SOŠ a SOU Hustopeče

Strojní mechanik

Učební obor:    STROJNÍ MECHANIK (23-51-H/01)

přihlášky ZDE

Délka studia: 3 roky
Kapacita oboru v I. ročníku: 24 žáků
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení: závěrečná zkouška (výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce)
Určeno pro: absolventy ZŠ, vhodné pro chlapce
Podmínky přijetí ke vzdělávání: splnění povinné školní docházky,
potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání,
přijímací zkoušky se nekonají, o přijetí rozhodují studijní výsledky dosažené při plnění povinné školní docházky

Zaměření oboru: ruční a strojní výroba strojních součástí, montáže, údržba a opravy strojů, strojních celků a zařízení v různých oblastech průmyslu, stavebnictví, zemědělství, dopravě, zařízení domácností apod.

Obsah vzdělávání:

 • druhy materiálů a jejich použití,
 • technická příprava výroby včetně technické dokumentace,
 • technologie výroby,
 • zpracování kovů i nekovových materiálů běžnými způsoby ručního obrábění i tváření,
 • strojní obrábění na základních druzích obráběcích strojů,
 • montáž a demontáž funkčních celků,
 • diagnostika mechanických závad strojů a zařízení,
 • druhy a způsoby dokončovacích operací a povrchových úprav,
 • kontrolní práce a provádění funkčních zkoušek opravených a sestavených celků,
 • výroba poškozených a chybějících dílů strojů a zařízení,
 • sestavování nerozebíratelných a rozebíratelných spojů,
 • výroba složitějších prvků ocelových konstrukcí a tekutinových rozvodů,
 • možnost absolvovat kurz svařování elektrickým obloukem, plamenem, v ochranné atmosféře,
 • dodržování bezpečnosti práce.

Učební plán: kromě všeobecných předmětů – český jazyk a literatura, cizí jazyk, občanská nauka, matematika, fyzika, chemie základy ekologie a biologie, informační a komunikační technologie, tělesná výchova je výuka prováděna v následujících odborných předmětech – ekonomika, technická dokumentace, strojní součásti, strojírenské materiály, stroje a zařízení, strojírenská technologie, technologie a odborný výcvik.

Uplatnění: vzhledem k poptávce po strojírenských profesích na trhu práce velmi dobré uplatnění v různých oblastech průmyslu, ve stavebnictví, zemědělství, dopravě ve všech typech podniků státního i soukromého sektoru, v zámečnických dílnách živnostenské sféry jako strojní zámečník, provozní zámečník, stavební zámečník, montér, mechanik opravář, kontrolor, rýsovač, v případě absolvování příslušných kurzů i jako svářeč, vazač, jeřábník.

Možnost dalšího vzdělávání: úspěšný absolvent se může ucházet o přijetí do nástavbového studia zakončeného maturitou nebo zkráceného studia zakončeného výučním listem v jiném oboru.