SOŠ a SOU Hustopeče

MÁŠ NA TO

SOUTĚŽ KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Dne 4. října 2023 se naše škola zúčastnila 6. ročníku soutěže vybraných moravských středních škol „MÁŠ NA TO“, kterou pořádalo Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje. Soutěže se účastnilo 18 škol našeho kraje a celkem 31 družstev. Naši školu reprezentovali Stanislava Zelinková, Martin Janeček a Nicolas Příbramský. Soutěž je zaměřená na porovnání dovedností v oblasti fyzické přípravy, které jsou srovnatelné s prověrkami fyzické zdatnosti u uchazečů o přijetí do služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Soutěžily smíšené tříčlenné týmy (společný tým hochů a dívek) studentů 3. a 4. ročníků. Všichni účastníci plnili jednotlivé disciplíny, testy tělesné zdatnosti (kliky, celomotorický test – 2 minuty, člunkový běh 4 x 10 m, běh na 1000 m), kterými se ověřuje fyzická způsobilost uchazečů k přijetí do služebního poměru příslušníků, dopravní test a modelová situace (řešení logických úloh). Studenti, kteří splnili limit fyzických testů, obdrželi certifikát o splnění. Hoši limit splnili. Celkovým vítězem se stala GPOA Znojmo. Naše družstvo obsadilo 24. místo (v dopravním testu jsme byli nejlepší). Během soutěží byla studentům předváděna ukázka práce Policie ČR – dopravní a cizinecká policie, speciální útvar, psovodi a práce s koňmi. Protože vyšlo i počasí, byli pořadatelé i soutěžící spokojeni.

P. Valtera