SOŠ a SOU Hustopeče

Prosincová návštěva v Brně 

Ve čtvrtek 14. prosince jsme s třídou ITVC3 podnikli vzdělávací výlet do Brna. Nejdříve jsme navštívili prostory České televize, poté Moravské zemské muzeum.

V ranních hodinách jsme už postávali před hlavním vchodem do budovy České televize. Průvodkyně si nás vyzvedla přesně v domluvený čas a začala prohlídka. Poté, co jsme si odložili svršky a batohy do šatny, vyslechli jsme si stručnou historii televizního vysílání v Brně a základní informace o této veřejnoprávní stanici. Další kroky vedly do maskérny a kostymérny, kde jsme viděli oblečení, které je používáno na každodenní natáčení jejich pořadů, například AZ Kvíz, Sama doma, Terčin zvířecí svět atd. Nejzajímavějším místem bylo velké natáčecí studio, kde zrovna ten den před hodinou skončilo natáčení Dobrého rána z Brna. Žáci se mohli volně pohybovat po celé ploše, nad námi byla spletitá síť světel a z každé strany nás pozorovala kamera. Vše bylo pro nás nové a díky průvodkyni i zajímavé, neboť pohotově komentovala a přidávala i vtipné historky z práce. Následovala další natáčecí studia a místnost pro rekvizity. Po prohlédnutí jsme se přemístili do vyššího patra, zde jsme prošli další pracoviště, například střižnu, režii či obrazovou hlasatelnu. Celá exkurze trvala téměř dvě hodiny a přinesla nám řadu nových znalostí a zážitků.

Po obědě jsme absolvovali výstavu Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století, která se nachází v Dietrichsteinském paláci v Brně. Z velké části interaktivní expozice mapuje novodobé dějiny a reflektuje zásadní události. Zaměřuje se na politické, kulturní, sociální a historické dějiny a důležité zvraty v historii naší země. 

K. Bališová