SOŠ a SOU Hustopeče

Novinky

Termíny profilové části maturitních zkoušek – jaro 2024

Termíny profilové části maturitních zkoušek – jaro 2024
Obor: Informační technologie
Profilová část ústní maturitní zkoušky: 16. – 22. 5. 2024
Obhajoba maturitních prací: 16. – 22. 5. 2024
Obor: Veřejnosprávní činnost
Profilová část písemná maturitní zkouška: 9. 5. 2024
Profilová část ústní maturitní zkoušky: 23. – 24. 5. 2024

Volný den ředitele školy – 12. 4. a 15. 4. 2024 (pro 1. – 3. ročníky)

Ve dnech 12. 4.  a 15. 4. 2024 je vyhlášen volný den ředitele školy pro 1. – 3. ročníky.
V termínu 12. 4. 2024 se bude konat jednotná přijímací zkouška z matematiky (v 8:30 hod) a českého jazyka (v 10:50 hod). Dále proběhne profilová písemná část maturitní zkoušky z českého jazyka (ve 12:00 hod).
V termínu 15. 4. 2024 se bude konat jednotná přijímací zkouška z matematiky (v 8:30 hod) a českého jazyka (v 10:50 hod). Dále proběhne profilová písemná část maturitní zkoušky z anglického jazyka (ve 12:00 hod).

Mistr Evropy v MMA studuje na SŠP Hustopeče

Jak dlouho se věnuješ tomuto sportu?

MMA se věnuji téměř 11 let, už od první třídy. Dovedl mě k tomu můj taťka. Sám se tomu nevěnoval, ale zajímal se a nakonec se rozhodl, že mě tam přihlásí. Začátky byly pomalé a někdy i složité, ale teď už mám za sebou více než 60 zápasů a velmi mě to nabíjí. Dík patří nejen mému trenéru Jaroslavu Hovězákovi, ale hlavně rodičům, kteří mně fandí a podporují.

Jak se připravuješ na zápasy?

Příprava je hlavně o tréninku a regeneraci. Týden před zápasem většinou hubnu. Jsem v kategorii do 56,7 kg, a do té váhy se musím dostat. Takže jím zeleninu, maso na páře, ryby a další nízkokalorické potraviny. Den před zápasem se shazuje voda z těla, v tuto dobu nejím ani nepiji, jdu třeba do sauny. Samozřejmě, že je stěžejní trénink. Chodím každý den. Nejdřív je rozcvička, poté se simulují různé situace, útoky. Na konci se pak spárujeme a zkoušíme to. Každý je jiný, někdy je zaměřen na grapling a někdy na postoj. Trvá to hodinu a půl. Některý den jdu i dvakrát, ráno a odpoledne.

Kde trénuješ?

Klub 119 MMA v Brně, to je mé momentální působiště, jsem tu od září. Předtím JETSAAM Brno.

Co Tvé úspěchy?

Už dva roky jsem členem české státní reprezentace. V roce 2016 jsem vyhrál 1. místo na Mistrovství republiky v thajském boxu – MUAY THAI. Celkem jsem se účastnil dvakrát Mistroství světa, jednou to bylo v Sofii, podruhé v Abu Dhabi. V Emirátech mi to uniklo o vlásek, ze tří zápasů jsem vyhrál dva. Naposledy jsem byl na Mistroství Evropy XFC ve Velkém Krtíši na Slovensku, kde jsem se umístil na prvním místě ve své kategorii. Dalším mým cílem je Mistroství světa IMMAF, které se bude konat v říjnu v hlavním městě Uzbekistánu.

Co budoucnost a sny?

Rád bych se tím živil aktivně, co nejdéle to bude možné, později i trénoval děti a mládež. Mým snem je dostat se do UFC.

Co obor Tvého studia, jak dál?

Obor Elektrikář mě zajímá a baví. Učitelé mají pochopení pro můj koníček, s výukou mi více pomáhají, dávají materiály a poskytují konzultace. Díky nim se mi daří studium skloubit se sportem. Závěrečné zkoušky mě čekají až za rok, věřím, že vše zvládnu a úspěšně absolvuji

„Chraň své peníze, chraň svou budoucnost“. 

