SOŠ a SOU Hustopeče

Divadlo Reduta

Dopoledne v Brně bylo plné kultury a vzdělávání

Středeční mlhavé ráno jsme se s žáky oboru Informační technologie a Veřejnosprávní činnost vydali za zážitky do Brna. V 10:00 hod jsme usedli do prvních dvou řad v divadle Reduta a napjatě sledovali rodinnou tragédii, která se odehrávala mezi zdmi jednoho pokoje. Šlo o poslední Čapkovo dramatické dílo Matka. „ Drama Matka se dotýká všeobecně stavu, který dnes latentně panuje v celé Evropě, ukazuje, jak občané a rodiny doplácejí na to, co se teď ve světě řeší“ (K. Čapek. Spisy XIX: O umění a kultuře III. Praha, 1986). Divadelní adaptace, v níž na jevišti vystupovali „živí a mrtví“, poukazovala na věčný střet mužského a ženského světa. Muži, kteří chtějí bojovat a být slavní, kdežto matky – ženy, jež touží hlavně po lásce a šťastné rodině. Dílo je nadčasové a použití moderních prvků se dotýkalo i soudobé reality. Po ukončení jsme měli možnost se s hlavními protagonisty vyfotit, a to vše v nás ještě více umocnilo kulturní zážitek. Poté jsme se přesunuli do Moravského zemského muzea, kde jsme zhlédli expozici Český komiks a jeho svět. Výstava nás provedla historií obrázkového seriálu až do dnešní doby. Většina exponátů byla za sklem, ale některé byly i volně přístupné v čtenářském koutku. Poslední část byla zábavná, nacházela se tu kreativní dílnička a fotokoutek. Věřím, že si žáci odnesli řadu pozitivních prožitků a zároveň otázek k přemýšlení.

Mgr. Kateřina Bališová