SOŠ a SOU Hustopeče

Rozhovor s bývalým žákem

Přinášíme vám slíbený rozhovor s bývalým žákem, četařem Antonínem Rouskem, který v předvánočním čase prezentoval našim žákům možnosti studia na Univerzitě obrany:

 

1) Co tě vedlo ke studiu na UNOB?

Po dokončení učebního oboru Instalatér (36-52-H/01) na SOŠ a SOU si chtěl dodělat maturitní nástavbu. Jelikož jsem měl výuční list z technicky-stavebně zaměřeného oboru, chtěl jsem v tom i pokračovat, tudíž jsem zvolil maturitní nástavbu Stavební provoz (36-44-L/51) na SŠSŘ Brno-Bosonohy.

Během maturitního studia jsem si uvědomil, že to maturitou končit nemusí a již v prvním ročníku jsem uvažoval nad přihláškou na VUT FAST na Bc. obor Environmentálně vyspělé budovy (B0732A260003), nebo Stavební inženýrství (B0732A260005) se zaměřením na Pozemní stavby. Plánem bylo dostat se na studium bez přijímacích zkoušek, které FAST promíjí v případě dosažení průměru na střední škole do 2,20.

Abych mohl jít studovat maturitní nástavbu, tak jsem se musel odstěhovat od rodičů a žít sám na sebe. Neměli pochopení pro mé další studium. To pro mě znamenalo, že jsem  pracoval 4-5 dní v týdnu na nočních brigádách, ráno jsem šel do školy a odpoledne doháněl spánek. Bylo to fyzicky, psychicky i finančně náročné, a tak jsem studia na FAST zanechal.

Nechtěl jsem se však vzdát možnosti studovat vysokou školu a našel jsem Univerzitu obrany. Většinu mých problémů vyřešilo bydlení na kasárnách zdarma, plat při studiu a také jistota zaměstnání minimálně na příštích 15 let.

Studuji na Fakultě vojenského leadershipu obor Řízení a použití ozbrojených sil (M1031P020001).

 

2) Využíváš své poznatky z učebního oboru na škole, případně kde a jak?

Největším přínosem pro mě bylo rozvíjení technického a logického myšlení, které nás učila bývalá třídní učitelka Ing. Voňková.. Úzce souvisí s technickými a stavebními obory a mně osobně daly dobrý základ v rámci mé vysokoškolské specializace, kde je podstatou analytické a logické myšlení. Dodnes taktéž využívám poznatky z výuky při konverzacích s lidmi z oboru a nabízí mi to všeobecný rozhled, který považuji za velice důležitý.

Od učitelů praktické výuky, Mgr. Haana a Žáka, jsem dostal více než služný základ, co se týče manuální zručnosti, pracovní morálky a praktické dovednosti oboru. Pan Žák byl velice zásadový člověk  a některé jeho zásady jsem si osvojil a předávám dál.

3) Co bys vzkázal našim studentům, ať už učebních, nebo studijních oborů?

  1. Nebojte se riskovat, i když cesta vypadá trnitě. Většinou se jedná jen o psychologický jev, kdy činnosti, které jsme nikdy nedělali a nemáme s nimi zkušenost se zdají příliš obtížné. Jakmile se nebudete bát, můžete dokázat velké věci.
  2. Nepřestaňte se vzdělávat, čímž nemyslím pouze akademické vzdělávání (SŠ, VOŠ, VŠ, aj.), ale i různé kurzy, jazyky, státní zkoušky, certifikáty, a hlavně udržovat znalosti, které jdou s dobou (nové technologie, postupy, aj.)
  3. Mějte sebereflexi, a to hlavně v etickém slova smyslu. Uvědomujte si i možné důsledky činů. Snažte nahlížet na situaci objektivně a nezaujatě jako osoba, která má na výběr, jestli činnost provede, nebo nikoliv.
  4. Mějte morální a etické zásady, nesnižujte se pod vaši úroveň a nenechte ze sebe dělat něco méně, než doopravdy jste. Mějte pár zásad, které vám pomohou definovat,  jakým člověkem jste.

 

4) Jsou přednášky o univerzitách přínosné, případně v čem?

Na Univerzitě obrany máme všechny přednášky povinné, protože jsou součásti naší pracovní doby. Za mě musím říci, že přibližně 70 % přednášek je zajímavých. Studium na Univerzitě obrany, je rozdělené na 3 roky společného základu, kterým musí projít všichni bez rozdílu (jednotlivé fakulty mají vlastní společné základy),     kde jsou předměty jako Management, Leadership, Ochrana proti zbraním hromadného ničení, Kvantitativní metody, Řízení zdrojů a mnoho dalších.V posledních 2 letech jsou předměty čistě pro vámi zvolenou specializaci.

 

5) Když se ohlédneš za sebe, změnil bys něco?

Moje, zdánlivě trnitá cesta ze mě udělala člověka, jakým jsem a s hrdostí mohu prohlásit, že je to člověk, který má dosažené relevantní cíle, má zásady a morální hodnoty, zkušenosti s obyčejnou prací dělníka, pomocníka na stavbě, instalatéra, kurýra, ,,,,,až po velení četě na Univerzitě obrany.

Čeho si, však cením nejvíce a neměnil bych svá předešlá rozhodnutí, jsou hlavně mí přátele z univerzity, na které se mohu spolehnout za každých okolností, protože jsme spolu prožili náročné vojenské výcviky a zkouškové období.

V případě konkrétních otázek na moji osobu, nebo ohledně Univerzity obrany a životě na ni, mě můžete kontaktovat na Facebooku.

KONTAKT: https://www.facebook.com/antonius.corvinus.7/