SOŠ a SOU Hustopeče

Libor Vrba

Archeopark Pavlov

Dne 17. dubna žáci prvního ročníku učebního oboru Malíř a lakýrník navštívili Archeopark  Pavlov. Jde o archeologické muzeum, které je vybudováno na svazích Pavlovských vrchů. V expozici jsou prezentovány artefakty z kultury lovců mamutů. S touto tématikou se žáci setkávají v předmětu Reklamní tvorba, konkrétně se zaměřením na vývoj a dějiny architektury a umění. Byl pro ně vybrán výukový program „Paleolitické umění“, který si klade za cíl seznámit účastníky s komplexním uměním pravěku a s materiály, které byly používány. Přiměl je zamyslet se nad tím, co to vlastně umění je a jak moc se změnilo od pravěku do současnosti. Na chvíli se i sami stali badateli v expozici muzea.  V poslední části si vyzkoušeli jednu z výrobních uměleckých technik, a to linoryt, korespondující s pravěkými rytinami. Na vyrobené linoryty nanášeli různé barvy pomocí válečku. Barevné matrice pak byly otištěné na papír a žáci si tak sami vyrobili unikátní originální obrázky a pohlednice. 

Učitelka odborných předmětů Ing. Renata Jaborníková 

Výtvarná soutěž Klubu českého staváka

Klub českého staváka vyhlásil u příležitosti 100. výročí založení výtvarnou soutěž pro mladé chovatele. Ta se konala pod záštitou náměstka člena vlády na Ministerstvu zemědělství Ing. Miroslava Skřivánka, Ph.D. Zájemci měli v období od 20. 1. 2024 do 29. 2. 2024 zasílat kresby a malby na téma „Český stavák – národní plemeno holubů ve výstavním postoji“. 

Zájem byl nečekaně velký. Výtvarné soutěže se zúčastnilo 470 dětí z celé ČR, Slovenska, Polska a Slovinska. Hodnotila se ve třech věkových kategoriích.  

Z naší školy se přihlásila děvčata oboru Malíř a lakýrník. Tři ze čtyř soutěžících se umístily do 15. místa.  Na 11. místě Adela Šoltésová, na 12. Kristýna Špačková a na 14.  Monika Vykydalová. 

Ve svých dílech použily různé výtvarné techniky: kresbu tužkou, pastelkou, kombinovanou techniku akvarelových barev a výšivky či kombinovanou techniku kresby křídou a pastelem na tmavý podklad. 

Výtvarné práce budou vystaveny v Zemědělském muzeu v Praze. 

Učitelka odborných předmětu Ing. Renata Jaborníková 

Soutěž – Šoltésová Adela

Soutěž – Špačková Kristýna

Soutěž- Monika Vykydalová

Pumpa Brno 2024

Dne 5.4.2020 jsme absolvovali praktickou výuku ve firmě Pumpa Brno. Na programu bylo školení na téma domovní rozvody vody, čerpadla a expanzní nádoby. Součástí přednášky bylo i promítání, ukázka vzorků čerpadel a jejich průřezy. Poté jsme si prošli samotnou prodejnu. Žáci se také naučili pracovat s jejich internetovými stránkami, např. jak a podle čeho vybírat čerpadlo, domácí vodárnu, expanzní nádobu a ostatní příslušenství. Na závěr nás seznámili s údržbou, nastavením a opravami těchto produktů.  

Učitel odborného výcviku Petr Dufek 

Dalešice, Slavětice a Dukovany

Nejen k obohacení znalostí, ale také k názorné přípravě na závěrečné a maturitní zkoušky, přispěla vzdělávací exkurze, která proběhla 3. 4. 2024. Během akce jsme navštívili přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice, rozvodnu Slavětice a jadernou elektrárnu Dukovany.  