Právě tato věta byla mottem letošního ročníku Global Money Week (GMW), který se konal ve dnech 18. – 24. března. Naše škola se do akce zapojila se žáky třetího ročníku oborů IT a VČ v úterý 19. 3. vzdělávacím workshopem „Dr. Zdědil a pan Zdražil“, dále se v pátek 22. 3. žáci druhého ročníku oboru VČ snažili o vzorné hospodaření v online minisoutěži „Rozpočti si to!“. 
Česká bankovní asociace v rámci akce pořádá finančně-vědomostní kvíz a pokračuje kampaní #nePINdej, který zahrnuje e-learning na portále http://www.kybertest.cz. Se svými vzdělávacími aktivitami se přidávají i členské banky. Cílem GMW je podpora aktivit zaměřených na zvyšování povědomí a zlepšení finanční gramotnosti mladých lidí, a také rozšíření finančního vzdělání pro děti a mládež. Od roku 2012 se do kampaně zapojilo více než 60 milionů dětí a mladých lidí ze 176 zemích světa. 

Ing. Stanislava Gergelová 

Inspirativní návštěva v JIKA-LAUFEN Znojmo

Dne 12. 3. 2024 se žáci všech tří ročníků oboru Instalatér zúčastnili exkurze do firmy JIKA-LAUFEN ve Znojmě.   

Ve školícím centru jsme byli seznámeni s historií firmy, výrobním programem a vývojem v oboru. Poté jsme ve skupinách zhlédli výrobu zdravotní keramiky se všemi technologickými operacemi, kterých je na jednom výrobku až 300. Na závěr v showroomu proběhla komentovaná prohlídka zařizovacích předmětů, výtokových armatur a veškerých novinek v tomto oboru, jako např. úsporné splachovací modely apod.  Učitelé odborných předmětů, odborného výcviku společně s žáky načerpali nové a zajímavé znalosti, které vhodně použijeme ve výuce a v praxi. 

Ing. Zdeňka Voňková 

Návštěva výrobní firmy Likov Kuřim

Na začátku března navštívili třeťáci oboru Zedník výrobní a prodejní firmu Likov Kuřim, která se zabývá výrobou převážně platových lišt pro stavebnictví.  Nejprve proběhlo krátké seznámení s firmou, ta je na trhu od roku 1992 a je ryze česká. Dodává komponenty do 48 zemí, převážně evropských. Pak nám byly představeny jednotlivé produkty. Největší skupinou byly lišty a součásti kontaktního zateplovacího systému ETICS. Ukázali nám i novinky, tam se řadí lišty upravující spoje mezi klempířskými výrobky a fasádou, dále 2D a 3D začisťovací lišty. Díky své konstrukci umožňují dilataci, hlavně u velkorozměrových oken, vrat a portálů.
Zvláštní kapitolou byla prezentace velkého množství talířových hmoždinek na upevnění izolantu.
Celá přednáška byla vedena v praktické rovině, kdy vedle představovaných  výrobků bylo poukazováno na správné použití a možné poruchy, které vniknou špatným provedením nebo použitím nesprávného výrobku.
Akce se vydařila a věřím, že byla žákům prospěšná.
Učitel odborného výcviku Oslzlý František

KOVO JUNIOR 2024

Ve středu 6.3.2024 se na naší škole pořádalo regionální kolo soutěže KOVO JUNIOR 2024 oboru zámečník. Z každé školy přijeli dva soutěžící.  Celkem se soutěžního klání zúčastnilo 22 žáků z 11 škol Jihomoravského kraje.  Soutěžilo se o nejlépe zpracovaný výrobek, na kterém museli prokázat znalosti řezání, broušení   a dalších operací nutných pro výkon tohoto oboru.  Do celostátního kola postoupili dva nejlepší.  Přejeme jim hodně štěstí v celostátním kole.
Ing. Věra Horáková

Prezentace firem na Malířské centru

Dne 15. 3. 2024 proběhla v prostorách Malířského centra prezentace firem PPG Deco Czech a.s., Spokar a.s. a Ciret s.r.o. Akce se zúčastnili žáci prvního, druhého a třetího ročníku učebního oboru Malíř a lakýrník, odborní učitelé a učitelé odborného výcviku. 

V první části prezentace hovořili k žákům zástupci firem Spokar a.s. a Ciret s.r. o., které se zabývají výrobou aplikačních pomůcek. Mezi ně patří různé druhy štětek, štětců, válečků, fólií, pásek a brousících materiálů. Tyto aplikační výrobky a pomůcky jsou lehké a jsou vyrobeny z různých druhů štětin – přírodních i umělých nebo kombinací těchto materiálů. Byly nám předány praktické rady ohledně přípravy štětců před použitím a pro nanášení nátěrových hmot. 

