SOŠ a SOU Hustopeče

Novinky

Organizace výuky od 12.4.2021, resp. od 19.4.2021

V souladu s doporučením MŠMT ČR je možné dle krizových opatření konat individuální prezenční konzultace ( jeden žák a jeden pedagogický pracovník ), konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek.

Na základě informací MŠMT ČR je s účinností od 19.4.2021 umožněna nad rámec doposud platných výjimek skupinová konzultace žáků posledních ročníků středních škol , a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině ( homogenita skupin není vyžadována ) a žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem. Účast na těchto konzultacích je pro žáky dobrovolná.

Jedná se tedy o žáky tříd Ezf1, ITVČ4,ESMLZ3 a ISM3.

Organizace skupinových konzultací na úseku praktického vyučování

týden   třída počty UOV čas testování doba konzultace
19.-23.4.2021 B Ezf1 11 žáků

2 skupiny

Hekl/Malinka 6,45 do 14,00

 

UOV, kteří v týdnu B  neposkytují skupinové konzultace zajišťují individuální konzultace pro žáky 1. a 2. ročníků.

Organizace skupinových konzultací na úseku teoretického vyučování

Obor Informační technologie

testování doba konzultace 19.4.2021 pondělí 20.4.2021 úterý
pondělí  7,45 hod. 8,15 – 9,15 BAL/ČJL/sk.č.1, uč.č.8 BAL/ČJL/sk.č.1, uč.č.8
8,15 – 9,15 BRO/PVA/sk.č.2,uč.č.7 BRO/PVY/sk.2,uč.č.7
přestávka  
9,30 – 10,30 BAL/ČJL/sk.č.2, uč.č.8 BAL/ČJL/sk.č.2, uč.č.8
9,30 – 10,30 BRO/PVA/sk.č.1,uč.č.7 BRO/PVY/sk.č.1,uč.č.7
  přestávka    
  10,45- 11,45 VES/PS/sk.1, uč.č.9 VRB/M/uč.č.5
  10,45- 11,45 TIN/OS/2.sk., uč.č.16  
  přestávka    
  12,15 – 12,45 VES/PS/sk.č.2, uč.č.9  
  12,15 – 12,45 TIN/OS/1.sk., uč.č.16  

 

Obor Veřejnosprávní činnost

testování doba konzultace 21.4.2021 středa 22.4.2021 čtvrtek
středa 7,45 hod. 8,15 – 9,15 BAL/ČJL/sk.č.1, uč.č.8 SVO/VS/sk.1, uč.č.8
8,15 – 9,15 SED/CZŘ/sk.č.2,uč.č.7 KLA/AJ/2.sk., uč.č.6
přestávka
9,30 – 10,30 BAL/ČJL/sk.č.2, uč.č.8 SVO/VS/sk.2, uč.č.6
9,30 – 10,30 SED/CZŘ/sk.č.1,uč.č.7 KLA/AJ/1.sk., uč.č.8
  přestávka    
  10,45- 11,45 GER/Ú/sk.č.1 uč. č. 8 SVO/P/sk.č.1, uč.č.8
  10,45- 11,45 SEI/PAEK/sk.č.2, uč.č.7 GER/EKO/sk.č.2, uč.č.6
  přestávka    
  12,15 – 12,45 GER/Ú/sk.č.2 uč. č. 8 SVO/P/sk.č.2, uč.č.6
  12,15 – 12,45 SEI/PAEK/sk.č.1, uč.č.7 GER/EKO/sk.č.1, uč.č.8

 

Obor Strojní mechanik

 

testování doba konzultace 20.4.2021 úterý skupina č. uč. č.
úterý 7,45 hod. 8,15 – 9,30 VON/ODB.PŘ/1.sk.,uč.č.12 1 12
8,15 – 9,30 HOR/ODB.PŘ/2.sk.,uč.č.11 2 11
přestávka    
9,45 – 11,00 VON/ODB.PŘ/2.sk.,uč.č.11 2 11
9,45 – 11,00 HOR/ODB.PŘ/1.sk.,uč.č.12 1 12

 

Obor Malíř a lakýrník

 

testování doba konzultace 20.4.2021 úterý 21.4.2021 středa
úterý 8,15 hod 8,45 – 10,00 JAB/ odborné předměty/ uč.č.15 JAB/ odborné předměty/ uč.č.15

 

