SOŠ a SOU Hustopeče

Novinky

Prázdninový chod ve školní jídelně

Výdej obědů v době prázdnin ve školní jídelně bude do 13:00 hodin.

V době školních prázdnin se vaří 1 druh jídla.

Školní jídelna bude v době od 19. 7. 2021 do 1. 8. 2021 uzavřena. Náhradní stravování je zajištěno pouze pro cizí strávníky a zaměstnance ve školní jídelně ZŠ Komenského, Hustopeče. Žáci v tuto dobu stravování zajištěné mít nebudou.

Provoz bude zahájen od 2. 8. 2021.

Chrastinová Lenka, vedoucí školní jídelny

Časový harmonogram maturitních zkoušek 2020/2021

Časový harmonogram maturitních zkoušek pro obor Veřejnosprávní činnost
Jarní termín
Termín odevzdání seznamu literárních děl k MZ – jarní termín 30.4.2021
pedagogická rada IT4/VČ4 18.5.2021
vydání vysvědčení 20.5.2024
Volný den 21.5.2021
Společná část MZ – didaktický test – anglický jazyk 24.5.2021
Společná část MZ – didaktický test – český jazyk a literatura 25.5.2021
Omlouvání žáku z řádného termínu a podání přihlášky k mimořádnému termínu  společné části MZ z důvodu onemocnění COVID-19 nebo nařízené karantény do 3dnů
Předání omluvy do Cermatu 1.6.2021
Předání přihlášky  k mimořádnému termínu do Cermatu 1.6.2021
Volný den 1. – 4.6.2021
Písemná praktická MZ   8.6.2021
Zpřístupnění výsledků didaktických testů 7.6.2021
Mimořádný termín společné části MZ – didaktický test – anglický jazyk 7.7.2021
Mimořádný termín společné části MZ – didaktický test – český jazyk a literatura 8.7.2021
Zpřístupnění výsledků didaktických testů – mimořádný termín 19.7.2021
Ústní profilová ústní část MZ 14. – 15.6.2021
Podzimní termín
Podání přihlášky k podzimnímu termínu  – DT 23.7.2021
Podání přihlášky k podzimnímu termínu – profilová část 30.7.2021
Termín odevzdání seznamu literárních děl k MZ – podzimní termín 27.8.2021

 

Časový harmonogram maturitních zkoušek pro obor Informační technologie
Jarní termín
Termín odevzdání seznamu  literárních děl k MZ – jarní termín 30.4.2021
Kontrolní den MP 30.3.2021
Odevzdání MP do systému Moodle 19.4.2021
Odevzdání MP v listinné podobě vedoucím a oponentům 19.4.2021
Termín předání posudků žákům 3.5.2021
pedagogická rada IT4/VČ4 18.5.2021
vydání vysvědčení 20.5.2024
Volný den 21.5.2021
Společná část MZ – didaktický test – anglický jazyk , matematika 24.5.2021
Společná část MZ – didaktický test – český jazyk a literatura 25.5.2021
Omlouvání žáku z řádného termínu a podání přihlášky k mimořádnému termínu  společné části MZ z důvodu onemocnění COVID-19 nebo nařízené karantény  do 3 dnů
Předání omluvy do Cermatu 1.6.2021
Předání přihlášky  k mimořádnému termínu do Cermatu
Volný den 1. – 4.6.2021
Zpřístupnění výsledků didaktických testů 7.6.2021
Mimořádný termín společné části MZ – didaktický test – anglický jazyk, matematika 7.7.2021
Mimořádný termín společné části MZ – didaktický test – český jazyk a literatura 8.7.2021
Ústní profilová ústní část MZ 8. – 10.6.2021
Zpřístupnění výsledků didaktických testů – mimořádný termín 19.7.2021
Podzimní termín
Podání přihlášky k podzimnímu termínu  – DT 23.7.2021
Podání přihlášky k podzimnímu termínu – profilová část 30.7.2021
Termín odevzdání seznamu  literárních děl k MZ – podzimní termín 27.8.2021
Odevzdání MP do systému Moodle 27.8.2021
Odevzdání MP v listinné podobě vedoucím a oponentům 30.8.2021
Žádosti o přezkum
Žádost o přezkum DT v řádném termínu 28.6.2021
Žádost o přezkum DT v mimořádném termínu 9.8.2021
Žádost o přezkum profilové části v mimořádném termínu 12.8.2021

Informace k přijímacímu řízení

Na základě Opatření obecné povahy MŠMT č.j. :MSMT-4337/2021-6 ze dne 15.3.2021 se termín pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení stanovuje nejdříve na 19.5.2021.

Uvedené platí pro všechny obory středního vzdělání.

Původně stanovené termíny vyhlášení výsledků přijímacího řízení ředitelem školy na 22.4.2021 ( pro učební obory ) a 28.4.2021 ( pro studijní obory ) se tímto ruší.

Na www.sou-hustopece.cz bude průběžně zveřejňován stav přijímacího řízení.

Informace k závěrečným zkouškám

Podobu závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 upravuje opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 29. 1. 2021.

Dne 15. 2. 2021 byl k opatření vydán dodatek upravující původní znění a doprovodná metodika věnující se ukončování vzdělávání a konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021.

Na základě a v souladu s výše uvedenými dokumenty stanovil ředitel školy termíny závěrečné zkoušky.

 

Písemná část ZZ               18.6.2021            pro všechny obory

Praktická část ZZ              22.-23.6.2021     pro obory Elektrikář silnoproud, Malíř a lakýrník, Instalatér, Strojní mechanik a Zedník

23.-24.8.2021     pro obor Elektrikář