SOŠ a SOU Hustopeče

Akce školy

Fandíme biatlonu

V úterý 13. 2. se skupina žáků a příznivců školy vydala fandit našim reprezentantkám v biatlonu do vytrvalostního závodu, který byl součástí série BMW IBU Mistrovství světa. Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě hostila mistrovství světa v biatlonu po dvanácti letech ve dnech 7. – 18. 2. 2024. Sportovní atmosféru jsme prožívali naplno a s průjezdem každé české biatlonistky nás bylo pořádně slyšet. Krásné 12. místo vybojovala Jessica Jislová. Zážitek jsme měli nezapomenutelný a těšíme se na další společné akce. 

 

Stanislava Gergelová

Informace k přijímacímu řízení

Dne 29. prosince 2023 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela školského zákona (zákon č. 421/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů) a vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Oba právní předpisy nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.
Novelu školského zákona naleznete na odkazu https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon, novou vyhlášku pak na odkazu https://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu.

Metodické a informační materiály
1 Metodický materiál k přijímacímu řízení do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři – jde o komplexní informaci v oblasti přijímacího řízení vycházející z legislativních předpisů a doporučení ministerstva
2 Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce – přehledové informace „v kostce“ určené zejména pro uchazeče a jejich zákonné zástupce
3 Informace pro základní školy k přijímacímu řízení – přehledové informace „v kostce“ určené zejména pro pedagogické pracovníky základních škol k využití například při třídních schůzkách
4 „Přijímačky 2024“ – informační leták určený zejména pro žáky základních škol a jejich rodiče ve variantách TISK a BROŽURA, která obsahuje vyznačené vodicí čáry pro složení

Tiskopis přihlášky a další formuláře
1 Přihláška ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři
2 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
3 Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
4 Hodnocení na vysvědčení převádějící slovní hodnocení do klasifikace 1 Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce pro uchazeče s dočasnou ochranou

Videotutoriály
1 Video vysvětlující algoritmus přiřazování uchazečů do zvolených oborů vzdělání
2 Záznam ze seminářů, na kterých Vám zástupci ministerstva a Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání představili věcné a legislativní aspekty nového systému přijímacího řízení, včetně informací k digitálnímu přihlašovacímu systému
3 Video s rozhovorem k tématu přijímacích zkoušek

Výše uvedený informační balíček, tedy metodické a informační materiály, tiskopis přihlášky a další formuláře, videotutoriály a další informace k přijímacímu řízení do středního vzdělávání a konzervatoří naleznete na webových stránkách:
https://www.prihlaskynastredni.cz/
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Solné doly Wieliczka a vánoční atmosféra Krakova

Ve středu 20. prosince jsme s žáky naší školy navštívili krásná a světově proslulá místa v Polsku. V dopoledních hodinách jsme absolvovali téměř tříhodinovou podzemní výpravu v solných dolech Wieliczka. Patří k nejstarším dolům na světě, těžilo se zde již ve 13. století. Během prohlídky jsme viděli jen jedno procento, ostatní je pro veřejnost uzavřeno. Nachodili jsme více než tři kilometry, dostali se do hloubky 135 metrů pod zemí a zhlédli výjimečné komory vytesané do soli, kouzelná podzemní jezera, majestátní truhlářské konstrukce a unikátní solné sochy. Byli jsme rozděleni do dvou skupin, jedna byla vedena v českém a druhá v anglickém jazyce. Průvodkyně byly velmi ochotné a odpověděly nám na všechny zvídavé otázky. 

Kolem 14 hodiny jsme přejeli do královského města, zaparkovali nedaleko hradu Wawel a vydali se do centra. Po cestě na náměstí Rynek Glowny jsme minuli tajemnou chodbu pod hradem, draka chrlícího oheň či jeden z nejstarších kostelů v Krakově – Kostel Petra a Pavla. V malebném centru jsme si představili tržnici Sukiennica a Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Po krátkém historickém okénku jsme si dali osobní volno, abychom si dosyta užili předvánoční vůně metropole Malopolského vojvodství. Mnozí z nás zamířili na trhy koupit si něco dobrého, někdo ochutnal místní speciality a někdo se jen tak toulal ulicemi a nasával vánoční atmosféru. Výlet splnil naše očekávání, něco nového jsme zažili a něco nového jsme poznali. 

Mgr. Bališová 

Bowling

 Tak jako každoročně v čase vánočním si studenti Domova mládeže měří své síly, šikovnost a odvahu v bowlingu. Ani letos tomu nebylo jinak a tak jeden večer jsme se vydali do hotelu Rustikal, kde vypuklo zápolení mezi jednotlivci. Zažili jsme spoustu legrace, více se utužily vztahy a prožili jsme opět příjemný, sportovní večer. 

L.Malinková 

Den univerzit

V pátek 15. prosince jsme uspořádali kariérní den pro žáky 3. a 4. ročníků studijních oborů. Cílem bylo zprostředkovat informace o možnostech studia na některých vysokých školách a usnadnit budoucím studentům jejich správnou volbu. Přednášku poskytlo Vysoké učení technické Brno, Univerzita obrany Brno, Masarykova univerzita Brno, Mendelova univerzita Brno, Palackého univerzita Olomouc a Univerzita Tomáše Bati Zlín. Zástupci jednotlivých škol nás seznamovali s přijímacím řízením, studijními obory, ubytováním, studentským životem atd. Závěr patřil doplňujícím otázkám a diskuzi. Příjemným zpestřením bylo i to, že někteří vysokoškolští prezentující byli i naši absolventi, konkrétně Antonín Rousek za UNOB Brno a Dagmar Kopřivová z UTB Zlín. Věříme, že tímto krokem jsme pomohli našim žákům přiblížit se ke svému cíli a správně zvolit svůj směr.
K. Bališová

Okresní archiv v Mikulově

Dne 7. 12. 2023 jsme si jeli rozšířit znalosti z předmětu Veřejná správa – téma archivnictví, takže jsme se jeli podívat, jak vypadá skutečný archiv.

