SOŠ a SOU Hustopeče

Aktuality

co se děje na naší škole

Ve čtvrtek 15. 6. absolvovali žáci šesti tříd preventivní protidrogový program. Lektorkou byla exuserka, která na vlastních zkušenostech demonstrovala škodlivost a možné následky užívání drog. Spolek „ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU“ působí v České republice od roku 2002 a je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací zabývajících se protidrogovou prevencí již od roku 1993. K jeho největším aktivitám patří Cyklo-běh, který je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Tato aktivita chce upozornit na DROGOVOU NEGRAMOTNOST u dětí a mládeže a zásadně volá po zvýšení protidrogové osvěty v naší zemi. Výrobci, drogoví propagandisté a distributoři drog jsou stále rafinovanější a zneužívají dětskou naivitu a neznalost toho, co drogy jsou a co způsobují a především zneužívají lhostejnost rodičů a institucí. Věříme, že osobní setkání žáků s osobou uvádějící vlastní negativní zkušenosti pomůže odradit od kroků špatným směrem.
(S. Gergelová)

I když byl pátek 16. června dnem ředitelského volna, našlo se 23 dobrovolníků ochotných soutěžit ve Školním závodě dračích lodí v areálu Veslařského klubu Hodonín. Bohužel, sladit
termín, je při střídání teoretické a praktické výuky náročné, proto jsme rádi za realizaci alespoň jednoho společného nácviku, i když na suchu ☺
Z celkového počtu 33 týmů bylo pouze pět ze středních škol. Samotné klání na 200 metrů pro nás v pátek začalo krátce po 11. hodině. První jízda byla tréninková, hlavně pro určení dráhy
při finálové jízdě. Ve druhé, finálové jízdě, jsme se dostali do tempa až ve druhé půlce dráhy, což rozhodlo o našem čtvrtém místě.
Jako správní sportovci jsme počkali na vyhlášení výsledků, popřáli vítězům a s letošními zkušenostmi se už nyní těšíme na další ročník!
(St. Gergelová)

V pátek 2. 6. 2023 jsme se v ranních hodinách vydali na cestu dlouhou téměř 300 km za vzděláním i poznáním. Po sledování pohádkových scenérií, které skýtá údolí Wachau s protékající řekou Dunaj, zahlédnutí kláštera nad městem Melk, jsme přijeli k našemu prvnímu cíli, a to areálu koncentračního tábora Mauthausen. Od zřízení tábora v srpnu 1938 po jeho osvobození v květnu 1945 sem bylo deportováno asi 190 000 osob. O život zde a v pobočných táborech přišlo nejméně 90 000 vězňů. Tábor je známý hlavně svými pověstnými schody smrti a skálou parašutistů. Kromě toho to bylo místo popravy mnoha těch, kteří pomáhali či se nějak podíleli na operaci Anthropoid. Během návštěvy jsme využili českého  audioprůvodce, dle jehož instrukcí jsme prošli celý komplex a dozvěděli se řadu faktů.
Po poledni jsme autobusem přejeli do hlavního města Horního Rakouska Lince. Z parkoviště jsme se přes Dunaj dostali na Hlavní náměstí. Ukázali jsme si stěžejní historické památky a
absolvovali osobní volno na oběd. Někteří zájemci měli ještě čas vyjet 2,9 km dlouhou dráhou na vyhlídkové místo Pöstlingberg, na jehož vrcholu se nachází bazilika Panny Marie Sedmibolestné.
V odpoledních hodinách jsme se vydali zpět, abychom se před devátou hodinou již setkali v Hustopečích se svými blízkými.
(S. Gergelová)

V dubnu 2023 vyhlásil Sociální odbor Městského úřadu v Hustopečích výtvarnou soutěž s názvem „Mezigenerační soužití aneb pomoc seniorům“, do které se zapojili i žáci naší školy. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích. Svá výtvarná díla zaslaly žákyně prvního a druhého ročníku učebního oboru Malíř a lakýrník, Denisa Vykydalová, Adela Šoltésová a Hana Červeňáková. U výtvarných prací se hodnotilo provedení i kreativita nápadu. Soutěž byla vyhodnocena dne 31. 5. 2023 v rámci Dne sociálních služeb. Všechny tři dívky obsadily medailová místa v kategorii žáků 13 – 18 let a obdržely hodnotné ceny.

(R. Jaborníková)

Ve dnech 11.5. – 12.5. 2023 se žáci naší školy zúčastnili celostátní soutěže žáků oboru Malíř a lakýrník v Uherském Brodě. Tématem soutěže bylo rčení„ Řemeslo má zlaté dno“.
Soutěžilo šest škol – SOU Uherský Brod, SOŠ stavební Kolín, SOU Jarov Praha, SOU Valašské Meziříčí, Střední škola polytechnická Brno -Jílová a SOŠ a SOU Hustopeče. Každou školu zastupovali dva žáci, od nás to byly Brigita Streitová a Monika Vykydalová.
Všech dvanáct soutěžících se s chutí pustilo do práce a na zdech chodby v ploše o velikosti 1 x 2m se začaly rýsovat různé kreativní malby na dané téma.
Naše žákyně 1. ročníku oboru Malíř a lakýrník, Monika Vykydalová, vytvořila na stěně plastickou dekorativní techniku, za kterou získala 1. místo.
(B. Horáková, učitelka odborného výcviku)

Dne 30.5.2023 se koná konzultační odpoledne pro rodiče od 14:30 do 16:30 hod