SOŠ a SOU Hustopeče

Preventivní program „Řekni NE drogám, řekni ANO životu!“

Ve čtvrtek 15. 6. absolvovali žáci šesti tříd preventivní protidrogový program. Lektorkou byla exuserka, která na vlastních zkušenostech demonstrovala škodlivost a možné následky užívání drog. Spolek „ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU“ působí v České republice od roku 2002 a je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací zabývajících se protidrogovou prevencí již od roku 1993. K jeho největším aktivitám patří Cyklo-běh, který je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Tato aktivita chce upozornit na DROGOVOU NEGRAMOTNOST u dětí a mládeže a zásadně volá po zvýšení protidrogové osvěty v naší zemi. Výrobci, drogoví propagandisté a distributoři drog jsou stále rafinovanější a zneužívají dětskou naivitu a neznalost toho, co drogy jsou a co způsobují a především zneužívají lhostejnost rodičů a institucí. Věříme, že osobní setkání žáků s osobou uvádějící vlastní negativní zkušenosti pomůže odradit od kroků špatným směrem.
(S. Gergelová)