SOŠ a SOU Hustopeče

Libor Vrba

Vzdělávací exkurze do Rakouska

Vzdělávací exkurze do Rakouska

Závěrečný běh školního roku jsme zpestřili poznávací exkurzí do Rakouska. Tentokrát jsme vyjeli netradičně přes Slovensko, abychom už před devátou hodinou mohli vnímat vzhled, vůni, ale i chuť čokoládových pochoutek výrobny Hauswirth Konditor v Kittsee. Z čokoládovny jsme přejeli do městečka Hinterbrühl, kde se nachází bývalý sádrový důl, ve kterém byla během druhé světové války umístěna tajná továrna na výrobu proudových stíhaček Heinkel. V podzemí se nachází největší evropské jezero, po kterém jsme se na lodi projeli. Po tomto netradičním zážitku už nás čekalo centrum Vídně se svými historickými budovami. Na zpáteční cestě jsme přestávku v době bouřky využili k návštěvě nákupního centra G3 Gerasdorf. Výlet byl nejen inspirací pro rodinné prázdninové putování, ale i návnadou pro další poznávání se školou.

Stanislava Gergelová

Mimořádná událost

Dnes dopoledne došlo ve škole k mimořádné události, která si vyžádala zásah Policie ČR. Postupovali jsme podle metodiky PČR pro tento typ události. Podrobnější informace nemůžeme sdělit vzhledem k probíhajícímu šetření. Během incidentu nedošlo k ohrožení žáků, o situaci byli informováni a byla jim nabídnuta pomoc intervenčního psychologa. Po ukončení zásahu probíhala výuka na všech úsecích bez omezení.

Ing. Zdeněk Hrabal,
ředitel školy

Oznámení o ubytování

Oznámení

V souvislosti s rozhodnutím o poskytnutím prostor 3. patra budovy školy občanům z Ukrajiny bylo dne 11.4.2022 ubytováno dalších 17 osob.

Celkový stav osob je 38.

Kapacita Domova mládeže není tímto ubytováním snížena.

Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel školy

Výzva školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci, studenti a žáci,  příznivci a přátelé školy,

dovoluji si Vás oslovit touto formou ve věci událostí spojených s konfliktem na Ukrajině.

Dostáváme se do fáze, kdy se školy na území České republiky stávají centrem pozornosti ve vztahu k bezpečnosti žáků a studentů a předpokládané integraci ukrajinských dětí do škol a školských zařízení.

Škola bude podle potřeby rovněž reagovat na požadavky spojené se základní pomocí lidem prchajícím z válečného konfliktu. Nejčastěji lze očekávat zajištění prvotního bezpečného přístřeší. Chci Vás ubezpečit, že veškeré aktivity, které škola v této souvislosti realizuje, jsou prioritně zaměřeny na zajištění bezpečnosti dětí, žáků a studentů. Děláme maximum pro udržení kvality výuky a nenarušení atmosféry, kterou má škola přinášet.

Ve svých krocích se řídíme výhradně nařízeními a schválenými postupy ze strany zřizovatele a bezpečnostních autorit ČR (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor atd.). Stejně tak bedlivě sledujeme vývoj konfliktu na Ukrajině a přiměřeně věku a schopnostem dětí, žáků a studentů citlivě okolnosti a souvislosti vysvětlujeme. V žádném případě je nepřesvědčujeme a nestresujeme. Reagujeme tak na vyjádření názorů a obav dětí. Jejich dotazy nelze nechat bez povšimnutí. I v této oblasti spolupracujeme s odborníky s cílem eliminovat negativní dopad informací na jejich citlivé duše.

Dovolím si Vás požádat o následující:

  • sledujte oficiální informační kanály školy (web, účty na sociálních sítích a ostatní komunikační platformy). Budeme zde aktuálně informovat o veškerých krocích, které se týkají činnosti školy ve výše uvedené problematice.
  • mějte prosím trpělivost v případě delší lhůty odpovědí na Vaše dotazy. Snažíme se informovat věcně, rychle, ale hlavně správně. To však vyžaduje detailní a na čas poměrně náročnou přípravu.
  • pomáhejte nám v dětech utvrdit přesvědčení, že v České republice, ve svých domovech a ve škole jsou v bezpečí.
  • sdílejte prosím s námi i Vaše postřehy, poznatky a doporučení. Jsme si jisti, že pro všechny velmi náročnou situaci takto lépe zvládneme.

Velmi si vážím pozornosti, kterou jste věnovali tomuto sdělení. Ještě mi dovolte vyjádřit mé přesvědčení, že v lidech dobro zůstalo a nyní bez ohledu na cokoliv je čas jej ukázat. Za sebe a kolegy Vám děkuji.

Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel školy