Obor Instalatér

 

testování doba konzultace 21.4.2021 středa 22.4.2021 čtvrtek
středa 7,45 hod. 8,15 – 9,30 VON/ odb. př./1.sk/uč.č.1 VON/ odb. př./1.sk/uč.č.1
8,15 – 9,30 VAN/ odb. př./2.sk/uč.č.2 VAN/ odb. př./2.sk/uč.č.2
přestávka  
9,45 – 11,00 VON/ odb. př./2.sk/uč.č.2 VON/ odb. př./2.sk/uč.č.2
9,45 – 11,00 VAN/ odb. př./1.sk/uč.č.1 VAN/ odb. př./1.sk/uč.č.1

 

Obor  Elektrikář silnoproud

testování doba konzultace 21.4.2021 středa 22.4.2021 čtvrtek
středa 8,45  hod. 9,15 – 10,30 NOV/odb. př./ uč.č.12 NOV/odb. př./ uč.č.12
přestávka  
10,45 – 12,00 PAV/ odb. př./ uč.č12 PAV/ odb. př./ uč.č.12

 

Obor  Zedník

testování doba konzultace 21.4.2021 středa 22.4.2021 čtvrtek
Středa 8,45 hod. 9,15 – 11,15 JAR/ odb. př./ uč.č.15 odb. př./ uč.č.15

 

Pedagogové, kteří v týdnu neposkytují skupinové konzultace  mohou poskytovat individuální konzultace pro žáky nižších ročníků.

Skupinové a Individuální konzultace jsou evidovány v třídních knihách a denících OV po předchozím odsouhlasením ředitelem školy.

Ve všech vnitřních prostorech staveb je do odvolání zakázán pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,  ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek ( vždy bez výdechového ventilu) naplňující požadavky MZČR. Rovněž je povinnost dodržovat zvýšené hygienické standardy ( rozestupy, dezinfekce rukou, větrání apod. )

Žák nebo student, který se účastní skupinové konzultace bude preventivně testován. Žák se podrobí pravidelnému testování dvakrát týdně ( první test v první den osobní přítomnosti po příchodu do školy, druhý test po min. 2 max. 3 pracovních dnech ).V případě pozitivního testu je zletilý žák povinen bezodkladně opustit školu. Žák je poučen o nutných opatřeních během návratu domů. V případě nezletilého žáka škola kontaktuje rodiče a se souhlasem rodiče, který může být dán i předem a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák školu opustit. Jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem ( učebna č.18 v budově domova mládeže 1. patro ).

K použití jiných testů nemá škola povinnost. Test musí být vždy proveden ve škole pod dozorem a musí být na seznamu těch, kterým MZ ČR dalo výjimku.

Žáci, kteří se účastní individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky nejsou testováni.

Testování se neprovádí u osob, kteří absolvovaly z důvodu onemocnění COVID -19 izolaci v rozsahu platného opatření MZ ČR a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem (tuto skutečnost musí prokazatelně doložit potvrzením od lékaře, atd.), u osob s vystaveným certifikátem o provedeném očkování a od aplikace uplynula povinná lhůta 14 dní, u  osob kteří předloží potvrzení o negativním výsledku RT-PCR testu  nebo negativním výsledku POC antigenního testu, které nejsou starší 48 hod. a osoby nemají příznaky onemocnění COVID -19.

O osobách podléhající a nepodléhající testování je povinnost vedení evidence.

Do třídních knih resp. deníků OV bude proveden záznam o poučení žáků o režimu pohybu, hygienických opatřeních a základních pravidlech BOZP. Současně budou žáci informováni o pravidlech BOZP v souvislosti s investiční akcí Oprava vnitropodnikové komunikace a vjezdového průčelí.

