SOŠ a SOU Hustopeče

HUSTOPEČSKÝ MALÍŘSKÝ WORKSHOP 2023

V zimním duchu a v atmosféře blížících se Vánoc proběhl šestého prosince na Střední škole polytechnické Hustopeče v budově Malířského centra první Hustopečský malířský workshop.  K účasti na této akci byli pozváni účastníci přátelských škol z Moravy i Rakouska, na kterých probíhá výuka oboru malíř a lakýrník. Každá škola vytvořila jedno dvoučlenné družstvo, které prezentovalo svůj malířský a kreativní um. Pro letošní rok bylo zvoleno téma workshopu „PŘEDSTAV SVŮJ REGION“. Každý účastník pojal toto téma osobitým způsobem a také techniky pro ztvárnění tématu se různily. Ve výtvarné tvorbě se často objevily lidové motivy a ornamenty. Učební obor Malíř a lakýrník za naší školu prezentovala děvčata třídy ML2 Anna Fejtlová a Monika Vykydalová. Práce Moniky Vykydalové byla hodnocena jako výjímečně dobrá.
Na závěr Malířského workshopu pedagogičtí pracovníci, zástupci firem a Cechů malířů provedli zhodnocení výtvarných žákovských prací. Souhrn hodnocení přednesl Prezident mezinárodní unie malířů a cechmistr rakouských malířů Helmut Schulz. U jednotlivých malířských tematických děl byly detailně probrány jejich klady i zápory. Celkové hodnocení vyznělo velmi pozitivně s uznáním vysoké úrovně výuky řemesla na jednotlivých školách. Hustopečský malířský workshop podpořil vzájemné předávání zkušeností, srovnání řemeslné dovednosti, zdravou soutěživost žáků a také předávání zkušeností pedagogických pracovníků vyučujících tento obor.
R. Jaborníková

Žák školy OU Brno – Lomená Tomáš Winkler výtvarně ztvárnil ve své práci mezinárodní soutěž Ignis Brunensis Brno

Předávání pamětních listů za přítomnosti zástupců vedení školy a výkonného ředitele Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR Pavla Žatečky

Reprezentační družstvo naší školy, žákyně třídy ESML2, Monika Vykydalová a Anna Fejtlová

Práce žákyně ML2 Moniky Vykydalové, která byla vysoce hodnocena po stránce technického provedení, zručnosti i kvality.

Výsledné hodnocení žákovských prací Malířského workshopu přednesl Prezident mezinárodní unie malířů a cechmistr rakouských malířů Helmut Schulz a také výkonný ředitel Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů České republiky Pavel Žatečka.

Finále Workshopu 2023 za přítomnosti žáků  a pedagogů z Lilienfeldu.