SOŠ a SOU Hustopeče

Projektový den „Nultá hodina autoškoly“

Hlavním tématem v oblasti prevence, kterému se v tomto školním roce chceme věnovat, je bezpečnost v silničním provozu a vše s tímto související. Díky projektu, jehož autorem a současně garantem je BESIP, si mohli žáci třetích ročníků studijních i učebních oborů a čtvrtého ročníku oboru IT a VČ v úterý 24. 10. projít čtyři stanoviště. Nejatraktivnějším z nich bylo interaktivní stanoviště Policie ČR. Dále žáky o nástrahách každodenního života poučila zástupkyně Hasičského záchranného sboru. S praktickými radami, týkajícími se nejen výběru autoškoly, seznamoval zástupce BESIPu. Policejní psycholog měl prezentaci velmi dramatickou. Nabídl pohled z automobilů vybavených kamerami, které snímaly okamžiky před havárií a těsně po ní, rozebral se žáky, čemu se vyvarovat před jízdou, jak se chovat během jízdy, ale také co dělat, pokud jsme účastníky autonehody.
Zajímavé odkazy:

Řitiči.cz – Nenechte se rozladit (ritici.cz)
TyToZvládneš.cz (tytozvladnes.cz)

Věříme, že absolvované dopoledne pomůže ke zvýšení bezpečnosti a snížení kolizních situací na silnicích!