SOŠ a SOU Hustopeče

RedHill Park Brno

Koncem září se třída ISML3 účastnila plánovaného třídního výletu do Red Hill Parku v Brně, kde pro ně byl připraven čtyřhodinový program týmových her v areálu pro paintball. Žáci byli nejprve
proškoleni o pravidlech chování a požívaní zbraní (typu D), byli rozděleni do dvou družstev a plnili pod vedením instruktorů různé úkoly. Tuto aktivitu pro třídní výlet si žáci vybrali sami a s průběhem byli spokojeni.
Z. Voňková