SOŠ a SOU Hustopeče

Novinky

Etické dílny

Etické dílny – J. A. Komenský „Příběh naděje, lidskosti a odvahy”

V prosinci jsme u prvních ročníků studijních oborů navázali na aktivity adaptačního kurzu, a to programem, který propojuje život Jan Amose Komenského se životy současných studentů. Komenský přišel o rodinu, zažil několik epidemií, válku a stal se uprchlíkem. Přesto však vždy našel sílu zvednout se a pokračovat dál. Žáci pod vedením lektorky sestavili Komenského „timeline“ a následně vytvořili také vlastní časovou osu života. Následným hodnocením svých prací měli možnosti si uvědomit, kde se ve svém životě nacházejí teď, co už prožili, ale hlavně, kam se chtějí dostat, jak důležité je, aby si stanovili konkrétní cíle.

(S.Gergelová)

Rozhovor s bývalým žákem

Přinášíme vám slíbený rozhovor s bývalým žákem, četařem Antonínem Rouskem, který v předvánočním čase prezentoval našim žákům možnosti studia na Univerzitě obrany:

 

1) Co tě vedlo ke studiu na UNOB?

Po dokončení učebního oboru Instalatér (36-52-H/01) na SOŠ a SOU si chtěl dodělat maturitní nástavbu. Jelikož jsem měl výuční list z technicky-stavebně zaměřeného oboru, chtěl jsem v tom i pokračovat, tudíž jsem zvolil maturitní nástavbu Stavební provoz (36-44-L/51) na SŠSŘ Brno-Bosonohy.

Během maturitního studia jsem si uvědomil, že to maturitou končit nemusí a již v prvním ročníku jsem uvažoval nad přihláškou na VUT FAST na Bc. obor Environmentálně vyspělé budovy (B0732A260003), nebo Stavební inženýrství (B0732A260005) se zaměřením na Pozemní stavby. Plánem bylo dostat se na studium bez přijímacích zkoušek, které FAST promíjí v případě dosažení průměru na střední škole do 2,20.

Abych mohl jít studovat maturitní nástavbu, tak jsem se musel odstěhovat od rodičů a žít sám na sebe. Neměli pochopení pro mé další studium. To pro mě znamenalo, že jsem  pracoval 4-5 dní v týdnu na nočních brigádách, ráno jsem šel do školy a odpoledne doháněl spánek. Bylo to fyzicky, psychicky i finančně náročné, a tak jsem studia na FAST zanechal.

Nechtěl jsem se však vzdát možnosti studovat vysokou školu a našel jsem Univerzitu obrany. Většinu mých problémů vyřešilo bydlení na kasárnách zdarma, plat při studiu a také jistota zaměstnání minimálně na příštích 15 let.

Studuji na Fakultě vojenského leadershipu obor Řízení a použití ozbrojených sil (M1031P020001).

 

2) Využíváš své poznatky z učebního oboru na škole, případně kde a jak?

Největším přínosem pro mě bylo rozvíjení technického a logického myšlení, které nás učila bývalá třídní učitelka Ing. Voňková.. Úzce souvisí s technickými a stavebními obory a mně osobně daly dobrý základ v rámci mé vysokoškolské specializace, kde je podstatou analytické a logické myšlení. Dodnes taktéž využívám poznatky z výuky při konverzacích s lidmi z oboru a nabízí mi to všeobecný rozhled, který považuji za velice důležitý.

Od učitelů praktické výuky, Mgr. Haana a Žáka, jsem dostal více než služný základ, co se týče manuální zručnosti, pracovní morálky a praktické dovednosti oboru. Pan Žák byl velice zásadový člověk  a některé jeho zásady jsem si osvojil a předávám dál.

3) Co bys vzkázal našim studentům, ať už učebních, nebo studijních oborů?

