SOŠ a SOU Hustopeče

Novinky

Termíny profilové části maturitních zkoušek – jaro 2024

Termíny profilové části maturitních zkoušek – jaro 2024
Obor: Informační technologie
Profilová část ústní maturitní zkoušky: 16. – 22. 5. 2024
Obhajoba maturitních prací: 16. – 22. 5. 2024
Obor: Veřejnosprávní činnost
Profilová část písemná maturitní zkouška: 9. 5. 2024
Profilová část ústní maturitní zkoušky: 23. – 24. 5. 2024

Veletrh Ptáček 2024

Ve čtvrtek 25. 4. jsme s žáky třetího ročníku oboru Instalatér navštívili veletrh Ptáček v Brně. Získali jsme zde přehledné informace o nových a moderních technologiích a produktech. Zhlédli jsme novinky od znojemské firmy Novaservis, která má nejprodávanější vodoinstalatérské baterie na českém trhu, důraz kladou na ekologii a úspory vody. Dále jsme si prohlédli baterie firmy Grohe, největšího evropského výrobce. Zaujaly nás baterie a systém GROHE RED, který nám zajistí horkou vodu 100°C přímo z kohoutku, tedy odpadá potřeba rychlovarné konvice a zákazník nečeká. Systém umí napustit i vodu vychlazenou, filtrovanou nebo různě perlivou. 

Veletrh splnil naše očekávání, seznámili jsme se s řadou novinek, které určitě použijeme ve své budoucí praxi. 

Učitel odborného výcviku Petr Dufek

Archeopark Pavlov

Dne 17. dubna žáci prvního ročníku učebního oboru Malíř a lakýrník navštívili Archeopark  Pavlov. Jde o archeologické muzeum, které je vybudováno na svazích Pavlovských vrchů. V expozici jsou prezentovány artefakty z kultury lovců mamutů. S touto tématikou se žáci setkávají v předmětu Reklamní tvorba, konkrétně se zaměřením na vývoj a dějiny architektury a umění. Byl pro ně vybrán výukový program „Paleolitické umění“, který si klade za cíl seznámit účastníky s komplexním uměním pravěku a s materiály, které byly používány. Přiměl je zamyslet se nad tím, co to vlastně umění je a jak moc se změnilo od pravěku do současnosti. Na chvíli se i sami stali badateli v expozici muzea.  V poslední části si vyzkoušeli jednu z výrobních uměleckých technik, a to linoryt, korespondující s pravěkými rytinami. Na vyrobené linoryty nanášeli různé barvy pomocí válečku. Barevné matrice pak byly otištěné na papír a žáci si tak sami vyrobili unikátní originální obrázky a pohlednice. 

Učitelka odborných předmětů Ing. Renata Jaborníková 

Výtvarná soutěž Klubu českého staváka

Klub českého staváka vyhlásil u příležitosti 100. výročí založení výtvarnou soutěž pro mladé chovatele. Ta se konala pod záštitou náměstka člena vlády na Ministerstvu zemědělství Ing. Miroslava Skřivánka, Ph.D. Zájemci měli v období od 20. 1. 2024 do 29. 2. 2024 zasílat kresby a malby na téma „Český stavák – národní plemeno holubů ve výstavním postoji“. 

Zájem byl nečekaně velký. Výtvarné soutěže se zúčastnilo 470 dětí z celé ČR, Slovenska, Polska a Slovinska. Hodnotila se ve třech věkových kategoriích.  

Z naší školy se přihlásila děvčata oboru Malíř a lakýrník. Tři ze čtyř soutěžících se umístily do 15. místa.  Na 11. místě Adela Šoltésová, na 12. Kristýna Špačková a na 14.  Monika Vykydalová. 

Ve svých dílech použily různé výtvarné techniky: kresbu tužkou, pastelkou, kombinovanou techniku akvarelových barev a výšivky či kombinovanou techniku kresby křídou a pastelem na tmavý podklad. 

Výtvarné práce budou vystaveny v Zemědělském muzeu v Praze. 

Učitelka odborných předmětu Ing. Renata Jaborníková 

Soutěž – Šoltésová Adela

Soutěž – Špačková Kristýna

Soutěž- Monika Vykydalová

Pumpa Brno 2024

Dne 5.4.2020 jsme absolvovali praktickou výuku ve firmě Pumpa Brno. Na programu bylo školení na téma domovní rozvody vody, čerpadla a expanzní nádoby. Součástí přednášky bylo i promítání, ukázka vzorků čerpadel a jejich průřezy. Poté jsme si prošli samotnou prodejnu. Žáci se také naučili pracovat s jejich internetovými stránkami, např. jak a podle čeho vybírat čerpadlo, domácí vodárnu, expanzní nádobu a ostatní příslušenství. Na závěr nás seznámili s údržbou, nastavením a opravami těchto produktů.  

Učitel odborného výcviku Petr Dufek 

Blaue Lagune a historické centrum Vídně

Před Velikonocemi se žáci učebních oborů zúčastnili edukačního zájezdu do Rakouska, kde navštívili centrum moderního stavitelství Blaue Lagune. To nabízí expozici velkého množství rodinných domů, které jsou knahlédnutí a poskytuje podrobné informace o použitých technologiích, skladbě a architektonickém uspořádání. Zájezd byl doplněn o prohlídku historického centra Vídně a zajímavý výklad o Habsburské monarchii. 

Ing. Zdeňka Voňková