SOŠ a SOU Hustopeče

Libor Vrba

Adaptační den s ISMZ1

Ve čtvrtek 14. září 2023 se žáci 1. ročníku učebních oborů instalatér, zedník a strojní mechanik zúčastnili adaptačního kurzu. První část probíhala na Pavučině a druhá na Křížovém kopci. Všechny aktivity podporovaly pozitivní třídní klima, rozvíjely komunikaci a hlavně byly zdrojem zábavy a poučení. O pestrý program se postarala zkušená lektorka Martina Horáková. Cílem jednodenní akce bylo nastartovat zdravé vztahy ve třídě a posílit kolektiv. Věříme, že se všichni dobře bavili a vynaložené úsilí bude mít kladný účinek.
Třídní učitelka Mgr. Bališová

 

Divadélko z Hradce Králové a jejich průlet literární historií

V pátek 15. 9. 2023 na naši školu přijeli dva talentovaní herci z Divadélka pro školy Hradec Králové a během hodiny a půl nám předvedli Divadelní cestopis aneb Evropou od renesance po realismus. Humorně, s nadsázkou a trpělivostí představili žákům ukázky známých divadelních her, přitom vždy dbali na to, aby byly zachovány typické dramatické prvky pro vybrané období. Vše začalo u Hamleta a končilo závěrečnou scénou Maryši. Mezi jednotlivými ukázkami nás aktéři seznamovali i s literárním a historickým kontextem. Během některých aktivit se zapojili i samotní žáci. Cílem bylo nejen získat nové vědomosti, starší oprášit, ale také se pobavit a snad i zažehnout jiskru zájmu o divadelní tvorbu.
Mgr. Kateřina Bališová

Měníme název školy

SOŠ a SOU Hustopeče, p.o. mění svůj název na Střední školu polytechnickou Hustopeče, p.o. Tento název odráží moderní oborovou strukturu, je svěží a zapamatovatelný. Změnou názvu chceme zatraktivnit technické obory. Naše škola i nadále nabízí studium ve dvou maturitních oborech: Informační technologie a Veřejnosprávní činnost a pěti učebních oborech: Instalatér, Malíř a lakýrník, Zedník, Strojní mechanik, Elektrikář – silnoproud. Nabízí také možnost zkráceného studia oboru Elektrikář.

Těšíme se na vás na dnech otevřených dveří 7. 11., 2. 12. 2023, 18. 1. a 8. 2. 2024.

Třídenní Praha – kulturní i ajťácká

Třída ITVČ3 se na konci června zúčastnila třídenní exkurze do hlavního města. Počasí nám přálo, a tak jsme při závěrečném sčítání nachozených kilometrů došli k překvapivému číslu 42 km!

Jelikož se exkurze v početní převaze účastnili žáci oboru Informační technologie, hned první den jsme všichni navštívili Státní zemědělský investiční fond, kde jsme se seznámili s náplní práce této organizace, v krátkých přednáškách jsme byli poučeni o několika aplikacích. Nejvíce nás zaujal Approach Monitoring Systém, který se v současné době testuje. V rutinním provozu systém AMS bude pomocí družice kontrolovat, zda žadatelé dotací opravdu využili finanční prostředky dle schválené žádosti. Na závěr všichni obdrželi štědré dárky.Další část programu jsme absolvovali ve dvou skupinách. Jedna se vydala prozkoumat Datové centrum O2, druzí obdivovali Vyšehrad s přilehlým hřbitovem a Slavínem.

Podvečerní část dne vyplnila společná procházka centrem Prahy od Obecního domu a Prašné brány, kolem Týnského chrámu, Staroměstského náměstí, přes Karlův most na Malou Stranu. Tam už někteří výletníci začali protestovat, že jsou unaveni, tak jsme cestou zpátky jen zavadili o Stavovské divadlo a Karolinum. Po večerním odpočinku se ještě skupinka zvídavých děvčat vypravila s paní učitelkou na prozkoumání krás večerní Prahy – kolem Tančícího domu na Náplavku a zpět kolem Národního divadla do hotelu na Senovážném náměstí.

Druhý den jsme zahájili návštěvou firmy Microsoft. Prohlédli jsme si prostředí nadnárodní firmy. Velkou část prezentace vyplnila AI – umělá inteligence, ta je již propojena do téměř celého kancelářského balíku MS Office 365. Je také i hlavní součástí internetového vyhledávače Bing. Dva naši žáci se aktivně zajímali o možnost stáží i případné budoucí práce v této společnosti.

Po krátkém obědovém rozchodu v centru města nás čekalo tříhodinové dobrodružství v Židovském muzeu na Josefově: nejprve přednáška o židovských zvycích, poté návštěva Staronové synagogy, Pinkasovy synagogy a židovského hřbitova. Kvůli úmornému vedru jsme program lehce zkrátili a šli se osvěžit před večerním divadelním představením. To se konalo v Divadle ABC. Žáci si sami zvolili inscenaci, kterou by chtěli vidět. Režisér Drábek chtěl Gogola ještě zvýraznit a do jevištního ztvárnění zařadil i motivy, se kterými se v původní verzi dramatu nepočítalo. Nevyhnul se ani aktuálním politickým narážkám. Výkon Václava Kopty coby hejtmana sklidil zasloužené ovace. Pobavili jsme se a spěchali vydechnout před posledním náročným dnem.

