SOŠ a SOU Hustopeče

Výzva školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci, studenti a žáci,  příznivci a přátelé školy,

dovoluji si Vás oslovit touto formou ve věci událostí spojených s konfliktem na Ukrajině.

Dostáváme se do fáze, kdy se školy na území České republiky stávají centrem pozornosti ve vztahu k bezpečnosti žáků a studentů a předpokládané integraci ukrajinských dětí do škol a školských zařízení.

Škola bude podle potřeby rovněž reagovat na požadavky spojené se základní pomocí lidem prchajícím z válečného konfliktu. Nejčastěji lze očekávat zajištění prvotního bezpečného přístřeší. Chci Vás ubezpečit, že veškeré aktivity, které škola v této souvislosti realizuje, jsou prioritně zaměřeny na zajištění bezpečnosti dětí, žáků a studentů. Děláme maximum pro udržení kvality výuky a nenarušení atmosféry, kterou má škola přinášet.

Ve svých krocích se řídíme výhradně nařízeními a schválenými postupy ze strany zřizovatele a bezpečnostních autorit ČR (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor atd.). Stejně tak bedlivě sledujeme vývoj konfliktu na Ukrajině a přiměřeně věku a schopnostem dětí, žáků a studentů citlivě okolnosti a souvislosti vysvětlujeme. V žádném případě je nepřesvědčujeme a nestresujeme. Reagujeme tak na vyjádření názorů a obav dětí. Jejich dotazy nelze nechat bez povšimnutí. I v této oblasti spolupracujeme s odborníky s cílem eliminovat negativní dopad informací na jejich citlivé duše.

Dovolím si Vás požádat o následující:

  • sledujte oficiální informační kanály školy (web, účty na sociálních sítích a ostatní komunikační platformy). Budeme zde aktuálně informovat o veškerých krocích, které se týkají činnosti školy ve výše uvedené problematice.
  • mějte prosím trpělivost v případě delší lhůty odpovědí na Vaše dotazy. Snažíme se informovat věcně, rychle, ale hlavně správně. To však vyžaduje detailní a na čas poměrně náročnou přípravu.
  • pomáhejte nám v dětech utvrdit přesvědčení, že v České republice, ve svých domovech a ve škole jsou v bezpečí.
  • sdílejte prosím s námi i Vaše postřehy, poznatky a doporučení. Jsme si jisti, že pro všechny velmi náročnou situaci takto lépe zvládneme.

Velmi si vážím pozornosti, kterou jste věnovali tomuto sdělení. Ještě mi dovolte vyjádřit mé přesvědčení, že v lidech dobro zůstalo a nyní bez ohledu na cokoliv je čas jej ukázat. Za sebe a kolegy Vám děkuji.

Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel školy