Dalešická přečerpávací vodní elektrárna má po rekonstrukci všech čtyř reverzních Francisových turbín z roku 2007 výkon 480 MW. Během procházení areálu nebyla v provozu žádná z turbín. Ve Slavěticích jsme, za doprovodu a komentáře dvou pověřených zaměstnanců, postupně prošli celý areál. Polední přestávku jsme si zpříjemnili návštěvou dalešického pivovaru známého z filmu Postřižiny. Poté jsme pokračovali do jaderné elektrárny Dukovany. Do provozu jsme se nedostali, ale celý proces nám průvodkyně na jednotlivých stanovištích infocentra profesionálně popsaly a pro umocnění dokonalé představy jsme polovinu místní exkurze absolvovali s virtuálními brýlemi.  
Všechny části našeho výletu byly velmi zajímavé a pro mnohé inspirativní. 

Ing. Stanislava Gergelová 

Blaue Lagune a historické centrum Vídně

Před Velikonocemi se žáci učebních oborů zúčastnili edukačního zájezdu do Rakouska, kde navštívili centrum moderního stavitelství Blaue Lagune. To nabízí expozici velkého množství rodinných domů, které jsou knahlédnutí a poskytuje podrobné informace o použitých technologiích, skladbě a architektonickém uspořádání. Zájezd byl doplněn o prohlídku historického centra Vídně a zajímavý výklad o Habsburské monarchii. 

Ing. Zdeňka Voňková 

Mistr Evropy v MMA studuje na SŠP Hustopeče

Jak dlouho se věnuješ tomuto sportu?

MMA se věnuji téměř 11 let, už od první třídy. Dovedl mě k tomu můj taťka. Sám se tomu nevěnoval, ale zajímal se a nakonec se rozhodl, že mě tam přihlásí. Začátky byly pomalé a někdy i složité, ale teď už mám za sebou více než 60 zápasů a velmi mě to nabíjí. Dík patří nejen mému trenéru Jaroslavu Hovězákovi, ale hlavně rodičům, kteří mně fandí a podporují.

Jak se připravuješ na zápasy?

Příprava je hlavně o tréninku a regeneraci. Týden před zápasem většinou hubnu. Jsem v kategorii do 56,7 kg, a do té váhy se musím dostat. Takže jím zeleninu, maso na páře, ryby a další nízkokalorické potraviny. Den před zápasem se shazuje voda z těla, v tuto dobu nejím ani nepiji, jdu třeba do sauny. Samozřejmě, že je stěžejní trénink. Chodím každý den. Nejdřív je rozcvička, poté se simulují různé situace, útoky. Na konci se pak spárujeme a zkoušíme to. Každý je jiný, někdy je zaměřen na grapling a někdy na postoj. Trvá to hodinu a půl. Některý den jdu i dvakrát, ráno a odpoledne.

Kde trénuješ?

Klub 119 MMA v Brně, to je mé momentální působiště, jsem tu od září. Předtím JETSAAM Brno.

Co Tvé úspěchy?

Už dva roky jsem členem české státní reprezentace. V roce 2016 jsem vyhrál 1. místo na Mistrovství republiky v thajském boxu – MUAY THAI. Celkem jsem se účastnil dvakrát Mistroství světa, jednou to bylo v Sofii, podruhé v Abu Dhabi. V Emirátech mi to uniklo o vlásek, ze tří zápasů jsem vyhrál dva. Naposledy jsem byl na Mistroství Evropy XFC ve Velkém Krtíši na Slovensku, kde jsem se umístil na prvním místě ve své kategorii. Dalším mým cílem je Mistroství světa IMMAF, které se bude konat v říjnu v hlavním městě Uzbekistánu.

Co budoucnost a sny?

Rád bych se tím živil aktivně, co nejdéle to bude možné, později i trénoval děti a mládež. Mým snem je dostat se do UFC.

Co obor Tvého studia, jak dál?

Obor Elektrikář mě zajímá a baví. Učitelé mají pochopení pro můj koníček, s výukou mi více pomáhají, dávají materiály a poskytují konzultace. Díky nim se mi daří studium skloubit se sportem. Závěrečné zkoušky mě čekají až za rok, věřím, že vše zvládnu a úspěšně absolvuji

„Chraň své peníze, chraň svou budoucnost“. 

