SOŠ a SOU Hustopeče

Time management

Každoročně se snažíme pomoci maturantům ke snadnějšímu zvládnutí závěrečného ročníku. Jednou z aktivit je workshop na téma Time management. Letošní termín pro třídu ITVČ4 byl pátek 22. září. Studenti se zde učili vyhodnotit své priority, základní principy při plnění úkolů, ale také, jak důležitou roli hraje psychohygiena a relaxace. Přejeme hodně energie do závěrečného běhu!
S. Gergelová