  1. Nebojte se riskovat, i když cesta vypadá trnitě. Většinou se jedná jen o psychologický jev, kdy činnosti, které jsme nikdy nedělali a nemáme s nimi zkušenost se zdají příliš obtížné. Jakmile se nebudete bát, můžete dokázat velké věci.
  2. Nepřestaňte se vzdělávat, čímž nemyslím pouze akademické vzdělávání (SŠ, VOŠ, VŠ, aj.), ale i různé kurzy, jazyky, státní zkoušky, certifikáty, a hlavně udržovat znalosti, které jdou s dobou (nové technologie, postupy, aj.)
  3. Mějte sebereflexi, a to hlavně v etickém slova smyslu. Uvědomujte si i možné důsledky činů. Snažte nahlížet na situaci objektivně a nezaujatě jako osoba, která má na výběr, jestli činnost provede, nebo nikoliv.
  4. Mějte morální a etické zásady, nesnižujte se pod vaši úroveň a nenechte ze sebe dělat něco méně, než doopravdy jste. Mějte pár zásad, které vám pomohou definovat,  jakým člověkem jste.

 

4) Jsou přednášky o univerzitách přínosné, případně v čem?

Na Univerzitě obrany máme všechny přednášky povinné, protože jsou součásti naší pracovní doby. Za mě musím říci, že přibližně 70 % přednášek je zajímavých. Studium na Univerzitě obrany, je rozdělené na 3 roky společného základu, kterým musí projít všichni bez rozdílu (jednotlivé fakulty mají vlastní společné základy),     kde jsou předměty jako Management, Leadership, Ochrana proti zbraním hromadného ničení, Kvantitativní metody, Řízení zdrojů a mnoho dalších.V posledních 2 letech jsou předměty čistě pro vámi zvolenou specializaci.

 

5) Když se ohlédneš za sebe, změnil bys něco?

Moje, zdánlivě trnitá cesta ze mě udělala člověka, jakým jsem a s hrdostí mohu prohlásit, že je to člověk, který má dosažené relevantní cíle, má zásady a morální hodnoty, zkušenosti s obyčejnou prací dělníka, pomocníka na stavbě, instalatéra, kurýra, ,,,,,až po velení četě na Univerzitě obrany.

Čeho si, však cením nejvíce a neměnil bych svá předešlá rozhodnutí, jsou hlavně mí přátele z univerzity, na které se mohu spolehnout za každých okolností, protože jsme spolu prožili náročné vojenské výcviky a zkouškové období.

V případě konkrétních otázek na moji osobu, nebo ohledně Univerzity obrany a životě na ni, mě můžete kontaktovat na Facebooku.

KONTAKT: https://www.facebook.com/antonius.corvinus.7/

Kariérový den pro závěrečné ročníky

Předposlední vánoční týden naši školu navštívili zástupci několika vysokých škol, konkrétně Masarykovy univerzity, Univerzity obrany a Univerzity Tomáše Bati. U maturitních ročníků představili školu obecně, jednotlivé fakulty, podmínky přijímacího řízení, studium a kreditový systém, spolupráci se zahraničními školami, ubytovací zařízení a samozřejmě dodali i informace o vysokoškolském životě studentů (brigády, soutěže, sportovní akce atd.).
U učebních oborů proběhla prezentace o možnostech profesního uplatnění u Armády ČR a o personálních záležitostech (psaní životopisu, motivačního dopisu, postupu u pohovorů a podobně).
Všechny aktivity byly doplněny krátkými motivačními videi a dokumenty ze života jednotlivých institucí. Na závěr proběhla diskuze.
Univerzitu obrany přišel představit náš bývalý žák, absolvent učebního oboru instalatér, který je již ve třetím ročníku studia. V příštím článku přineseme rozhovor přímo s ním.
(K. Bališová)

Den otevřených dveří LEDEN

Ve středu 11. 1. 2022 se dveře naší školy otevřou veřejnosti.
Přijďte se seznámit s prostředím i budoucími spolužáky, nahlédněte do vyučovacích hodin, vyzkoušejte si řemeslo.
Těšíme se na vás od 8.00 do 17.00 hodin.

Adventní Praha

Adventní Praha aneb, když je vše jinak

Každoročně navštěvujeme v době adventu některé z blízkých, či vzdálenějších evropských velkoměst. Letos, 1. prosince, jsme chtěli spojit návštěvu divadla s prohlídkou historického centra Prahy a následně adventních trhů.