Právě tato věta byla mottem letošního ročníku Global Money Week (GMW), který se konal ve dnech 18. – 24. března. Naše škola se do akce zapojila se žáky třetího ročníku oborů IT a VČ v úterý 19. 3. vzdělávacím workshopem „Dr. Zdědil a pan Zdražil“, dále se v pátek 22. 3. žáci druhého ročníku oboru VČ snažili o vzorné hospodaření v online minisoutěži „Rozpočti si to!“. 
Česká bankovní asociace v rámci akce pořádá finančně-vědomostní kvíz a pokračuje kampaní #nePINdej, který zahrnuje e-learning na portále http://www.kybertest.cz. Se svými vzdělávacími aktivitami se přidávají i členské banky. Cílem GMW je podpora aktivit zaměřených na zvyšování povědomí a zlepšení finanční gramotnosti mladých lidí, a také rozšíření finančního vzdělání pro děti a mládež. Od roku 2012 se do kampaně zapojilo více než 60 milionů dětí a mladých lidí ze 176 zemích světa. 

Ing. Stanislava Gergelová 

Inspirativní návštěva v JIKA-LAUFEN Znojmo

Dne 12. 3. 2024 se žáci všech tří ročníků oboru Instalatér zúčastnili exkurze do firmy JIKA-LAUFEN ve Znojmě.   

Ve školícím centru jsme byli seznámeni s historií firmy, výrobním programem a vývojem v oboru. Poté jsme ve skupinách zhlédli výrobu zdravotní keramiky se všemi technologickými operacemi, kterých je na jednom výrobku až 300. Na závěr v showroomu proběhla komentovaná prohlídka zařizovacích předmětů, výtokových armatur a veškerých novinek v tomto oboru, jako např. úsporné splachovací modely apod.  Učitelé odborných předmětů, odborného výcviku společně s žáky načerpali nové a zajímavé znalosti, které vhodně použijeme ve výuce a v praxi. 

Ing. Zdeňka Voňková 

Návštěva výrobní firmy Likov Kuřim

Na začátku března navštívili třeťáci oboru Zedník výrobní a prodejní firmu Likov Kuřim, která se zabývá výrobou převážně platových lišt pro stavebnictví.  Nejprve proběhlo krátké seznámení s firmou, ta je na trhu od roku 1992 a je ryze česká. Dodává komponenty do 48 zemí, převážně evropských. Pak nám byly představeny jednotlivé produkty. Největší skupinou byly lišty a součásti kontaktního zateplovacího systému ETICS. Ukázali nám i novinky, tam se řadí lišty upravující spoje mezi klempířskými výrobky a fasádou, dále 2D a 3D začisťovací lišty. Díky své konstrukci umožňují dilataci, hlavně u velkorozměrových oken, vrat a portálů.
Zvláštní kapitolou byla prezentace velkého množství talířových hmoždinek na upevnění izolantu.
Celá přednáška byla vedena v praktické rovině, kdy vedle představovaných  výrobků bylo poukazováno na správné použití a možné poruchy, které vniknou špatným provedením nebo použitím nesprávného výrobku.
Akce se vydařila a věřím, že byla žákům prospěšná.
Učitel odborného výcviku Oslzlý František

KOVO JUNIOR 2024

Ve středu 6.3.2024 se na naší škole pořádalo regionální kolo soutěže KOVO JUNIOR 2024 oboru zámečník. Z každé školy přijeli dva soutěžící.  Celkem se soutěžního klání zúčastnilo 22 žáků z 11 škol Jihomoravského kraje.  Soutěžilo se o nejlépe zpracovaný výrobek, na kterém museli prokázat znalosti řezání, broušení   a dalších operací nutných pro výkon tohoto oboru.  Do celostátního kola postoupili dva nejlepší.  Přejeme jim hodně štěstí v celostátním kole.
Ing. Věra Horáková