Zpracoval: Ing. Zdeněk Hrabal, organizaci konzultací na TV Ing. Horáková

Časový harmonogram maturitních zkoušek 2020/2021

Časový harmonogram maturitních zkoušek pro obor Veřejnosprávní činnost
Jarní termín
Termín odevzdání seznamu literárních děl k MZ – jarní termín 30.4.2021
pedagogická rada IT4/VČ4 18.5.2021
vydání vysvědčení 20.5.2024
Volný den 21.5.2021
Společná část MZ – didaktický test – anglický jazyk 24.5.2021
Společná část MZ – didaktický test – český jazyk a literatura 25.5.2021
Omlouvání žáku z řádného termínu a podání přihlášky k mimořádnému termínu  společné části MZ z důvodu onemocnění COVID-19 nebo nařízené karantény do 3dnů
Předání omluvy do Cermatu 1.6.2021
Předání přihlášky  k mimořádnému termínu do Cermatu 1.6.2021
Volný den 1. – 4.6.2021
Písemná praktická MZ   8.6.2021
Zpřístupnění výsledků didaktických testů 7.6.2021
Mimořádný termín společné části MZ – didaktický test – anglický jazyk 7.7.2021
Mimořádný termín společné části MZ – didaktický test – český jazyk a literatura 8.7.2021
Zpřístupnění výsledků didaktických testů – mimořádný termín 19.7.2021
Ústní profilová ústní část MZ 14. – 15.6.2021
Podzimní termín
Podání přihlášky k podzimnímu termínu  – DT 23.7.2021
Podání přihlášky k podzimnímu termínu – profilová část 30.7.2021
Termín odevzdání seznamu literárních děl k MZ – podzimní termín 27.8.2021

 

Časový harmonogram maturitních zkoušek pro obor Informační technologie
Jarní termín
Termín odevzdání seznamu  literárních děl k MZ – jarní termín 30.4.2021
Kontrolní den MP 30.3.2021
Odevzdání MP do systému Moodle 19.4.2021
Odevzdání MP v listinné podobě vedoucím a oponentům 19.4.2021
Termín předání posudků žákům 3.5.2021
pedagogická rada IT4/VČ4 18.5.2021
vydání vysvědčení 20.5.2024
Volný den 21.5.2021
Společná část MZ – didaktický test – anglický jazyk , matematika 24.5.2021
Společná část MZ – didaktický test – český jazyk a literatura 25.5.2021
Omlouvání žáku z řádného termínu a podání přihlášky k mimořádnému termínu  společné části MZ z důvodu onemocnění COVID-19 nebo nařízené karantény  do 3 dnů
Předání omluvy do Cermatu 1.6.2021
Předání přihlášky  k mimořádnému termínu do Cermatu
Volný den 1. – 4.6.2021
Zpřístupnění výsledků didaktických testů 7.6.2021
Mimořádný termín společné části MZ – didaktický test – anglický jazyk, matematika 7.7.2021
Mimořádný termín společné části MZ – didaktický test – český jazyk a literatura 8.7.2021
Ústní profilová ústní část MZ 8. – 10.6.2021
Zpřístupnění výsledků didaktických testů – mimořádný termín 19.7.2021
Podzimní termín
Podání přihlášky k podzimnímu termínu  – DT 23.7.2021
Podání přihlášky k podzimnímu termínu – profilová část 30.7.2021
Termín odevzdání seznamu  literárních děl k MZ – podzimní termín 27.8.2021
Odevzdání MP do systému Moodle 27.8.2021
Odevzdání MP v listinné podobě vedoucím a oponentům 30.8.2021
Žádosti o přezkum
Žádost o přezkum DT v řádném termínu 28.6.2021
Žádost o přezkum DT v mimořádném termínu 9.8.2021
Žádost o přezkum profilové části v mimořádném termínu 12.8.2021

Informace k přijímacímu řízení

Na základě Opatření obecné povahy MŠMT č.j. :MSMT-4337/2021-6 ze dne 15.3.2021 se termín pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení stanovuje nejdříve na 19.5.2021.

Uvedené platí pro všechny obory středního vzdělání.

Původně stanovené termíny vyhlášení výsledků přijímacího řízení ředitelem školy na 22.4.2021 ( pro učební obory ) a 28.4.2021 ( pro studijní obory ) se tímto ruší.

Na www.sou-hustopece.cz bude průběžně zveřejňován stav přijímacího řízení.

Informace k závěrečným zkouškám

Podobu závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 upravuje opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 29. 1. 2021.

Dne 15. 2. 2021 byl k opatření vydán dodatek upravující původní znění a doprovodná metodika věnující se ukončování vzdělávání a konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021.

Na základě a v souladu s výše uvedenými dokumenty stanovil ředitel školy termíny závěrečné zkoušky.

 

Písemná část ZZ               18.6.2021            pro všechny obory

Praktická část ZZ              22.-23.6.2021     pro obory Elektrikář silnoproud, Malíř a lakýrník, Instalatér, Strojní mechanik a Zedník

23.-24.8.2021     pro obor Elektrikář