SOŠ a SOU Hustopeče

Blaue Lagune a historické centrum Vídně

Před Velikonocemi se žáci učebních oborů zúčastnili edukačního zájezdu do Rakouska, kde navštívili centrum moderního stavitelství Blaue Lagune. To nabízí expozici velkého množství rodinných domů, které jsou knahlédnutí a poskytuje podrobné informace o použitých technologiích, skladbě a architektonickém uspořádání. Zájezd byl doplněn o prohlídku historického centra Vídně a zajímavý výklad o Habsburské monarchii. 

Ing. Zdeňka Voňková