Malování provázkem na DM

Na Domově mládeže jsme se jeden podvečer pustili do techniky „malování provázkem“. Měli jsme obavy, zda to nebude složité a jestli to zvládneme. Naše obavy byly zbytečné. Bylo to snadné, jen jsme museli použít rukavice, protože jsme pracovali s barevným inkoustem. Nejdříve jsme přeložili výkres na dvě půlky, namočili provázek dlouhý asi 40 cm do …

Continue reading

Přijímací řízení pro šk. rok 2020/2021

Sport na naší škole za 1. pololetí školního roku 2019/20

Poznávací exkurze „Adventní Salzburg a Hallstatt“

Vánoční posezení na DM

„72 hodin“ – certifikát

Exkurze do místní firmy Westfalia