SOŠ a SOU Hustopeče

Tematický týden

Třetí ročník oboru Informační technologie se účastnil Tematického týdne. Cílem akce bylo rozšířit dovednosti žáků o činnosti, které nejsou zahrnuty v ŠVP, a přesto jsou v životě ajťáka potřebné. Jedná se především o pájení a dovednosti spojené s výrobou jednoduchých zařízení na deskách plošných spojů. Druhou částí programu bylo praktické seznámení s prostředky malé "domácí" automatizace ARDUINO a RAPSBERY. Rovněž jsme navštívili Technické muzeum v Brně a firmu  Hill´s Šakvice.

V prvním bloku jsme poznali technologie pájení, práce s plošnými spoji a realizovali vlastní výrobky z předem zakoupených "stavebnic". Prvním úkolem bylo naučit se pájet - odizolování a ocínování konce drátu, následně spájení mřížky z několika vodičů. Po zvládnutí těchto činností jsme přistoupili samostatně k práci na zakoupených stavebnicích (elektronické hrací kostky a rotujícího led světla).

Na exkurzi ve firmě Hill´s Šakvice jsme se mezi jiným seznámili s procesem sběru a zálohování dat, zabezpečením chodu systému řízení - zálohování napájení, datových disků, oklikové trasy kabeláže i připojení k Internetu. Závěr exkurze byl věnován popisu práce správce IT, charakteru činností i potřebnému rozsahu znalostí pro výkon této funkce.

Druhým tematickým celkem bylo praktické seznámení s prostředky malé "domácí" automatizace ARDUINO a RAPSBERRY, jehož hlavním cílem bylo vytvoření představy  o tom, jak procesor vnímá okolí, jak "myslí", jak řeší zadané úkoly a jaké jsou možnosti různých čidel nebo výstupních zařízení. Žáci při práci postupovali od nejjednodušších zadání typu blikání s ledkou nebo více ledkami, řízení malého komutátorového motoru, krokového motoru nebo modelářského serva až po světelné panely, k běžícímu textu, nebo práci s wi-fi moduly. Vrcholem bylo zprovoznění malého 3D stroje ve funkci plotru, laserové gravírky, nebo malé frézky.