SOŠ a SOU Hustopeče

Iva Sedláková

Atmosféra Moravského divadla v Olomouci byla nabitá originálním humorem

Ve čtvrtek 6. října 2022 jsme s žáky naší školy vyrazili za kulturou do hanácké metropole. Cílem bylo Moravské divadlo a jeho inscenace Sluha dvou pánů. Jde o nejproslulejší komedii od italského dramatika Carla Goldoniho. Hra svým humorem zaujala všechny v hledišti, od začátku do konce hlavní hrdina Truffaldino bavil publikum svými gagy a především svou skvělou improvizací. Přestože komedie vznikla před mnoha lety, dokáže svou energií a důvtipem oslovit i dnešního diváka. Je současná i svým tématem, mnohdy se tam objevily i moderní motivy, které vtipně reagovaly na aktuální dění ve společnosti.  Představení neustále udržovalo kontakt s návštěvníky, to vedlo k mnoha úsměvným situacím. Sluha dvou pánů opět nezklamal, herci předvedli strhující výkony a hudební doprovod vše doplnil. Odnesli jsme si řadu zážitků a hlavně pozitivní naladění.

Mgr. Kateřina Bališová

 

Projektový den „Udržitelné já“

Ve čtvrtek 15.9. jsme uvítali 14 lektorů z celé Evropy, kteří do Hustopečí zavítali v rámci projektu Erasmus+. Připravili pro nás program s aktivitami, u kterých jsme odhalovali, co vše můžeme dělat pro zdraví naší planety, řekli jsme si, co můžeme dělat pro „Zero Waste“ – bezodpadový život. Uvědomili jsme si vlastní odpovědnost za změny klimatu. Důležitá byla nejen komunikace v anglickém jazyce, a tím i rozšíření slovní zásoby, ale hlavně komunikace tváří v tvář, která se v poslední době velmi často ztrácí v online prostředí. Programu se účastnily třídy IT4, ITV3, IT2
a VČ1.

Stanislava Gergelová

Adaptační kurz 1. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost

Prvního září se žáci prvního ročníku oboru Veřejnosprávní činnost poprvé setkali v nové třídě. To jsme se ještě neznali, ale hned v pondělí 5. září jsme se s naším panem učitelem třídním Mgr. Janem Svobodou vydali na adaptační kurz. Byl dvoudenní a většinu času probíhal v Centru volného času Pavučina Hustopeče. 

První den dopoledne jsme hráli různé seznamovací hry. Například jsme měli za úkol obalit vejce tak, aby vydrželo pád z dvou metrů a jediné materiály, které jsme na to měli, bylo pár papírů, brčka a lepicí páska. Bohužel vejce vydrželo jen jednomu týmu a zbytku se rozbilo. Další aktivita spočívala v tom, že jsme museli projít skoro celý areál, abychom mohli napsat odpovědět na otázky, které jsme dostali. Třeba jaké rostou v areálu stromy, nebo jaké rostliny v zahrádce. Úkol byl ztížen tím, že u zjišťování odpovědí byl každý svázán s jiným spolužákem za nohu, ale naštěstí nikdo z nás neutrpěl žádné zranění. Samozřejmě neměl chybět všemi oblíbený kroužek ze židlí, ve kterém jsme byli donuceni o sobě něco říct,         a věřte nebo ne – takový úkol není pro každého úplně jednoduchý. Odpoledne jsme museli namíchat správně parfém, ale ingredience jsme získali vždy až potom, když jsme splnili nějaký úkol, ať už to bylo zpívání nebo vodění se navzájem v kolečku. Všechno jsme to zvládli a parfém úspěšně namíchali. 

Druhý den ráno jsme vyrazili na Křížový kopec, kde jsme se nejdřív všichni společně protáhli a rozcvičili, pak jsme se naučili házet frisbee a nakonec jsme si i zahráli disc golf, o kterém většina z nás dosud ani neslyšela. Bohužel ale začalo pršet a po obědě jsme museli jít zase na Pavučinu. Tam jsme dělali různé aktivity, jako třeba prolézání pavučinou ze švihadel atd. 

Adaptační kurz nám rozhodně velmi pomohl  nejen se zapamatováním jmen našich spolužáků a získáním informací o nich, ale také v navázání nových přátelství. Měli jsme první společné zážitky, na které budeme určitě rádi vzpomínat. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na tomto projektu podíleli, a to zejména lektorům Centra volného času Hustopeče. 

Studentka 1. ročníku Veřejnosprávní činnost SOŠ a SOU Hustopeče Bibiana Duchoňová.

Soutěž malířů a lakýrníků v Malířském centru SOŠ a SOU Hustopeče

Dne 18. 5. 2022 se v naší škole uskutečnila soutěž odborných dovedností oboru Malíř a lakýrník.