V divadle jsme se k velké lítosti všech dozvěděli, že naše představení Romeo a Julie bylo bohužel kvůli náhlé zdravotní indispozici dvou herců zrušeno. Stále ještě překvapeni ze vzniklé situace jsme se přesunuli na Václavské náměstí. Řekli jsme si základní místní i časové informace, a vzhledem k mimořádně příznivému počasí, jsme  pokračovali prohlídkou centra přes ulici Na Příkopě k Prašné bráně. Odtud jsme zamířili k Pražskému orloji na Staroměstském náměstí, dále na Karlův most. V době osobního volna někteří navštívili adventní trhy, další zvolili nákup vánočních dárků v obchodních galeriích.

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost – soutěž

V termínu od 8. do 13. prosince se žáci šesti tříd v celkovém počtu devadesáti zúčastnili školního kola soutěže ve finanční gramotnosti. Otázky byly zaměřeny na bankovní služby, pojišťovnictví, ale hlavně na schopnost zdravého úsudku v oblasti financí. Aktivita proběhla online formou, žáci měli v časovém limitu 90 minut odpovědět na 25 otázek. Většině stačilo k zodpovězení pouhých dvacet minut. Tři úspěšní řešitelé postupují do okresního kola, které proběhne také online v průběhu ledna.

(S. Gergelová )

Studentské prezidentské volby 2022

Studentské prezidentské volby 2022

     Dne 13. prosince 2022 proběhly na SOŠ a SOU Hustopeče studentské volby prezidenta ČR, které byly součástí vzdělávacího programu „Jeden svět na školách“ společnosti Člověk v tísni. Cílem bylo přiblížit žákům základní demokratické principy, seznámit je s volebním systémem a zvýšit tak podíl prvovoličů při skutečném hlasování, které proběhne začátkem příštího roku. 

     Účast žáků byla dobrovolná a volit mohli pouze žáci starší 15 let. Volební komisi tvořily tři studentky 3. ročníku studijního oboru Veřejnosprávní činnost, které připravily volební místnost a dbaly na řádný průběh voleb.

     Hlasování se zúčastnilo 115 voličů, kteří mohli dát svůj hlas jednomu z 9 kandidátů, jejichž jména budou i na volebním lístku 13. a 14. 1. 2023.

     Po ukončení hlasování volební komise sečetla platné hlasy, které jednotliví kandidáti obdrželi. 

(J.Pokorný)

Výsledky studentských prezidentských voleb

13.12. 2022

číslo kandidáta Jméno a příjmení Počet získaných hlasů Výsledné pořadí
5. Danuše Nerudová 64 1.
1. Andrej Babiš 24 2.
6. Petr Pavel 18 3.
3. Pavel Fišer 3 4.
9. Tomáš Zima 3 4 .
8. Josef Středula 1 6.
2. Jaroslav Bašta 0 7.
4. Marek Hilšer 0 7.
7. Denisa Rohanová 0 7.
Počet voličů: 113                                                                              Platné hlasy: 113                                                                     Neplatné hlasy: 2

Subterra cup

Subterra cup 

Dne 23. 11. 2022 proběhl ve Valticích další ročník Subterra cupu ve florbale hochů středních škol okresu Břeclav. Turnaje se zúčastnilo 7 družstev škol našeho okresu. Družstva byla rozdělena do 2 skupin (Gymnázium Břeclav, Gymázium Hustopeče, Střední vinařská škola Valtice, Gymnázium Velké Pavlovice – 1. skupina, GSS Mikulov, MěSOŠ Klobouky, SOŠ Hustopeče – 2. skupina).    Po prohře s MěSOŠ Klobouky 0:7 jsme nestačili ani na GSS Mikulov a prohráli 0:12 a z dalších bojů jsme byli vyřazeni. Vítězem a postupujícím do dalších kol se stalo GSS Mikulov, které ve finále porazilo Gymnázium Hustopeče 5:1.

 

(P. Valtera)