SOŠ a SOU Hustopeče

Exkurze do firmy Walstead Moraviapress a břeclavské synagogy

Žáci 2. a 3. ročníku oboru malíř – lakýrník navštívili jednu z největších tiskáren ofsetového tisku v Evropě.  Pracuje například pro trh v Rakousku, České republice, Německu, Švýcarsku či Slovinsku. Tisknou se zde časopisy, katalogy, prospekty a formuláře ve středních až vysokých nákladech. Byli jsme seznámeni s jednotlivými provozy tiskařského prostředí, viděli jsme prostory se skladem papíru, uložení zásobníku barev, rotačkami, knihárnou, balírnou na palety a další skladovací místa. Je zde zaměstnáno široké spektrum pracovníků a nově příchozí zaměstnance si sami zaučí a proškolí. Naši absolventi by jistě našli uplatnění v prostředí knihárny na pozici operátorů ve výrobní lince nebo v oddělení předtiskové přípravy. K výkonu je nutná kreativita, grafické znalosti a ovládání grafických programů, to vše se naučí během tříletého studia na naší škole.

Po zajímavé exkurzi jsme se vydali do břeclavské synagogy. Historii budovy nám představila průvodkyně Městského muzea a galerie Břeclav.  Pro nás byly inspirativní zejména dekorativní prvky a výzdoba interiéru. Ve vnitřních prostorách jsme obdivovali především šablonovací techniku a rozmanité ornamenty. Na závěr jsme zhlédli výstavu obrazů autora Aleše Černého pod názvem Na Podluží.

Ing. Renata Jaborníková