Implementace KAP JMK II

Stravování žáků a cizích strávníků od 2.11.2020 – 20.11.2020

Opatření vlády z 13.10.2020

Informace pro zletilé žáky, nezletilé žáky a zákonné zástupce

Činnost za měsíc září na Domově mládeže

Blahopřání narozeným v září   Deskové hry   Malování dýní  

Stravování žáků během distanční výuky

Nový školní rok na SOŠ a SOU Hustopeče

Po zcela nezvyklém, kovidovou pandemií ovlivněném, závěrečném čtvrtletí školního roku 2019/2020 jsme se už všichni těšili, až se chodby rozezní „štěbetáním“ žáků a do školních prostor se opět vrátí běžný život. Školní rok 2020/21 jsme zahájili prvního září. Nyní SOŠ a SOU Hustopeče navštěvuje 256 žáků. Studenti prvních ročníku oborů Informační technologie a Veřejnosprávní činnost …

Continue reading