnosti, rozvoji prezentačních dovedností, ale vedl k navázání nových přátelství a získání kontaktů.
K. Bališová

 

Alcadrain pro instaletéry

Školení Alcadrain pro instalatéry
Dne 16.2.2023 u nás na škole probíhalo školení žáků 2. a 3. ročníků oboru instalatér. Navštívil nás pan Fischer s firmy Alcadrain a představil nám tuto prestižní, ikonickou, a především jednu z nejznámějších značek v oblasti instalatérství. Ukázal nám všechny výrobky, které tato firma vyrábí. Jedná se o předstěnové instalační systémy včetně široké škály ovládacích tlačítek, napouštěcích i vypouštěcích ventilů a příslušenství k nim. WC sedátka, sifony, výpusti, žlaby, ale i novinky jako řešení invalidních prvků nebo třeba Alcasystem pro výstavbu a rekonstrukci koupelnových prostor a toalet suchou výstavbou. K novinkám patří i to, že firma Alcarain patří pod společnost ALCA Holding, takže v sortimentu přibylo i potrubí FV Plast.
Zástupce této firmy měl pro nás připravené přednášky s promítáním, ukázkami, fotkami a vzorky výrobků, na kterých ukazoval, jakým způsobem s nimi pracovat (montáž, servis, čistění, výměna, opravy…).
Žáky nejvíce zaujaly fotky a komentáře nejčastějších chyb při montáži těchto výrobků. Po úspěšném školení žáci obdrží certifikát firmy Alcadrain pro odbornou montáž jejich výrobků s platností 5 let. S tímto certifikátem budou mít výrobky daleko delší záruky.

(P. Dufek)

Etické dílny

Etické dílny – J. A. Komenský „Příběh naděje, lidskosti a odvahy”

V prosinci jsme u prvních ročníků studijních oborů navázali na aktivity adaptačního kurzu, a to programem, který propojuje život Jan Amose Komenského se životy současných studentů. Komenský přišel o rodinu, zažil několik epidemií, válku a stal se uprchlíkem. Přesto však vždy našel sílu zvednout se a pokračovat dál. Žáci pod vedením lektorky sestavili Komenského „timeline“ a následně vytvořili také vlastní časovou osu života. Následným hodnocením svých prací měli možnosti si uvědomit, kde se ve svém životě nacházejí teď, co už prožili, ale hlavně, kam se chtějí dostat, jak důležité je, aby si stanovili konkrétní cíle.

(S.Gergelová)

Kariérový den pro závěrečné ročníky

Předposlední vánoční týden naši školu navštívili zástupci několika vysokých škol, konkrétně Masarykovy univerzity, Univerzity obrany a Univerzity Tomáše Bati. U maturitních ročníků představili školu obecně, jednotlivé fakulty, podmínky přijímacího řízení, studium a kreditový systém, spolupráci se zahraničními školami, ubytovací zařízení a samozřejmě dodali i informace o vysokoškolském životě studentů (brigády, soutěže, sportovní akce atd.).
U učebních oborů proběhla prezentace o možnostech profesního uplatnění u Armády ČR a o personálních záležitostech (psaní životopisu, motivačního dopisu, postupu u pohovorů a podobně).
Všechny aktivity byly doplněny krátkými motivačními videi a dokumenty ze života jednotlivých institucí. Na závěr proběhla diskuze.
Univerzitu obrany přišel představit náš bývalý žák, absolvent učebního oboru instalatér, který je již ve třetím ročníku studia. V příštím článku přineseme rozhovor přímo s ním.
(K. Bališová)

Den otevřených dveří LEDEN

Ve středu 11. 1. 2022 se dveře naší školy otevřou veřejnosti.
Přijďte se seznámit s prostředím i budoucími spolužáky, nahlédněte do vyučovacích hodin, vyzkoušejte si řemeslo.
Těšíme se na vás od 8.00 do 17.00 hodin.