Stravování žáků během distanční výuky

Nový školní rok na SOŠ a SOU Hustopeče

Po zcela nezvyklém, kovidovou pandemií ovlivněném, závěrečném čtvrtletí školního roku 2019/2020 jsme se už všichni těšili, až se chodby rozezní „štěbetáním“ žáků a do školních prostor se opět vrátí běžný život. Školní rok 2020/21 jsme zahájili prvního září. Nyní SOŠ a SOU Hustopeče navštěvuje 256 žáků. Studenti prvních ročníku oborů Informační technologie a Veřejnosprávní činnost …

Continue reading

Mimořádná opatření

Provozní doba ŠJ SOŠ a SOU Hustopeče, p.o

PROVOZNÍ DOBA  Školní jídelny SOŠ a SOU Hustopeče, p.o

Continue reading

Organizace školního roku 2020/2021

Údaje k organizaci školního roku.
Důležitá data a informace o probíhajících akcích školy najdete též v pravém sloupci v kolonce „Aktuality“ nebo „Důležitá data“.

Maturitní zkoušky – podzimní termín

Nabídka volného místa na SOŠ a SOU Hustopeče – učitel/učitelka Anglického jazyka

SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 136/1 přijme do pracovního poměru: Učitele / Učitelku Anglického jazyka na zkrácený úvazek – 4 hod. Nástup: 1.9.2020   Informace u Ing. Horákové na tel.  601 385 43208