SOŠ a SOU Hustopeče

Studentské prezidentské volby 2022

Studentské prezidentské volby 2022

     Dne 13. prosince 2022 proběhly na SOŠ a SOU Hustopeče studentské volby prezidenta ČR, které byly součástí vzdělávacího programu „Jeden svět na školách“ společnosti Člověk v tísni. Cílem bylo přiblížit žákům základní demokratické principy, seznámit je s volebním systémem a zvýšit tak podíl prvovoličů při skutečném hlasování, které proběhne začátkem příštího roku. 

     Účast žáků byla dobrovolná a volit mohli pouze žáci starší 15 let. Volební komisi tvořily tři studentky 3. ročníku studijního oboru Veřejnosprávní činnost, které připravily volební místnost a dbaly na řádný průběh voleb.

     Hlasování se zúčastnilo 115 voličů, kteří mohli dát svůj hlas jednomu z 9 kandidátů, jejichž jména budou i na volebním lístku 13. a 14. 1. 2023.

     Po ukončení hlasování volební komise sečetla platné hlasy, které jednotliví kandidáti obdrželi. 

(J.Pokorný)

Výsledky studentských prezidentských voleb

13.12. 2022

číslo kandidáta Jméno a příjmení Počet získaných hlasů Výsledné pořadí
5. Danuše Nerudová 64 1.
1. Andrej Babiš 24 2.
6. Petr Pavel 18 3.
3. Pavel Fišer 3 4.
9. Tomáš Zima 3 4 .
8. Josef Středula 1 6.
2. Jaroslav Bašta 0 7.
4. Marek Hilšer 0 7.
7. Denisa Rohanová 0 7.
Počet voličů: 113                                                                              Platné hlasy: 113                                                                     Neplatné hlasy: 2