SOŠ a SOU Hustopeče

EDUbus ve Střední škole polytechnické Hustopeče

EDUbus je název pro mobilní polytechnickou laboratoř, která k nám zavítala ve středu 11. října. Pro téměř šedesát žáků byly připraveny tři programy, a to „Termokamery“, „Micro:bit“ a „Virtuální a rozšířená realita“. Hravou formou se žáci seznámili s tématy, která úzce souvisí s jimi studovanými obory. V odpoledních hodinách v laboratoři proběhl workshop pro pedagogy, kde byly představeny nejen některé typy pomůcek vhodných do výuky, ale také možnosti získání podpory pro školu formou grantů.
S.Gergelová