SOŠ a SOU Hustopeče

Novinky

Sustainable in and out

I v tomto školním roce měli žáci druhých a třetích ročníků oborů Informační technologie a Veřejnosprávní činnost možnost spolupracovat s téměř dvaceti lektory z celé Evropy, kteří náš region navštívili v rámci projektu Erasmus+. V pondělí 6. 11. se čtyřmi třídami nesla angličtina rozličných přízvuků, ovšem téma bylo všude stejné. Trvalá udržitelnost. Tentokrát jsme se ale nezaměřili jen na udržitelnost okolo nás, ale také přímo v nás, na naše duševní zdraví. Lektoři měli připravenu řadu aktivit, během kterých si žáci ověřovali své schopnosti komunikovat, řešit zadaný problém v angličtině.

Erasmus plus opět v Hustopečích – YouTube

S. Gergelová

Projektový den „Nultá hodina autoškoly“

Hlavním tématem v oblasti prevence, kterému se v tomto školním roce chceme věnovat, je bezpečnost v silničním provozu a vše s tímto související. Díky projektu, jehož autorem a současně garantem je BESIP, si mohli žáci třetích ročníků studijních i učebních oborů a čtvrtého ročníku oboru IT a VČ v úterý 24. 10. projít čtyři stanoviště. Nejatraktivnějším z nich bylo interaktivní stanoviště Policie ČR. Dále žáky o nástrahách každodenního života poučila zástupkyně Hasičského záchranného sboru. S praktickými radami, týkajícími se nejen výběru autoškoly, seznamoval zástupce BESIPu. Policejní psycholog měl prezentaci velmi dramatickou. Nabídl pohled z automobilů vybavených kamerami, které snímaly okamžiky před havárií a těsně po ní, rozebral se žáky, čemu se vyvarovat před jízdou, jak se chovat během jízdy, ale také co dělat, pokud jsme účastníky autonehody.
Zajímavé odkazy:

Řitiči.cz – Nenechte se rozladit (ritici.cz)
TyToZvládneš.cz (tytozvladnes.cz)

Věříme, že absolvované dopoledne pomůže ke zvýšení bezpečnosti a snížení kolizních situací na silnicích!

Pišqworky

20. 10.2022 uspořádal studentský parlament školní kolo soutěže Pišqworky.
Klání bylo napínavé, z výherců jsme nakonec sestavili reprezentační školní tým ve složení: Artem Onyshenko, Maxmilián Mráka, Václav Mikulica, Anna Phan a Stanislava Zelinková. Držíme vám palce v dalších kolech soutěže!
B. Kynclová

SETKÁNÍ MLADÝCH MALÍŘŮ A NATĚRAČŮ V HLUČÍNĚ

Ve dnech 2.10 – 4. 10. 2023 se žáci naší školy zúčastnili Mezinárodního setkání žáků oboru Malíř v Hlučíně. Sešli se tam zástupci devíti škol. Každý tým tvořili dva žáci, od nás to byly sestry Monika a Denisa Vykydalovy. Malovalo se na náměstí na přenosné panely. Týmy měly vytvořit povinnou malbu a na druhou stranu panelu volnou tvorbu. V povinné tvorbě žáci malovali zjednodušené logo Cechu malířů a lakýrníků a představovali svůj obor Malíř formou malby štětcem, válečkem, nebo speciální malířskou technikou. Ve volné tvorbě naše děvčata namalovala vyjícího vlka a jejich dílo bylo označeno jako nejlepší výtvor.

Pavla Medlová, učitelka odborného výcviku

 

EDUbus ve Střední škole polytechnické Hustopeče

EDUbus je název pro mobilní polytechnickou laboratoř, která k nám zavítala ve středu 11. října. Pro téměř šedesát žáků byly připraveny tři programy, a to „Termokamery“, „Micro:bit“ a „Virtuální a rozšířená realita“. Hravou formou se žáci seznámili s tématy, která úzce souvisí s jimi studovanými obory. V odpoledních hodinách v laboratoři proběhl workshop pro pedagogy, kde byly představeny nejen některé typy pomůcek vhodných do výuky, ale také možnosti získání podpory pro školu formou grantů.
S.Gergelová

Time management

Každoročně se snažíme pomoci maturantům ke snadnějšímu zvládnutí závěrečného ročníku. Jednou z aktivit je workshop na téma Time management. Letošní termín pro třídu ITVČ4 byl pátek 22. září. Studenti se zde učili vyhodnotit své priority, základní principy při plnění úkolů, ale také, jak důležitou roli hraje psychohygiena a relaxace. Přejeme hodně energie do závěrečného běhu!
S. Gergelová

Světový silniční kongres v Praze

V pátek 6. října se téměř padesát žáků školy zúčastnilo XXVII. světového silničního kongresu v Praze. Koná se každé čtyři roky, ale nyní, po padesáti dvou letech v ČR. Po uvítání hlavní organizátorkou jsme byli uvedení do konferenčního sálu, kde promluvil mluvčí ŘSD, zástupkyně Ministerstva dopravy a další. Následně nás čekal velmi zajímavý program u stanoviště BESIPu, poté prohlídka kongresového centra spojená s návštěvou jednotlivých expozic, k nimž patřilo i deset stánků českých a slovenských univerzit. Po poledni jsme se vydali pěšky přes Vyšehrad, po vltavském nábřeží, kolem Tančícího domu a Národního divadla, až na Karlův most. Pokračovali jsme na Staroměstské náměstí, odkud již každý individuálně pokračoval na náměstí Václavské, kde jsme se po osobním volnu setkali a společně pokračovali k autobusu.Akce byla pro mnohé inspirací pro rozhodování o budoucím studiu či kariéře.

S.Gergelová