Klání se zúčastnilo pět škol – SOU Uherský Brod, SOU Hlučín, SOŠ Kyjov, SOU Brno a SOŠ a SOU Hustopeče. Každou školu reprezentovali dva zástupci, od nás to byli žáci 3. ročníku Malíř a lakýrník Hynek Toman a Denisa Danhoferová. V povinné části zadání měli soutěžící namalovat plastickou římsu a fládr, logo Hustopečí s nápisem „Hustopeče – srdce vinic a mandloní „. Dále jim byl ponechán prostor na vlastní vyjádření a fantazii, zde šlo o tzv. volnou tvorbu. Naši žáci úspěšně zvládli povinné zadání a na volnou tvorbu si vybrali siluetu baletky na barevném pozadí. Malba se jim velmi povedla a zaslouženě získali 1. místo v soutěži.

Pavla Medlová, učitelka odborného výcviku

 

Bylinkový koutek aneb realizujeme naše nápady

V květnu finišujeme s další aktivitou projektu Jihomoravského kraje iKAP II. Celá akce začínala velmi pozvolna žertováním žáků školy o možném využití části pozemku v blízkosti školního hřiště. Postupně se o různých možnostech začalo diskutovat a ubytovaní žáci na Domově mládeže vytvořili konkrétní plánek včetně zakreslení a popisu rostlin a zařazení dalších prvků.

Schválením projektu na podzim 2021 odstartovalo naše snažení. Bez přehánění můžeme říct, že k realizaci přispěli žáci všech oborů. Začínali jsme vyčištěním pozemku, což nás oproti plánu hodně zdrželo. V zimních měsících jsme připravovali vyvýšené záhonky a hmyzí domečky. Na jaře se už pozemek začínal podobat našemu plánku. Přidali jsme cestičky a další různé povrchy, které nabídnou smyslové vnímání. Posledním krokem bylo umístění vyvýšených záhonů a osázení prostoru rostlinami, které chceme využít při vaření nebo přípravě nápojů. Velký dík patří všem, kteří se ujali jednotlivých úkolů a přidali ruku k dílu, především Andrey Božkové, studentce druhého ročníku oboru Veřejnosprávní činnost, za její kreativní přístup.

Stanislava Gergelová

Informace – poskytování ubytování občanům z Ukrajiny

SOŠ a SOU Hustopeče, příspěvková organizace poskytuje od 16.3.2022 ubytování občanům z Ukrajiny ve 3. patře budovy DM.
Tito občané jsou ubytováni na základě ubytovacích příkazů KACPU v prostorách, které škola běžně v průběhu roku nabízí v rámci doplňkové hospodářské činnosti k ubytování zájemců z řad veřejnosti.
Prostory 2. patra budovy Domova mládeže, které slouží k ubytování žáků, nejsou ubytováním občanů Ukrajiny omezeny resp. kapacita DM se nesnížila.

Ing. Zdeněk Hrabal
ředitel

Domov mládeže – zimní radovánky

Na Domově mládeže si užíváme Ladovské zimy. Nevadí, že je zima, zahřejeme se dováděním na bílé nadílce sněhu. V kuchyni jsme si půjčili hrnec na hlavu, do ruky vařečku a místo očí kaštany  no a sněhulák je na světě. Je nám spolu fajn.

Bylinkový koutek aneb realizujeme naše nápady

Další aktivita projektu Jihomoravského kraje iKAP II na naší škole začínala velmi pozvolna žertováním žáků školy o možném využití části pozemku v blízkosti školního hřiště. Postupně se o různých možnostech začalo diskutovat a ubytovaní žáci na
Domově mládeže vytvořili konkrétní plánek včetně zakreslení a popisu rostlin a zařazení
dalších prvků.
Návrhy máme hotové a teď budeme náš plán realizovat.

Plánek zahrady_původní stav Plánek zahrady_novy_realizovaný stav

Domov mládeže – Projekt „72 hodin“

Už devátým rokem se žáci Domova mládeže zapojují do dobrovolnického projektu „72 hodin.“

Inspirací je jim péče o přírodu a vylepšení života kolem sebe. Motto zní: „ Pomáhám, protože chci…“

Svůj projekt žáci nazvali „Uklidíme okolí školy“, a tak se ve čtvrtek 14. 10. 2021 do onoho úklidu se vší vervou pustili.  Kopali záhony, zametali chodníky, sbírali odpadky, a to všechno ve slušivých tričkách s výše zmíněným mottem „Pomáhám, protože chci“.

Víme, že pomáhat není v dnešní době pro každého samozřejmostí, proto se nám projekt „72 hodin“ líbí. Můžeme mnoha lidem ukázat, že to není nic náročného, a že bychom se této činnosti měli věnovat nejen v rámci charitativních akcí.

Výsledkem našeho snažení byl úsměv na tváři, radost a dobré pocity z vykonané práce.

Už teď se těšíme na příští rok.

Ludmila Malinková, vychovatelka