SOŠ a SOU Hustopeče

Okresní archiv v Mikulově

Dne 7. 12. 2023 jsme si jeli rozšířit znalosti z předmětu Veřejná správa – téma archivnictví, takže jsme se jeli podívat, jak vypadá skutečný archiv.

Po úvodní přednášce, ve které jsme si zopakovali základní pojmy archivnictví a historie struktury archivnictví v České republice, jsme navštívili prostory přístupné veřejnosti – badatelnu a dále prostory, které nejsou běžně veřejnosti přístupny – archivační místnosti a restaurátorskou dílnu. V restaurátorské dílně jsme měli možnost vidět praktické ukázky restaurování archiválií. Určitě je dobré, pokud je taková možnost, propojení teoretických znalostí s praxí.

2. ročník oboru Veřejnosprávní činnost

Mgr. Jan Svoboda