SOŠ a SOU Hustopeče

Kariérní den pro žáky 3. ročníků učebních oborů

V pondělí 18. prosince do školy zavítala personalistka Veronika Mrázková, nadrotmistr Josef Drobilič a náš absolvent Anton Ondrovič. Během tří hodin byly žákům IMLSM3 a ESZ3 představeny informace z personální oblasti (pohovor, psaní životopisu, motivačního dopisu, tipy personalisty), práce u Armády ČR a osobní zkušenosti studenta 1. ročníku nástavbového studia. Následovaly tipy na další vzdělávání (nástavbové studium, zkrácené studium) a informace o přijímacím řízení. Na závěr jednotlivých bloků probíhala krátká diskuse. Cílem bylo žáky připravit na budoucí pracovní život, pomoci jim správně zvolit a nebát se nových příležitostí po studiu. 

K. Bališová