SOŠ a SOU Hustopeče

Novinky

Podpořili jsme Český den proti rakovině

Ve středu 10. 5. 2023 se konal již 27. ročník sbírkové akce Český den proti rakovině, kterou každoročně pořádá Liga proti rakovině. Tentokrát byla hlavním tématem prevence nádorového onemocnění průdušek a plic. Dobrovolníci z řad našich studentů se vydali do ulic města s nabídkou kvítků měsíčku lékařského, jejichž stužky byly letos světle modré. V krátkém čase se podařilo prodat všech 550 kusů a na účet pořádající organizace bylo odesláno  12 123,-  Kč.
Velký dík patří všem občanům, kteří akci podpořili, dále klientům České pošty za jejich trpělivost při předávání hotovosti a také velmi ochotné zaměstnankyni České pošty.
Bližší informace: ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ (cdpr.cz)
(S. Gergelová)

EMERSON

Na konci dubna se třída ISM1 zúčastnila exkurze do mikulovské firmy EMERSON. Výrobní program zahrnuje produkci pístových kompresorů, klimatizací a tepelných čerpadel. Výrobky jsou zaměřeny na velkokapacitní prostory (nákupní centra, zimní stadiony, atd.). Součástí jejich výrobního programu je maximální ochrana životního prostředí a to souvisí s používáním technologií jak k ochraně životního prostředí ve výrobě, tak i u koncového zákazníka.
Uplatnění v této firmě mají u nás vyučované obory Elektrikář silnoproud, Instalatér a Strojní mechanik. Firma kromě zdravého pracovního prostředí nabízí další benefity pro své zaměstnance, které zaměstnanci oceňují, a z tohoto důvodu ve firmě je minimální fluktuace na všech pozicích.
Na závěr exkurze žáci se zúčastnili kvízu a 5 z nich bylo odměněno drobnými výhrami. Každý žák si ale také odnesl drobné upomínkové předměty. Žáci měli v průběhu dotazy k výrobě daných produktů a za závěr zhodnotili, že by rádi v budoucnosti v takové firmě pracovali. Někteří to vyjádřili slovy: „10 bodů z deseti,“ což mluví samo za sebe.

(V. Horáková)

Kariérový den v Břeclavi

Třída VC3 a ITVC2 se zúčastnila kariérového dne v Břeclavi. Žáci nejdříve absolvovali prezentaci a workshop v Informačním a poradenském středisku pro volbu a změnu povolání Úřadu práce Břeclav. Školitelka podala informace o možnostech dalšího vzdělávání a o požadavcích na jednotlivá povolání. Na teoretickou část navázal workshop, kde si žáci vyzkoušeli sepsání životopisu, vyhledávání chyb v motivačnímu dopisu, sestavení osobního portfolia nebo vhodný postup u přijímacího pohovoru. Odpolední program se konal na Policii ČR v Břeclavi. Nejdříve jsme nahlédli do činnosti kriminalistů, poté do cel, a také jsme měli možnost vidět výstroj a vybavení, které slouží k policejnímu výcviku. Na závěr se konala přednáška, kde se žáci dozvěděli, co vše je nutné splnit, aby byli přijati do služebního poměru. Někteří si mohli vyzkoušet i pár otázek z psychologických testů, které jsou nezbytnou součástí pohovoru. Exkurze byla přínosná a zajímavá. Studenti si odnesli nejen řadu nových informací, ale také zážitků.

(K. Bališová)

Vítězství v soutěži České ručičky 2023!

Žáci třetího ročníku oboru elektrikář-silnoproud se zúčastnili celostátního finálového kola odborných dovedností v rámci přehlídky České ručičky 2023 v Sokolnicích. Tato akce probíhala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje a energetické společnosti E.GD. Celkem soutěžilo šest žáků oboru Elektrikář – silnoproud z celé republiky. Jejich úkolem bylo zapojení podružného rozvaděče a domovních rozvodů v lištách podle schématu. Soutěžící pracovali pět hodin a po obědě absolvovali vědomostní část v písemných testech. Pedagogický doprovod žáků si mohl mezitím prohlédnout VVN elektro rozvodnu a moderní školící centrum pro venkovní rozvody elektřiny.
Hodnocení prací prováděla komise pořádající školy ze Sokolnic. Tato škola také dodala potřebný materiál. Časový limit pro všechny soutěžící byl neúprosný. Ceny a trofeje pro týmy byly rozdány v 16 hodin. Náš žák Tomáš Kvasnovský, vítěz v oboru Elektrikář-silnoproud, získal nejcennější trofej České ručičky 2023. Je to obrovský úspěch! Na druhém místě skončil žák z SŠTaG Blansko a na třetím SŠŘ Frýdek Místek. Toto vítězství je pro nás velkou výzvou k tomu, abychom vedli žáky k profesím, které jsou na trhu práce žádané. Na galavečeru, který se uskuteční 21. 6. 2023 na BVV v Brně, budou vítězům předány hodnotné ceny.
Tomáš zvládl náročné úkoly velmi dobře a ukázal, že má zlaté české ručičky. Děkujeme!

