SOŠ a SOU Hustopeče

Učitelé odborného výcviku a odborných předmětu se setkali v Hustopečích

V prostorách Malířského centra naší školy proběhlo jednání učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku na setkání platformy výuky odborných předmětů oborů vzdělávání: 36-67-H/01 Zedník, 36-66-H/01 Montér suchých staveb, 36-59-H/01Podlahář a 39-41-H/01 Malíř a lakýrník.
Tato jednání platformy probíhají pod záštitou PROJEKTU IKAP JMK II a zaštiťuje je Centrum odborného vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského kraje.
Zahájení jednání a přivítání zástupců z jiných škol se ujal ředitel školy Ing. Zdeněk Hrabal a zástupce ředitele pro praktické vyučování Milan Schovanec. Účastníkům byly předány důležité informace o událostech a akcích na naší škole. Odborným učitelům a učitelům odborného výcviku jsme prezentovali výuku na Malířském centru. Následně si prohlédli tyto nové výukové prostory. Zástupci škol byli informování o praktické výuce učebního oboru Zedník a možné spolupráci s menšími firmami a obecními úřady. V druhé části akce proběhla diskuse k  jednotným závěrečným zkouškám a kritériím hodnocení žáků. V závěru jsme dohodli termíny pro další vzájemná setkání.
(R. Jaborníková)