SOŠ a SOU Hustopeče

Adaptační den s ISMZ1

Ve čtvrtek 14. září 2023 se žáci 1. ročníku učebních oborů instalatér, zedník a strojní mechanik zúčastnili adaptačního kurzu. První část probíhala na Pavučině a druhá na Křížovém kopci. Všechny aktivity podporovaly pozitivní třídní klima, rozvíjely komunikaci a hlavně byly zdrojem zábavy a poučení. O pestrý program se postarala zkušená lektorka Martina Horáková. Cílem jednodenní akce bylo nastartovat zdravé vztahy ve třídě a posílit kolektiv. Věříme, že se všichni dobře bavili a vynaložené úsilí bude mít kladný účinek.
Třídní učitelka Mgr. Bališová