 V druhé části prezentovala nové výrobky a materiály firma PPG Deco Czech – přední výrobce nátěrových hmot a dalších speciálních výrobků v ČR, sdružuje oblíbené značky Primalex, Balakryl, Johnstone´s a Bondex. 

Byli jsme seznámeni s výrobkem Primalex beton efekt, který vytváří věrnou imitaci přírodního betonu. Zástupce firmy také poukázal na praktické využití a zpracování tohoto výrobku. Budoucí malíři a lakýrnici měli možnost si na místě vyzkoušet jeho aplikaci a zároveň vytvářeli i kreativní struktury. Firma PPG Deco Czech také představila Mozaikové omítky, které vytváří dekorativní povrch dlouhodobě odolný povětrnostním vlivům. Tyto omítky se vyznačují mechanickou odolností a dobrou přilnavostí. Prohlédli jsme si připravené vzorky mozaikových omítek před a po nanesení na podklad. 

Poslední část se zaměřila na výhody, rozdíly a použití jednotlivých nátěrových hmot řady Primalex, které se nejčastěji používají na našem domácím trhu.  

Prezentace v Malířském centru umožnila žákům setkání s novými výrobky a produkty a byla tak přínosnou akcí pro praktickou přípravu a rozšíření odborných dovedností. 

Ing. Renata Jaborníková

Exkurze do firmy Walstead Moraviapress a břeclavské synagogy

Žáci 2. a 3. ročníku oboru malíř – lakýrník navštívili jednu z největších tiskáren ofsetového tisku v Evropě.  Pracuje například pro trh v Rakousku, České republice, Německu, Švýcarsku či Slovinsku. Tisknou se zde časopisy, katalogy, prospekty a formuláře ve středních až vysokých nákladech. Byli jsme seznámeni s jednotlivými provozy tiskařského prostředí, viděli jsme prostory se skladem papíru, uložení zásobníku barev, rotačkami, knihárnou, balírnou na palety a další skladovací místa. Je zde zaměstnáno široké spektrum pracovníků a nově příchozí zaměstnance si sami zaučí a proškolí. Naši absolventi by jistě našli uplatnění v prostředí knihárny na pozici operátorů ve výrobní lince nebo v oddělení předtiskové přípravy. K výkonu je nutná kreativita, grafické znalosti a ovládání grafických programů, to vše se naučí během tříletého studia na naší škole.

Po zajímavé exkurzi jsme se vydali do břeclavské synagogy. Historii budovy nám představila průvodkyně Městského muzea a galerie Břeclav.  Pro nás byly inspirativní zejména dekorativní prvky a výzdoba interiéru. Ve vnitřních prostorách jsme obdivovali především šablonovací techniku a rozmanité ornamenty. Na závěr jsme zhlédli výstavu obrazů autora Aleše Černého pod názvem Na Podluží.

Ing. Renata Jaborníková

Exkurze do firmy Xella

Dne 15. 2. 2024 navštívili zedníci prvního ročníku výrobní závod firmy Xella v Hrušovanech. Šlo o společný projekt se Střední školou polytechnickou Brno, Jílová. V konferenční místnosti nám pan Čtvrtlík představil historii firmy a zároveň současnou činnost. Firma Xella se dělí na tři divize: Ytong – vyrábí známé tvárnice, Multipor – zateplovací materiály a Silka – vápenopískové cihly. Poté jsme si prošli jednotlivé provozovny a seznámili se s průběhem výroby. Nejvíce nás zaujalo zařízení na formátování jednotlivých tvárnic. Dále jsme zhlédli ukázku zdění pomocí minijeřábu. Tento stroj má ulehčit práci při zdění, zejména při používání pórobetonových tvárnic Jumbo. Využitelnost je hlavně na delších zdech bez otvorů a dořezů. Někteří žáci si to i sami vyzkoušeli pod odborným dohledem. Exkurze byla velmi zajímavá a pro tento obor přínosná. Je důležité, aby řemeslníci neustále reagovali na novinky ve stavební činnosti a uměli je používat.

Učitel odborného výcviku Oslzlý František