SOŠ a SOU Hustopeče

Setkání platformy učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku

V prostorách Malířského centra se dne 14.12. 2023 konalo Setkání platformy učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku výuky odborných předmětů oborů vzdělávání Zedník, Montér suchých staveb, Podlahář a Malíř a lakýrník.  

Pozvání přijali zástupci odborných škol a učilišť, na kterých se tyto obory vyučují. Účastníky přivítal a úvodní projev pronesl ředitel SŠP Ing. Zdeněk Hrabal a ZŘPV Milan Schovanec. Po úvodním seznámení s programem setkání a bližším pojednání činnosti pedagogů a žáků za uplynulé období, zástupci firmy Storch – Ciret Group účastníky seznámili ve své prezentaci s odbornou tématikou strojového nanášení nátěrových hmot. Zástupce firmy nejprve pohovořil o výrobním programu, který zahrnuje výrobu štětců, válečků, nářadí, fólií, řezaček, stříkací techniku a mycích a odlučovacích zařízení. Následně si mohli účastníci setkání danou techniku prohlédnout osobně.  

V další části programu pedagogové a zástupci firem byli prostřednictvím prezentace a fotografických ukázek seznámeni s průběhem prvního ročníku Hustopečského malířského workshopu, který se konal 6. 12. 2023 na SŠP Hustopeče.   

Dalším zajímavým příspěvkem byla prezentace na odborné  téma  – Vady nátěrů a podkladů, kterou přednesl v návaznosti na praktické zkušenosti a ukázky, zástupce firmy Azko Nobel Coating CZ – Dulux.  

Posledním bodem programu Platformy byla diskuze přítomných zástupců škol, která se vztahovala k prezentovaným odborným tématům. Zástupci některých škol projevili zájem o výuku oboru Malíř a lakýrník v prostorách naší školy. Výuka by probíhala v určitých blocích se zaměřením na teoretické i praktické znalosti v oblasti grafiky a reklamních prostředků.  

R. Jaborníková