V pátek nás po brzké snídani čekala komentovaná prohlídka Národního divadla. Podívali jsme se do prostor, kde se běžný divák nedostane (základy divadla, venkovní terasa u trig), poseděli jsme v přízemí divadla i v galerii v nejvyšších řadách. Pak už nás čekala nenáročná procházka nábřežím a Malou stranou na Pražský hrad. Naše putování jsme zpečetili výstupem na 96 metrovou věž Svatovítské katedrály, ze které se otevírá nádherné pražské panorama.

Velmi unaveni, ale snad plni nových zážitků, jsme v odpoledních hodinách usedli do autobusu směr Brno.

(B. Kynclová, I. Pokorný)

Preventivní program „Řekni NE drogám, řekni ANO životu!“

Ve čtvrtek 15. 6. absolvovali žáci šesti tříd preventivní protidrogový program. Lektorkou byla exuserka, která na vlastních zkušenostech demonstrovala škodlivost a možné následky užívání drog. Spolek „ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU“ působí v České republice od roku 2002 a je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací zabývajících se protidrogovou prevencí již od roku 1993. K jeho největším aktivitám patří Cyklo-běh, který je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Tato aktivita chce upozornit na DROGOVOU NEGRAMOTNOST u dětí a mládeže a zásadně volá po zvýšení protidrogové osvěty v naší zemi. Výrobci, drogoví propagandisté a distributoři drog jsou stále rafinovanější a zneužívají dětskou naivitu a neznalost toho, co drogy jsou a co způsobují a především zneužívají lhostejnost rodičů a institucí. Věříme, že osobní setkání žáků s osobou uvádějící vlastní negativní zkušenosti pomůže odradit od kroků špatným směrem.
(S. Gergelová)

Dračí lodě jak mají být!

I když byl pátek 16. června dnem ředitelského volna, našlo se 23 dobrovolníků ochotných soutěžit ve Školním závodě dračích lodí v areálu Veslařského klubu Hodonín. Bohužel, sladit
termín, je při střídání teoretické a praktické výuky náročné, proto jsme rádi za realizaci alespoň jednoho společného nácviku, i když na suchu ☺
Z celkového počtu 33 týmů bylo pouze pět ze středních škol. Samotné klání na 200 metrů pro nás v pátek začalo krátce po 11. hodině. První jízda byla tréninková, hlavně pro určení dráhy
při finálové jízdě. Ve druhé, finálové jízdě, jsme se dostali do tempa až ve druhé půlce dráhy, což rozhodlo o našem čtvrtém místě.
Jako správní sportovci jsme počkali na vyhlášení výsledků, popřáli vítězům a s letošními zkušenostmi se už nyní těšíme na další ročník!
(St. Gergelová)

Poznávací exkurze Horního Rakouska

V pátek 2. 6. 2023 jsme se v ranních hodinách vydali na cestu dlouhou téměř 300 km za vzděláním i poznáním. Po sledování pohádkových scenérií, které skýtá údolí Wachau s protékající řekou Dunaj, zahlédnutí kláštera nad městem Melk, jsme přijeli k našemu prvnímu cíli, a to areálu koncentračního tábora Mauthausen. Od zřízení tábora v srpnu 1938 po jeho osvobození v květnu 1945 sem bylo deportováno asi 190 000 osob. O život zde a v pobočných táborech přišlo nejméně 90 000 vězňů. Tábor je známý hlavně svými pověstnými schody smrti a skálou parašutistů. Kromě toho to bylo místo popravy mnoha těch, kteří pomáhali či se nějak podíleli na operaci Anthropoid. Během návštěvy jsme využili českého  audioprůvodce, dle jehož instrukcí jsme prošli celý komplex a dozvěděli se řadu faktů.
Po poledni jsme autobusem přejeli do hlavního města Horního Rakouska Lince. Z parkoviště jsme se přes Dunaj dostali na Hlavní náměstí. Ukázali jsme si stěžejní historické památky a
absolvovali osobní volno na oběd. Někteří zájemci měli ještě čas vyjet 2,9 km dlouhou dráhou na vyhlídkové místo Pöstlingberg, na jehož vrcholu se nachází bazilika Panny Marie Sedmibolestné.
V odpoledních hodinách jsme se vydali zpět, abychom se před devátou hodinou již setkali v Hustopečích se svými blízkými.
(S. Gergelová)

Zlatá, stříbrná i bronzová!

V dubnu 2023 vyhlásil Sociální odbor Městského úřadu v Hustopečích výtvarnou soutěž s názvem „Mezigenerační soužití aneb pomoc seniorům“, do které se zapojili i žáci naší školy. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích. Svá výtvarná díla zaslaly žákyně prvního a druhého ročníku učebního oboru Malíř a lakýrník, Denisa Vykydalová, Adela Šoltésová a Hana Červeňáková. U výtvarných prací se hodnotilo provedení i kreativita nápadu. Soutěž byla vyhodnocena dne 31. 5. 2023 v rámci Dne sociálních služeb. Všechny tři dívky obsadily medailová místa v kategorii žáků 13 – 18 let a obdržely hodnotné ceny.

(R. Jaborníková)