(L. Malinka, učitel odborného výcviku)

Učitelé odborného výcviku a odborných předmětu se setkali v Hustopečích

V prostorách Malířského centra naší školy proběhlo jednání učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku na setkání platformy výuky odborných předmětů oborů vzdělávání: 36-67-H/01 Zedník, 36-66-H/01 Montér suchých staveb, 36-59-H/01Podlahář a 39-41-H/01 Malíř a lakýrník.
Tato jednání platformy probíhají pod záštitou PROJEKTU IKAP JMK II a zaštiťuje je Centrum odborného vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského kraje.
Zahájení jednání a přivítání zástupců z jiných škol se ujal ředitel školy Ing. Zdeněk Hrabal a zástupce ředitele pro praktické vyučování Milan Schovanec. Účastníkům byly předány důležité informace o událostech a akcích na naší škole. Odborným učitelům a učitelům odborného výcviku jsme prezentovali výuku na Malířském centru. Následně si prohlédli tyto nové výukové prostory. Zástupci škol byli informování o praktické výuce učebního oboru Zedník a možné spolupráci s menšími firmami a obecními úřady. V druhé části akce proběhla diskuse k  jednotným závěrečným zkouškám a kritériím hodnocení žáků. V závěru jsme dohodli termíny pro další vzájemná setkání.
(R. Jaborníková)

Historický úspěch Staňky Zelinkové v soutěži Středoškolský Moot Court

V pátek 28. 4. 2023 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity konalo fakultní kolo mezinárodní soutěže Středoškolský Moot Court. V ní soutěžící simulují soudní řízení před Evropským soudem pro lidská práva. Cílem je rozvíjet u studentů prezentační dovednosti, komunikaci a argumentační dovednosti v propojení se znalostmi právního systému.

„Moot Court“ je označení pro simulovaný soudní proces či rozhodčí řízení. Cílem je dosáhnout co největší autenticity. Účastníci “Moot Courtu” mají za úkol nastudovat právní případ, vypracovat písemné podání a následně v simulovaném jednání před soudem hájit pozici klienta nebo státu.

Naše žákyně 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost, Stanislava Zelinková, uchvátila soudcovskou porotu svým suverénním řečnickým projevem v roli státního zástupce. Soudce Jakub Novák ve zpětné vazbě ohodnotil její projev za argumentačně přesný a vyvážený a precizně připravený. Jeho slovy: „Slyšel jsem už hodně řečníků, ale jen málokterý podal lepší výkon než vy…“

Staňka si domů odvezla cenu za nejlepšího řečníka v kategorií státních zástupců a 3. místo, což je v konkurenci týmů prestižních gymnázií mimořádný úspěch. Stává se také první náhradnicí do mezinárodního kola soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Požádali jsme ji o krátký rozhovor.

 

 

  1. Staňko, jak ses o soutěži dozvěděla?

Už minulý rok, kdy nás do soutěže společně s Alenou Svobodovou a Zoe Bitarovou přihlásila paní učitelka Kateřina Bališová. I přesto, že jsme neuspěly, řekla jsem si, že to zkusím i tento rok, avšak tentokrát s podporou paní učitelky Beaty Kynclové.

  1. Jak náročná je příprava na soutěž podobného formátu?

Příprava na ústní kolo soutěže obnáší napsání písemného podání k Evropskému soudu pro lidská práva, a to za stranu, která vám byla přidělena (státní zástupce, obhájce). Napsání podání není lehké, jelikož musí obsahovat 1500 – 1600 slov. Nad ním jsem trávila nejvíc času, musí totiž obsahovat co nejvíce judikatur Evropského soudu pro lidská práva, jež je třeba načíst. Studovala jsem mnoho hodin v knihovně Právnické fakulty Masarykovy univerzity vybíráním citací z knih a dalším studiem této problematiky. Třešničkou na dortu byl nácvik řečnických dovedností.

  1. Proč ses vlastně do takové výzvy pustila, co Tě na tom bavilo?

Je to jedna z nejlepších akademických zkušeností v oboru práva. A právem bych se chtěla v budoucnu zabývat. Celkový průběh soutěže jsem si velice užila, jelikož jsem si při psaní písemného podání připadala tak trochu jako detektiv hledající určité spojitosti daného případu a při ústním podání zase jako herec vystupující v dramatu, které sám napsal.

