SOŠ a SOU Hustopeče

Libor Vrba

Veletrh Ptáček 2024

Ve čtvrtek 25. 4. jsme s žáky třetího ročníku oboru Instalatér navštívili veletrh Ptáček v Brně. Získali jsme zde přehledné informace o nových a moderních technologiích a produktech. Zhlédli jsme novinky od znojemské firmy Novaservis, která má nejprodávanější vodoinstalatérské baterie na českém trhu, důraz kladou na ekologii a úspory vody. Dále jsme si prohlédli baterie firmy Grohe, největšího evropského výrobce. Zaujaly nás baterie a systém GROHE RED, který nám zajistí horkou vodu 100°C přímo z kohoutku, tedy odpadá potřeba rychlovarné konvice a zákazník nečeká. Systém umí napustit i vodu vychlazenou, filtrovanou nebo různě perlivou. 

Veletrh splnil naše očekávání, seznámili jsme se s řadou novinek, které určitě použijeme ve své budoucí praxi. 

Učitel odborného výcviku Petr Dufek

Certifikáty kybernetické bezpečnosti

Žáci čtvrtého ročníku oboru Informační technologie úspěšně absolvovali školení v oblasti kybernetické bezpečnosti, to zakončili získáním certifikátu. Kurz proběhl pod vedením Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), což představuje významný krok na jejich profesní cestě. 

I přes náročnou přípravu na maturitu se našim žákům podařilo zvládnout školení, čímž ukázali svou odbornou způsobilost a odhodlání k práci v oblasti informačních technologií. Certifikát je pro ně důležitým milníkem, otevírá jim dveře k dalším profesním příležitostem. 

Přejeme našim maturantům vše nejlepší na jejich další cestě životem a jsme hrdí na jejich úspěchy. 

Igor Pokorný

Archeopark Pavlov

Dne 17. dubna žáci prvního ročníku učebního oboru Malíř a lakýrník navštívili Archeopark  Pavlov. Jde o archeologické muzeum, které je vybudováno na svazích Pavlovských vrchů. V expozici jsou prezentovány artefakty z kultury lovců mamutů. S touto tématikou se žáci setkávají v předmětu Reklamní tvorba, konkrétně se zaměřením na vývoj a dějiny architektury a umění. Byl pro ně vybrán výukový program „Paleolitické umění“, který si klade za cíl seznámit účastníky s komplexním uměním pravěku a s materiály, které byly používány. Přiměl je zamyslet se nad tím, co to vlastně umění je a jak moc se změnilo od pravěku do současnosti. Na chvíli se i sami stali badateli v expozici muzea.  V poslední části si vyzkoušeli jednu z výrobních uměleckých technik, a to linoryt, korespondující s pravěkými rytinami. Na vyrobené linoryty nanášeli různé barvy pomocí válečku. Barevné matrice pak byly otištěné na papír a žáci si tak sami vyrobili unikátní originální obrázky a pohlednice. 

Učitelka odborných předmětů Ing. Renata Jaborníková 

Výtvarná soutěž Klubu českého staváka

Klub českého staváka vyhlásil u příležitosti 100. výročí založení výtvarnou soutěž pro mladé chovatele. Ta se konala pod záštitou náměstka člena vlády na Ministerstvu zemědělství Ing. Miroslava Skřivánka, Ph.D. Zájemci měli v období od 20. 1. 2024 do 29. 2. 2024 zasílat kresby a malby na téma „Český stavák – národní plemeno holubů ve výstavním postoji“. 

Zájem byl nečekaně velký. Výtvarné soutěže se zúčastnilo 470 dětí z celé ČR, Slovenska, Polska a Slovinska. Hodnotila se ve třech věkových kategoriích.  

Z naší školy se přihlásila děvčata oboru Malíř a lakýrník. Tři ze čtyř soutěžících se umístily do 15. místa.  Na 11. místě Adela Šoltésová, na 12. Kristýna Špačková a na 14.  Monika Vykydalová. 

Ve svých dílech použily různé výtvarné techniky: kresbu tužkou, pastelkou, kombinovanou techniku akvarelových barev a výšivky či kombinovanou techniku kresby křídou a pastelem na tmavý podklad. 

Výtvarné práce budou vystaveny v Zemědělském muzeu v Praze. 

Učitelka odborných předmětu Ing. Renata Jaborníková 

Soutěž – Šoltésová Adela

Soutěž – Špačková Kristýna

Soutěž- Monika Vykydalová

Pumpa Brno 2024

Dne 5.4.2020 jsme absolvovali praktickou výuku ve firmě Pumpa Brno. Na programu bylo školení na téma domovní rozvody vody, čerpadla a expanzní nádoby. Součástí přednášky bylo i promítání, ukázka vzorků čerpadel a jejich průřezy. Poté jsme si prošli samotnou prodejnu. Žáci se také naučili pracovat s jejich internetovými stránkami, např. jak a podle čeho vybírat čerpadlo, domácí vodárnu, expanzní nádobu a ostatní příslušenství. Na závěr nás seznámili s údržbou, nastavením a opravami těchto produktů.  

Učitel odborného výcviku Petr Dufek 

Dalešice, Slavětice a Dukovany

Nejen k obohacení znalostí, ale také k názorné přípravě na závěrečné a maturitní zkoušky, přispěla vzdělávací exkurze, která proběhla 3. 4. 2024. Během akce jsme navštívili přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice, rozvodnu Slavětice a jadernou elektrárnu Dukovany.  

Dalešická přečerpávací vodní elektrárna má po rekonstrukci všech čtyř reverzních Francisových turbín z roku 2007 výkon 480 MW. Během procházení areálu nebyla v provozu žádná z turbín. Ve Slavěticích jsme, za doprovodu a komentáře dvou pověřených zaměstnanců, postupně prošli celý areál. Polední přestávku jsme si zpříjemnili návštěvou dalešického pivovaru známého z filmu Postřižiny. Poté jsme pokračovali do jaderné elektrárny Dukovany. Do provozu jsme se nedostali, ale celý proces nám průvodkyně na jednotlivých stanovištích infocentra profesionálně popsaly a pro umocnění dokonalé představy jsme polovinu místní exkurze absolvovali s virtuálními brýlemi.  
Všechny části našeho výletu byly velmi zajímavé a pro mnohé inspirativní. 

Ing. Stanislava Gergelová