SOŠ a SOU Hustopeče

Poznávací exkurze Horního Rakouska

V pátek 2. 6. 2023 jsme se v ranních hodinách vydali na cestu dlouhou téměř 300 km za vzděláním i poznáním. Po sledování pohádkových scenérií, které skýtá údolí Wachau s protékající řekou Dunaj, zahlédnutí kláštera nad městem Melk, jsme přijeli k našemu prvnímu cíli, a to areálu koncentračního tábora Mauthausen. Od zřízení tábora v srpnu 1938 po jeho osvobození v květnu 1945 sem bylo deportováno asi 190 000 osob. O život zde a v pobočných táborech přišlo nejméně 90 000 vězňů. Tábor je známý hlavně svými pověstnými schody smrti a skálou parašutistů. Kromě toho to bylo místo popravy mnoha těch, kteří pomáhali či se nějak podíleli na operaci Anthropoid. Během návštěvy jsme využili českého  audioprůvodce, dle jehož instrukcí jsme prošli celý komplex a dozvěděli se řadu faktů.
Po poledni jsme autobusem přejeli do hlavního města Horního Rakouska Lince. Z parkoviště jsme se přes Dunaj dostali na Hlavní náměstí. Ukázali jsme si stěžejní historické památky a
absolvovali osobní volno na oběd. Někteří zájemci měli ještě čas vyjet 2,9 km dlouhou dráhou na vyhlídkové místo Pöstlingberg, na jehož vrcholu se nachází bazilika Panny Marie Sedmibolestné.
V odpoledních hodinách jsme se vydali zpět, abychom se před devátou hodinou již setkali v Hustopečích se svými blízkými.
(S. Gergelová)