SOŠ a SOU Hustopeče

Adaptační kurz 1. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost

Prvního září se žáci prvního ročníku oboru Veřejnosprávní činnost poprvé setkali v nové třídě. To jsme se ještě neznali, ale hned v pondělí 5. září jsme se s naším panem učitelem třídním Mgr. Janem Svobodou vydali na adaptační kurz. Byl dvoudenní a většinu času probíhal v Centru volného času Pavučina Hustopeče. 

První den dopoledne jsme hráli různé seznamovací hry. Například jsme měli za úkol obalit vejce tak, aby vydrželo pád z dvou metrů a jediné materiály, které jsme na to měli, bylo pár papírů, brčka a lepicí páska. Bohužel vejce vydrželo jen jednomu týmu a zbytku se rozbilo. Další aktivita spočívala v tom, že jsme museli projít skoro celý areál, abychom mohli napsat odpovědět na otázky, které jsme dostali. Třeba jaké rostou v areálu stromy, nebo jaké rostliny v zahrádce. Úkol byl ztížen tím, že u zjišťování odpovědí byl každý svázán s jiným spolužákem za nohu, ale naštěstí nikdo z nás neutrpěl žádné zranění. Samozřejmě neměl chybět všemi oblíbený kroužek ze židlí, ve kterém jsme byli donuceni o sobě něco říct,         a věřte nebo ne – takový úkol není pro každého úplně jednoduchý. Odpoledne jsme museli namíchat správně parfém, ale ingredience jsme získali vždy až potom, když jsme splnili nějaký úkol, ať už to bylo zpívání nebo vodění se navzájem v kolečku. Všechno jsme to zvládli a parfém úspěšně namíchali. 

Druhý den ráno jsme vyrazili na Křížový kopec, kde jsme se nejdřív všichni společně protáhli a rozcvičili, pak jsme se naučili házet frisbee a nakonec jsme si i zahráli disc golf, o kterém většina z nás dosud ani neslyšela. Bohužel ale začalo pršet a po obědě jsme museli jít zase na Pavučinu. Tam jsme dělali různé aktivity, jako třeba prolézání pavučinou ze švihadel atd. 

Adaptační kurz nám rozhodně velmi pomohl  nejen se zapamatováním jmen našich spolužáků a získáním informací o nich, ale také v navázání nových přátelství. Měli jsme první společné zážitky, na které budeme určitě rádi vzpomínat. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na tomto projektu podíleli, a to zejména lektorům Centra volného času Hustopeče. 

Studentka 1. ročníku Veřejnosprávní činnost SOŠ a SOU Hustopeče Bibiana Duchoňová.