SOŠ a SOU Hustopeče

Aktuality

co se děje na naší škole

V úterý 13. 2. se skupina žáků a příznivců školy vydala fandit našim reprezentantkám v biatlonu do vytrvalostního závodu, který byl součástí série BMW IBU Mistrovství světa. Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě hostila mistrovství světa v biatlonu po dvanácti letech ve dnech 7. – 18. 2. 2024. Sportovní atmosféru jsme prožívali naplno a s průjezdem každé české biatlonistky nás bylo pořádně slyšet. Krásné 12. místo vybojovala Jessica Jislová. Zážitek jsme měli nezapomenutelný a těšíme se na další společné akce. 

 

Stanislava Gergelová

Dne 29. prosince 2023 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela školského zákona (zákon č. 421/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů) a vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Oba právní předpisy nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.
Novelu školského zákona naleznete na odkazu https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon, novou vyhlášku pak na odkazu https://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu.

Metodické a informační materiály
1 Metodický materiál k přijímacímu řízení do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři – jde o komplexní informaci v oblasti přijímacího řízení vycházející z legislativních předpisů a doporučení ministerstva
2 Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce – přehledové informace „v kostce“ určené zejména pro uchazeče a jejich zákonné zástupce
3 Informace pro základní školy k přijímacímu řízení – přehledové informace „v kostce“ určené zejména pro pedagogické pracovníky základních škol k využití například při třídních schůzkách
4 „Přijímačky 2024“ – informační leták určený zejména pro žáky základních škol a jejich rodiče ve variantách TISK a BROŽURA, která obsahuje vyznačené vodicí čáry pro složení

Tiskopis přihlášky a další formuláře
1 Přihláška ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři
2 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
3 Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
4 Hodnocení na vysvědčení převádějící slovní hodnocení do klasifikace 1 Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce pro uchazeče s dočasnou ochranou

Videotutoriály
1 Video vysvětlující algoritmus přiřazování uchazečů do zvolených oborů vzdělání
2 Záznam ze seminářů, na kterých Vám zástupci ministerstva a Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání představili věcné a legislativní aspekty nového systému přijímacího řízení, včetně informací k digitálnímu přihlašovacímu systému
3 Video s rozhovorem k tématu přijímacích zkoušek

Výše uvedený informační balíček, tedy metodické a informační materiály, tiskopis přihlášky a další formuláře, videotutoriály a další informace k přijímacímu řízení do středního vzdělávání a konzervatoří naleznete na webových stránkách:
https://www.prihlaskynastredni.cz/
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Ve středu 20. prosince jsme s žáky naší školy navštívili krásná a světově proslulá místa v Polsku. V dopoledních hodinách jsme absolvovali téměř tříhodinovou podzemní výpravu v solných dolech Wieliczka. Patří k nejstarším dolům na světě, těžilo se zde již ve 13. století. Během prohlídky jsme viděli jen jedno procento, ostatní je pro veřejnost uzavřeno. Nachodili jsme více než tři kilometry, dostali se do hloubky 135 metrů pod zemí a zhlédli výjimečné komory vytesané do soli, kouzelná podzemní jezera, majestátní truhlářské konstrukce a unikátní solné sochy. Byli jsme rozděleni do dvou skupin, jedna byla vedena v českém a druhá v anglickém jazyce. Průvodkyně byly velmi ochotné a odpověděly nám na všechny zvídavé otázky. 

Kolem 14 hodiny jsme přejeli do královského města, zaparkovali nedaleko hradu Wawel a vydali se do centra. Po cestě na náměstí Rynek Glowny jsme minuli tajemnou chodbu pod hradem, draka chrlícího oheň či jeden z nejstarších kostelů v Krakově – Kostel Petra a Pavla. V malebném centru jsme si představili tržnici Sukiennica a Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Po krátkém historickém okénku jsme si dali osobní volno, abychom si dosyta užili předvánoční vůně metropole Malopolského vojvodství. Mnozí z nás zamířili na trhy koupit si něco dobrého, někdo ochutnal místní speciality a někdo se jen tak toulal ulicemi a nasával vánoční atmosféru. Výlet splnil naše očekávání, něco nového jsme zažili a něco nového jsme poznali. 

Mgr. Bališová