SOŠ a SOU Hustopeče

Exkurze do firmy Xella

Dne 15. 2. 2024 navštívili zedníci prvního ročníku výrobní závod firmy Xella v Hrušovanech. Šlo o společný projekt se Střední školou polytechnickou Brno, Jílová. V konferenční místnosti nám pan Čtvrtlík představil historii firmy a zároveň současnou činnost. Firma Xella se dělí na tři divize: Ytong – vyrábí známé tvárnice, Multipor – zateplovací materiály a Silka – vápenopískové cihly. Poté jsme si prošli jednotlivé provozovny a seznámili se s průběhem výroby. Nejvíce nás zaujalo zařízení na formátování jednotlivých tvárnic. Dále jsme zhlédli ukázku zdění pomocí minijeřábu. Tento stroj má ulehčit práci při zdění, zejména při používání pórobetonových tvárnic Jumbo. Využitelnost je hlavně na delších zdech bez otvorů a dořezů. Někteří žáci si to i sami vyzkoušeli pod odborným dohledem. Exkurze byla velmi zajímavá a pro tento obor přínosná. Je důležité, aby řemeslníci neustále reagovali na novinky ve stavební činnosti a uměli je používat.

Učitel odborného výcviku Oslzlý František