(B.Kynclová)

Divadelní představení Leopoldstadt

V pátek 31. 3. 2023 se žáci třídy ESML1 zúčastnili divadelního představení Leopoldstadt v Mahenově divadle. Hra nám představila židovskou rodinu v průběhu několika generací od roku 1899 až do 50. let 20. století. Mapovala jejich život na kulturním a společenském vrcholu, v době antisemitismu, protižidovských zákonů a poválečného období tří přeživších.  Celý příběh vrcholí pádem na úplné dno, kdy většina členů rodiny byla transportována do Osvětimi. Inscenace britského dramatika židovského původu Toma Stopparda v sobě zobrazovala kontrasty doby od jejich vrcholu až po těžké životní osudy jejich členů po 2. světové válce. Výborné herecké výkony, podmanivá hudba, přechod od štěstí k smutku, bohatství k chudobě, to vše vykreslilo zlomové okamžiky v první polovině 20. století.

(K. Bališová)

Prezentace firem

Dne 23. 3. 2023 proběhla v prostorách Malířského centra naší školy prezentace firem PPG Deco Czech a.s., Spokar a.s. a Ciret s.r.o. Akce se zúčastnilo celkem dvacet žáků učebního oboru Malíř a lakýrník. V první části prezentovala nové výrobky a materiály firma PPG Deco Czech – přední výrobce nátěrových hmot a dalších speciálních výrobků v ČR, sdružuje oblíbené značky Primalex, Balakryl, Johnstone´s a Bondex.
Žáci byli seznámeni s výrobkem Primalex beton efekt, který vytváří věrnou imitaci přírodního betonu. Zástupce firmy také poukázal na praktické využití a zpracování tohoto výrobku. Budoucí malíři a lakýrnici měli možnost si na místě vyzkoušet jeho aplikaci a zároveň vytvářeli i kreativní struktury, pro které mohou nalézt inspiraci i na internetových stránkách. Firma PPG Deco Czech také představila barvu proti nasákavosti Polyurex, se kterou je možno vytvářet vysoce odolné nátěry dřeva. Lazuru Dixol, která je vhodná pro nové i renovační nátěry, ale také pro nátěry hraček a dětského nábytku. Obdobným materiálem je i Sportakryl, který má atest zdravotní nezávadnosti.
Vyzkoušeli jsme si tyto materiály a pomocí aplikačních pomůcek jsme vytvářeli nátěry na dřevěném podkladu. Dalším zajímavým výrobkem, který byl žákům představen, byl Primalex Bacteria Resist, který je vysoce krycí a odolný vnitřní nátěr doplněný technologií ACTIVE SILVER TECHNOLOGY, ta odolává růstu bakterií a plísní na povrchu nátěru. Proto se doporučuje zejména do nemocnic, klinik, školek, škol a hotelů.
V druhé části prezentace hovořili k žákům zástupci firem Spokar a.s. a Ciret s.r. o., které se zabývají výrobou aplikačních pomůcek. Mezi malířské a lakýrnické aplikační pomůcky patří různé druhy štětek, štětců, válečků, fólií, pásek a brousících materiálů. Tyto aplikační výrobky a pomůcky jsou lehké a jsou vyrobeny z různých druhů štětin – přírodních i umělých nebo kombinací těchto materiálů. Žákům učebního oboru Malíř a lakýrník byly předány praktické rady ohledně přípravy štětců před použitím a pro nanášení nátěrových hmot.
Prezentace v Malířském centru umožnila žákům setkání s novými výrobky a produkty a byla tak přínosnou akcí pro praktickou přípravu a rozšíření odborných dovedností.
(R. Jaborníková)

Regionální kolo soutěže odborných dovedností

Dne 22.3.2023 se dva žáci třetího ročníku oboru elektrikář-silnoproud zúčastnili regionálního kola odborných dovedností. Tato akce probíhala na Střední škole polytechnické v Brně. Dvanáct mužstev oboru Elektrikář- silnoproud bojovalo o hodnotné ceny a postup do celostátní soutěže České ručičky. Úkolem elektrikářů bylo zapojení domovní instalace a podružného rozvaděče podle schématu. Zatímco soutěžící pracovali, pro pedagogický dozor byla přichystána prezentace nových produktů firmy Kopos Kolín. Hodnocení prací prováděli učitelé odborného výcviku. Časový limit byl stanoven na šest hodin. Ceny a trofeje pro všechny umístěné žáky a týmy byly zveřejněny opoledne. Vítězná škola v oboru Elektrikář – silnoproud, kterou se stala Střední škola Elektrotechnická Břeclav, získala putovní pohár a hodnotné ceny. Naše SOU a SOŠ Hustopeče se umístila na krásném třetím místě 🥉a zároveň žák Tomáš Kvasnovský postoupil z krásného druhého místa v jednotlivcích do finálového kola soutěže České ručičky 2023 v Sokolnicích🥇, které se uskuteční 27. dubna tohoto roku.
Naši soutěžící zvládli náročné úkoly výborně a přejeme jim úspěch na Českých ručičkách!
(L.Malinka)