SOŠ a SOU Hustopeče

Úřední deska

Informace k přijímacímu řízení

V souladu s Opatřením obecné povahy č.j. MSMT-43073/2020-3 ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení nejdříve 19. května 2021.

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků tj. 2.6.2021.

Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel školy

Časový harmonogram maturitních zkoušek 2020/2021

Časový harmonogram maturitních zkoušek pro obor Veřejnosprávní činnost
Jarní termín
Termín odevzdání seznamu literárních děl k MZ – jarní termín 30.4.2021
pedagogická rada IT4/VČ4 18.5.2021
vydání vysvědčení 20.5.2024
Volný den 21.5.2021
Společná část MZ – didaktický test – anglický jazyk 24.5.2021
Společná část MZ – didaktický test – český jazyk a literatura 25.5.2021
Omlouvání žáku z řádného termínu a podání přihlášky k mimořádnému termínu  společné části MZ z důvodu onemocnění COVID-19 nebo nařízené karantény do 3dnů
Předání omluvy do Cermatu 1.6.2021
Předání přihlášky  k mimořádnému termínu do Cermatu 1.6.2021
Volný den 1. – 4.6.2021
Písemná praktická MZ   8.6.2021
Zpřístupnění výsledků didaktických testů 7.6.2021
Mimořádný termín společné části MZ – didaktický test – anglický jazyk 7.7.2021
Mimořádný termín společné části MZ – didaktický test – český jazyk a literatura 8.7.2021
Zpřístupnění výsledků didaktických testů – mimořádný termín 19.7.2021
Ústní profilová ústní část MZ 14. – 15.6.2021
Podzimní termín
Podání přihlášky k podzimnímu termínu  – DT 23.7.2021
Podání přihlášky k podzimnímu termínu – profilová část 30.7.2021
Termín odevzdání seznamu literárních děl k MZ – podzimní termín 27.8.2021

 

Časový harmonogram maturitních zkoušek pro obor Informační technologie
Jarní termín
Termín odevzdání seznamu  literárních děl k MZ – jarní termín 30.4.2021
Kontrolní den MP 30.3.2021
Odevzdání MP do systému Moodle 19.4.2021
Odevzdání MP v listinné podobě vedoucím a oponentům 19.4.2021
Termín předání posudků žákům 3.5.2021
pedagogická rada IT4/VČ4 18.5.2021
vydání vysvědčení 20.5.2024
Volný den 21.5.2021
Společná část MZ – didaktický test – anglický jazyk , matematika 24.5.2021
Společná část MZ – didaktický test – český jazyk a literatura 25.5.2021
Omlouvání žáku z řádného termínu a podání přihlášky k mimořádnému termínu  společné části MZ z důvodu onemocnění COVID-19 nebo nařízené karantény  do 3 dnů
Předání omluvy do Cermatu 1.6.2021
Předání přihlášky  k mimořádnému termínu do Cermatu
Volný den 1. – 4.6.2021
Zpřístupnění výsledků didaktických testů 7.6.2021
Mimořádný termín společné části MZ – didaktický test – anglický jazyk, matematika 7.7.2021
Mimořádný termín společné části MZ – didaktický test – český jazyk a literatura 8.7.2021
Ústní profilová ústní část MZ 8. – 10.6.2021
Zpřístupnění výsledků didaktických testů – mimořádný termín 19.7.2021
Podzimní termín
Podání přihlášky k podzimnímu termínu  – DT 23.7.2021
Podání přihlášky k podzimnímu termínu – profilová část 30.7.2021
Termín odevzdání seznamu  literárních děl k MZ – podzimní termín 27.8.2021
Odevzdání MP do systému Moodle 27.8.2021
Odevzdání MP v listinné podobě vedoucím a oponentům 30.8.2021
Žádosti o přezkum
Žádost o přezkum DT v řádném termínu 28.6.2021
Žádost o přezkum DT v mimořádném termínu 9.8.2021
Žádost o přezkum profilové části v mimořádném termínu 12.8.2021

Nekonání přijímacích zkoušek

Příkaz ředitele č. 4 /2021

Nekonání školních přijímacích zkoušek

V souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT č.j.:43073/2020-3, článek 4 ředitel školy rozhodl o nekonání školních přijímacích zkoušek
do čtyřletých oborů 18-20-M/01 Informační technologie a 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost.
Termín přijímacího řízení je pro čtyřleté obory stanoven na středu 28. 4. 2021.
Na úřední desce školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup www.sou-hustopece.cz bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

V Hustopečích dne 5. 3. 2021
Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel školy