Po úvodní přednášce, ve které jsme si zopakovali základní pojmy archivnictví a historie struktury archivnictví v České republice, jsme navštívili prostory přístupné veřejnosti – badatelnu a dále prostory, které nejsou běžně veřejnosti přístupny – archivační místnosti a restaurátorskou dílnu. V restaurátorské dílně jsme měli možnost vidět praktické ukázky restaurování archiválií. Určitě je dobré, pokud je taková možnost, propojení teoretických znalostí s praxí.

2. ročník oboru Veřejnosprávní činnost

Mgr. Jan Svoboda

Soutež v psaní

Od roku 2019 se účastníme této mezinárodní on-line soutěže, kde je cílem přepsat 25 jednominutových přepisů z obrazovky počítače. Penalizace za neopravenou chybu je 100 trestných bodů. Při běžném psaní odečítáme za chybu 10 úhozů, takže odečet 100 úhozů za chybu je pro nás opravdu moc 😊.  

Soutěžního kola dne 5. prosince 2023 se zúčastnil obor Veřejnosprávní činnost (kromě prvního ročníku) a jako hosté psali i žáci oboru Informační technologie. Soutěže účastnilo 947 účastníků  např. z Německa, Slovenska, Chorvatska, Turecka. Nejlépe se umístil na 47 místě Tomáš Rohrer, a to je velmi výborný výsledek.  I všichni ostatní podmínky soutěže splnili, nikdo nevzdal ani neskončil s nulovým výsledkem 😊, a za to patří všem velká pochvala.

Iva Sedláková

Prosincová návštěva v Brně 

Ve čtvrtek 14. prosince jsme s třídou ITVC3 podnikli vzdělávací výlet do Brna. Nejdříve jsme navštívili prostory České televize, poté Moravské zemské muzeum.

V ranních hodinách jsme už postávali před hlavním vchodem do budovy České televize. Průvodkyně si nás vyzvedla přesně v domluvený čas a začala prohlídka. Poté, co jsme si odložili svršky a batohy do šatny, vyslechli jsme si stručnou historii televizního vysílání v Brně a základní informace o této veřejnoprávní stanici. Další kroky vedly do maskérny a kostymérny, kde jsme viděli oblečení, které je používáno na každodenní natáčení jejich pořadů, například AZ Kvíz, Sama doma, Terčin zvířecí svět atd. Nejzajímavějším místem bylo velké natáčecí studio, kde zrovna ten den před hodinou skončilo natáčení Dobrého rána z Brna. Žáci se mohli volně pohybovat po celé ploše, nad námi byla spletitá síť světel a z každé strany nás pozorovala kamera. Vše bylo pro nás nové a díky průvodkyni i zajímavé, neboť pohotově komentovala a přidávala i vtipné historky z práce. Následovala další natáčecí studia a místnost pro rekvizity. Po prohlédnutí jsme se přemístili do vyššího patra, zde jsme prošli další pracoviště, například střižnu, režii či obrazovou hlasatelnu. Celá exkurze trvala téměř dvě hodiny a přinesla nám řadu nových znalostí a zážitků.

Po obědě jsme absolvovali výstavu Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století, která se nachází v Dietrichsteinském paláci v Brně. Z velké části interaktivní expozice mapuje novodobé dějiny a reflektuje zásadní události. Zaměřuje se na politické, kulturní, sociální a historické dějiny a důležité zvraty v historii naší země. 

K. Bališová

Setkání platformy učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku

V prostorách Malířského centra se dne 14.12. 2023 konalo Setkání platformy učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku výuky odborných předmětů oborů vzdělávání Zedník, Montér suchých staveb, Podlahář a Malíř a lakýrník.  

Pozvání přijali zástupci odborných škol a učilišť, na kterých se tyto obory vyučují. Účastníky přivítal a úvodní projev pronesl ředitel SŠP Ing. Zdeněk Hrabal a ZŘPV Milan Schovanec. Po úvodním seznámení s programem setkání a bližším pojednání činnosti pedagogů a žáků za uplynulé období, zástupci firmy Storch – Ciret Group účastníky seznámili ve své prezentaci s odbornou tématikou strojového nanášení nátěrových hmot. Zástupce firmy nejprve pohovořil o výrobním programu, který zahrnuje výrobu štětců, válečků, nářadí, fólií, řezaček, stříkací techniku a mycích a odlučovacích zařízení. Následně si mohli účastníci setkání danou techniku prohlédnout osobně.  

V další části programu pedagogové a zástupci firem byli prostřednictvím prezentace a fotografických ukázek seznámeni s průběhem prvního ročníku Hustopečského malířského workshopu, který se konal 6. 12. 2023 na SŠP Hustopeče.   

Dalším zajímavým příspěvkem byla prezentace na odborné  téma  – Vady nátěrů a podkladů, kterou přednesl v návaznosti na praktické zkušenosti a ukázky, zástupce firmy Azko Nobel Coating CZ – Dulux.  

Posledním bodem programu Platformy byla diskuze přítomných zástupců škol, která se vztahovala k prezentovaným odborným tématům. Zástupci některých škol projevili zájem o výuku oboru Malíř a lakýrník v prostorách naší školy. Výuka by probíhala v určitých blocích se zaměřením na teoretické i praktické znalosti v oblasti grafiky a reklamních prostředků.  

R. Jaborníková