SOŠ a SOU Hustopeče

Etické dílny

Etické dílny – J. A. Komenský „Příběh naděje, lidskosti a odvahy”

V prosinci jsme u prvních ročníků studijních oborů navázali na aktivity adaptačního kurzu, a to programem, který propojuje život Jan Amose Komenského se životy současných studentů. Komenský přišel o rodinu, zažil několik epidemií, válku a stal se uprchlíkem. Přesto však vždy našel sílu zvednout se a pokračovat dál. Žáci pod vedením lektorky sestavili Komenského „timeline“ a následně vytvořili také vlastní časovou osu života. Následným hodnocením svých prací měli možnosti si uvědomit, kde se ve svém životě nacházejí teď, co už prožili, ale hlavně, kam se chtějí dostat, jak důležité je, aby si stanovili konkrétní cíle.

(S.Gergelová)