SOŠ a SOU Hustopeče

Projektový den „Udržitelné já“

Ve čtvrtek 15.9. jsme uvítali 14 lektorů z celé Evropy, kteří do Hustopečí zavítali v rámci projektu Erasmus+. Připravili pro nás program s aktivitami, u kterých jsme odhalovali, co vše můžeme dělat pro zdraví naší planety, řekli jsme si, co můžeme dělat pro „Zero Waste“ – bezodpadový život. Uvědomili jsme si vlastní odpovědnost za změny klimatu. Důležitá byla nejen komunikace v anglickém jazyce, a tím i rozšíření slovní zásoby, ale hlavně komunikace tváří v tvář, která se v poslední době velmi často ztrácí v online prostředí. Programu se účastnily třídy IT4, ITV3, IT2
a VČ1.

Stanislava Gergelová