SOŠ a SOU Hustopeče

Kariérový den v Břeclavi

Třída VC3 a ITVC2 se zúčastnila kariérového dne v Břeclavi. Žáci nejdříve absolvovali prezentaci a workshop v Informačním a poradenském středisku pro volbu a změnu povolání Úřadu práce Břeclav. Školitelka podala informace o možnostech dalšího vzdělávání a o požadavcích na jednotlivá povolání. Na teoretickou část navázal workshop, kde si žáci vyzkoušeli sepsání životopisu, vyhledávání chyb v motivačnímu dopisu, sestavení osobního portfolia nebo vhodný postup u přijímacího pohovoru. Odpolední program se konal na Policii ČR v Břeclavi. Nejdříve jsme nahlédli do činnosti kriminalistů, poté do cel, a také jsme měli možnost vidět výstroj a vybavení, které slouží k policejnímu výcviku. Na závěr se konala přednáška, kde se žáci dozvěděli, co vše je nutné splnit, aby byli přijati do služebního poměru. Někteří si mohli vyzkoušet i pár otázek z psychologických testů, které jsou nezbytnou součástí pohovoru. Exkurze byla přínosná a zajímavá. Studenti si odnesli nejen řadu nových informací, ale také zážitků.

(K. Bališová)