SOŠ a SOU Hustopeče

Návštěva výrobní firmy Likov Kuřim

Na začátku března navštívili třeťáci oboru Zedník výrobní a prodejní firmu Likov Kuřim, která se zabývá výrobou převážně platových lišt pro stavebnictví.  Nejprve proběhlo krátké seznámení s firmou, ta je na trhu od roku 1992 a je ryze česká. Dodává komponenty do 48 zemí, převážně evropských. Pak nám byly představeny jednotlivé produkty. Největší skupinou byly lišty a součásti kontaktního zateplovacího systému ETICS. Ukázali nám i novinky, tam se řadí lišty upravující spoje mezi klempířskými výrobky a fasádou, dále 2D a 3D začisťovací lišty. Díky své konstrukci umožňují dilataci, hlavně u velkorozměrových oken, vrat a portálů.
Zvláštní kapitolou byla prezentace velkého množství talířových hmoždinek na upevnění izolantu.
Celá přednáška byla vedena v praktické rovině, kdy vedle představovaných  výrobků bylo poukazováno na správné použití a možné poruchy, které vniknou špatným provedením nebo použitím nesprávného výrobku.
Akce se vydařila a věřím, že byla žákům prospěšná.
Učitel odborného výcviku Oslzlý František