Den univerzit

V pátek 15. prosince jsme uspořádali kariérní den pro žáky 3. a 4. ročníků studijních oborů. Cílem bylo zprostředkovat informace o možnostech studia na některých vysokých školách a usnadnit budoucím studentům jejich správnou volbu. Přednášku poskytlo Vysoké učení technické Brno, Univerzita obrany Brno, Masarykova univerzita Brno, Mendelova univerzita Brno, Palackého univerzita Olomouc a Univerzita Tomáše Bati Zlín. Zástupci jednotlivých škol nás seznamovali s přijímacím řízením, studijními obory, ubytováním, studentským životem atd. Závěr patřil doplňujícím otázkám a diskuzi. Příjemným zpestřením bylo i to, že někteří vysokoškolští prezentující byli i naši absolventi, konkrétně Antonín Rousek za UNOB Brno a Dagmar Kopřivová z UTB Zlín. Věříme, že tímto krokem jsme pomohli našim žákům přiblížit se ke svému cíli a správně zvolit svůj směr.
K. Bališová