SOŠ a SOU Hustopeče

Firemní dny JMK

Firemní dny JMK
Ve čtvrtek 2. března 2023 se vybraní žáci naší školy zúčastnili jednodenní akce ve VIDA! science centre Brno. Od 8:00 do 16:00 h pracovali v rozmanitých studentských týmech pod dohledem zkušených mentorů. Cílem bylo vytvořit inovativní podnikatelský záměr (úspora, ekologie, nová řešení z oblasti energií – voda, elektřina, teplo – bez využití státních dotací). Do 3. ročníku soutěže pod záštitou Junior Achievement, o.p.s. a Lipky bylo přihlášeno přes 90 studentů z 12 škol Jihomoravského kraje. Součástí spolupráce, v rámci které se rozvíjely společenské a podnikatelské dovednosti, byla i prezentace výsledného projektu před odbornou porotou. Zoe Bitarová, Jan Čížek a Jan Klimeš patřili do vítězných týmů. Hodnotila se kvalita prezentace, podnikatelský záměr a obě kategorie dohromady (záměr a zpracování). Program byl nabitý a zajímavý. Určitě byl přínosem nejen v oblasti finanční gramotnosti, rozvoji prezentačních dovedností, ale vedl k navázání nových přátelství a získání kontaktů.
K. Bališová